Persoonlijke ontwikkeling

"Ik beloof jou dat je ontdekt waar jij warm van wordt.
Vanuit mijn oprechte interesse in jouw ontwikkeling, inspireer ik je.
Ik spiegel je op een praktische manier waardoor jij werkelijk effect creëert.
Want het mooiste wat je kunt worden is jezelf!"

 

Michiel van Vliet

Lees verder

Boek - Welk Zetje heb jij nodig?

Vrijheid in onze keuzes, daar worden we gelukkiger van. Wat is dan de reden dat we toch vaak dingen doen die we liever niet willen? Hoe komt het dat we eigen verlangen, geluk en vrijheid steeds ondergeschikt maken aan de wil of mening van anderen? Hoe bewust ben jij je van je eigen communicatie, je gedrag en je lichaamstaal? Wat is de reden dat je regelmatig ja zegt en nee doet (of omgekeerd), zowel tegen jezelf als tegen anderen? Wat is dat toch met dat eeuwige moeten? Wat drijft jou nou werkelijk? Dit zijn vragen waarop ook jij een antwoord kunt krijgen!

 

Gratis exemplaar

» Vraag hier de nieuwste versie (4e druk) van het boek; Welk Zetje heb jij nodig? aan

Persoonlijke ontwikkeling

Praktische workshop - Zetje in beweging

In deze workshop ga je actief aan de slag met je eigen communicatie en gedrag. Aan de hand van de 'Zeven Zetjes' (met behulp van een speciaal ontwikkeld interactief spel) word jij je meer bewust van wat je doet en welk effect dat heeft, op jezelf en op anderen.   Workshop bij jou thuisWil ...

Meer info en inschrijven
Verdiepende training - Zetje op scherp!

In deze training ga je actief aan de slag met je eigen communicatie, denkpatronen en gedrag. Welke invloed oefen je uit op anderen en je omgeving? Hoe kun je hierin zelf anders gaan bewegen en veranderen? Deze training geeft je vele inzichten in je eigen communicatie en gedrag en dat van anderen....

Meer info en inschrijven
Intensieve leergang - Zetje roer om!

Deze leergang biedt je handvatten om je persoonlijk verder te ontwikkelen. Je leert op een professionele manier communiceren en kiest voortaan bewust je gedrag in privé- en werksituaties. Om dat te bereiken is het nodig dat je volledig bereid bent om: • kritisch naar je eigen communi...

Meer info en inschrijven

Zetje's coaching en persoonlijke ontwikkeling

Coaching is mensen doelgericht begeleiden het beste uit zichzelf te halen. Coaching helpt inzicht te verkrijgen in behoeften, drijfveren en passies. Daarnaast kan coaching hulp bieden bij het maken van bepaalde keuzes. Een coachingstraject kan de kloof tussen waar je staat en waar je naartoe wilt overbruggen.

Lees verder

Ik ga er vanuit dat ieder mens de antwoorden en de oplossingen op zijn of haar vragen in zichzelf meedraagt. Om tot die antwoorden (tot jouw eigen kern) te komen, is soms wat hulp nodig.


Medezeggenschap: ondernemingsraad

Medezeggenschap trainen vanuit visie
Zetje heeft een uitgesproken visie op medezeggenschap en de rol van de verschillende deelnemers daarin. Iedere deelnemer heeft eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden om medezeggenschap effectief en efficiënt te laten zijn. Zetje biedt aparte cursussen voor alle verschillende deelnemers: de ondernemingsraad, het dagelijks bestuur, de ambtelijk secretaris en ook voor bestuurders. Vanuit Zetje lever ik maatwerk op basis van een persoonlijke kennismaking en intake. Zo halen we samen het onderste uit de kan.

Lees verder

Zetjes visie op medezeggenschap
Een ondernemingsraad (OR) - (lees ook COR, GOR, TOR, etc.) zie ik als een volledig autonoom en zelfstandig functionerend orgaan binnen een organisatie. Vanuit zijn wettelijke bevoegdheden functioneert een ondernemingsraad altijd op basis van gelijkwaardigheid, er is geen sprake van hiërarchie. Zo kan en mag een ondernemingsraad: Meeweten, Meepraten, Meedenken en Meebeslissen over zaken die de organisatie betreffen.

 

Gratis exclusief naslagwerk voor OR

» Vraag hier een gratis naslagwerk aan

Medezeggenschap: ondernemingsraad

Ik geef maatwerktrainingen aan medezeggenschapsorganen (OR, COR, GOR, TOR enz.) die graag bereid zijn om met zichzelf aan de slag te gaan en verder willen professionaliseren om het optimale met elkaar te bereiken. Daarnaast geef ik trainingen in competentiegerichte medezeggenschap. Een uniek zelf ontworpen programma met volop kansen voor ieder medezeggenschapsorgaan om zich verder te ontwikkelen, te profileren en te professionaliseren. Kernbegrippen zijn autonomie, eigen regie, kracht, flexibiliteit, teamwork en humor.

 

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op of vul het contactformuilier hiernaast in.


Lees verder

Training dagelijks bestuur

Ik geef maatwerktrainingen aan dagelijks besturen waarvan de leden samen bereid zijn om met elkaar een goede basis te leggen voor leiderschap. Leiderschap dat zich richt op een inspirerende, professionele aansturing van de ondernemingsraad.

 

Zetjes visie op het dagelijks bestuur

Een dagelijks bestuur (DB) is een belangrijke commissie binnen de ondernemingsraad. Het DB geeft op een niet-hiërarchische wijze leiding en structuur aan het werk van de ondernemingsraad. Dat is geen gemakkelijke opgave. Daarom is het van groot belang voor zowel het DB als de ondernemingsraad dat de taak, rol, bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het DB heel duidelijk zijn vastgelegd. Een training van Zetje leidt tot inspirerend en overtuigend leiderschap.


Lees verder

Training ambtelijk secretaris

Ik train en coach ambtelijk secretarissen die zich willen professionaliseren en zich meer en meer willen richten op het coachend overhevelen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden richting de leden van de medezeggenschap.

 

Zetjes visie op de ambtelijk secretaris

De ambtelijk secretaris (AS) vervult een onmisbare taak, rol en functie binnen de medezeggenschap. En misschien is het wel een van de meest ondergewaardeerde en onbegrepen functies die er bestaan.

De ambtelijk secretaris is géén gekozen lid en maakt toch deel uit van een groep die door de AS doorgaans loyaal wordt gediend. Een status aparte, dus. De AS werkt secretarieel ondersteunend, begeleidend, adviserend en/of beleidsmatig ondersteunend. De AS is ook regelmatig de professional die de planning, de procedures en de continuïteit van het proces binnen de medezeggenschap bewaakt.

 

De taken, rol en functie zijn afhankelijk van de positie die de ambtelijk secretaris in de loop van de tijd heeft verkregen en ingenomen. Zetje geeft in zijn trainingen bewust aandacht aan al deze taken, de rol en functie van de AS. Zo ontwikkelt de AS zich tot de ideale professionele ondersteuner waar de ondernemingsraad het meeste profijt van heeft.


Lees verder

Training voor bestuurders

Zetje biedt bestuurders advies, begeleiding en trainingen over:
• De(her)inrichting van de medezeggenschap binnen je organisatie.
• De effectiviteit van de medezeggenschap binnen je organisatie.
• Hoe het management beter kan inspelen op veranderingen waarbij medezeggenschap (OR, COR, GOR, BOR, TOR, etc.) betrokken moet worden.

• Hoe je de relatie met het medezeggenschapsorgaan kan verbeteren.
• Hoe je de wet- en regelgeving praktisch kan toepassen in relatie tot de medezeggenschap.
• Welke ondersteuning en faciliteiten realistisch zijn voor de medezeggenschap.

 

Ik bespaar je een hele zoektocht en zorg voor praktische antwoorden.


Lees verder

Tarieven maatwerktrainingen - ondernemingsraad 2020

Een dag: 1 dagdeel – Zetje verzorgt géén trainingen van één dagdeel (*)

Een dag: 2 dagdelen € 1.900,00 (€ 950,00 per dagdeel)

Een dag: 3 dagdelen € 2.850,00 (€ 950,00 per dagdeel, inclusief 1 avonddagdeel)


Twee dagen: 4 dagdelen € 3.800,00 (€ 950,00 per dagdeel)

Twee dagen: 5 dagdelen € 4.750,00 (€ 950,00 per dagdeel, inclusief 1 avonddagdeel)


Drie dagen: 6 dagdelen € 5.700,00 (€ 950,00 per dagdeel)

Drie dagen: 7 dagdelen € 6.650,00 (€ 950,00 per dagdeel, inclusief 1 avonddagdeel)

Drie dagen: 8 dagdelen € 7.600,00 (€ 950,00 per dagdeel, inclusief 2 avonddagdelen)


De tarieven zijn inclusief:
- Een persoonlijk voorgesprek;
- De voorbereiding én voorbereidingstijd;
- Een op maat geschreven programma;
- Een op maat uitgevoerd programma;
- De begeleiding;
- Materiaal;
- Het boek: Welk Zetje heb jij nodig? voor elke deelnemer;
- Het boek: Zetje medezeggenschap op de kaart! Voor elke deelnemer bij ondernemingsraad trainingen;

- 24-uurs helpdesk voor medezeggenschaps- en communicatievraagstukken;
- Reistijd én reiskosten.

Exclusief:
- Verblijf en verblijfskosten trainer en deelnemers.


Omdat Zetje, als erkende onderwijsinstelling, is ingeschreven in het Register van het CRKBO betaal je geen BTW over mijn trainingen.

 

Neem contact op

 

(*) Vanuit de overtuiging dat een training alleen effect/impact heeft wanneer er echt de tijd en ruimte is voor het onderwerp/de onderwerpen. Zetje kan dat niet garanderen in een training van een dagdeel.


Open inschrijvingen

(W)OR – Ken je rechten De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is de basis voor het bestaan van de medezeggenschap. Het motto van Zetje is: Ken je rechte... Meer info en inschrijven
Competente medezeggenschap Zitten bij jouw medezeggenschapsorgaan de juiste mensen op de juiste plaats? Benutten jullie elkaars kennis, vaardigheden en ei... Meer info en inschrijven
Invloed op beleid Training: Invloed op beleid Over beleid en hoe je daar als medezeggenschap invloed op kunt uitoefenen is veel te zeggen. Doe j... Meer info en inschrijven
Nieuw in de OR Daar zit je dan, gekozen als lid van de Ondernemingsraad (OR). Om via de medezeggenschap jouw stem (en die van je collega&rsquo... Meer info en inschrijven
Vergaderetiquette Vergaderetiquette Vergaderen is de meest voorkomende bezigheid van een medezeggenschapsorgaan. Maar zeg nu zelf, hoe efficiënt en effectief ... Meer info en inschrijven
Wat je uitstraalt, krijg je terug Waarom horen wij toch zo weinig van de achterban? Een veelgehoorde vraag! PR, communicatie met de achterban, berichtgeving, net... Meer info en inschrijven
Voorzitter; lijden of leiden? Vind jij voorzitten (af en toe) best een lastige klus? Omdat de vergadering alle kanten op gaat, het een kippenhok is of leden ... Meer info en inschrijven
Teambuilding medezeggenschap Kun je zeggen dat jouw medezeggenschapsorgaan een (h)echt team vormt? Of is er sprake van een aantal leden dat als groep bij el... Meer info en inschrijven
Inspireren tot medeverantwoordelijkheid Vind je het lastig om als DB-lid “de baas te moeten spelen”? Of vind je juist dat dat helemaal jouw taak niet is en... Meer info en inschrijven
Omgaan met ongewenst gedrag Hoe komt het toch dat je je soms doodergert aan iemand zijn gedrag? Soms zo erg dat het je beperkt in jouw functioneren. Wat tr... Meer info en inschrijven
Vragen stellen; kunst & kunde Is jouw medezeggenschapsorgaan in staat om goede, open, heldere en krachtige vragen te stellen? Kan jouw medezeggenschapsorgaan... Meer info en inschrijven

Medezeggenschap: VAR / VVAR / PAR / ZAR

Trainingen voor VAR, VVAR, ZAR en PAR

Zetje verzorgt maatwerktrainingen, begeleiding en coaching voor:

  • VAR-ren - verpleegkundige adviesraden
  • VVAR-ren - verpleegkundige- en verzorgende adviesraden
  • ZAR-ren - zorgadviesraden
  • PAR-ren - professionele / professionals adviesraden

 

Ik werk graag en exclusief samen met groepen die bereid zijn om met zichzelf aan de slag te gaan en zich verder willen professionaliseren om het optimale met elkaar te bereiken. Dat wil zeggen: goed georganiseerde medezeggenschap die vanuit een eigen missie, visie en doelen een wezenlijke bijdrage levert aan het beleid van de organisatie.

Lees verder

Zetjes visie op de VAR, VVAR, ZAR en PAR

Een VAR - VVAR - ZAR – PAR zie ik als een autonoom adviesorgaan voor de raad van bestuur of directie van een zorginstelling. Voor de leesbaarheid gebruik ik verder alleen de afkorting VAR (lees hier ook VVAR, ZAR of PAR).

Medezeggenschap: VAR / VVAR / PAR / ZAR

Medezeggenschap: cliëntenraad

Training voor cliëntenraad, verwantenraad of familieraad

Ik geef maatwerktrainingen aan cliëntenraden die graag bereid zijn om met zichzelf aan de slag te gaan, die zich verder willen professionaliseren om het optimale met elkaar te bereiken.

Lees verder

Zetjes visie op de cliëntenraad

Ook zonder de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) heeft de cliëntenraad (CR) in mijn ogen een fundamenteel bestaansrecht. Cliënten zijn immers de belangrijkste doelgroep van de instelling.

 

Download hier gratis de WMCZ Wettekst inclusief een overzicht van het wetsvoorstel WMCZ 2018.

» Download WMCZ.

Medezeggenschap: cliëntenraad

Ik geef maatwerktrainingen aan cliëntenraden die graag bereid zijn om met zichzelf aan de slag te gaan, die zich verder willen professionaliseren om het optimale met elkaar te bereiken. Ook zonder de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) heeft de cliëntenraad (CR) in mijn ogen een fundamenteel bestaansrecht. Cliënten zijn immers de belangrijkste doelgroep van de instelling.

 

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op of vul het contactformulier hiernaast in.


Lees verder

Training voor de ambtelijk secretaris en cliëntenraadondersteuner

Ik train en coach cliëntenraadondersteuners en ambtelijk secretarissen. Beide functies hebben een cruciale ondersteunings- en begeleidingsrol voor een cliëntenraad.

 

Ik train en coach ambtelijk secretarissen en cliëntenraadondersteuners die zich willen professionaliseren en zich meer en meer willen richten op het coachend overhevelen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden richting de medezeggenschap.

 

Als partner van het LSR (Utrecht) verzorgt Zetje leergangen voor ambtelijk secretarissen van cliënteraden.

 


Lees verder

Training voor bestuurders/zorgaanbieders

Zetje biedt bestuurders/zorgaanbieders advies, begeleiding en trainingen over:
• De(her)inrichting van de medezeggenschap binnen je organisatie.
• De effectiviteit van de medezeggenschap binnen je organisatie.
• Hoe het management beter kan inspelen op veranderingen waarbij medezeggenschap (CR, CCR) betrokken moet worden.

• Hoe je de relatie met de medezeggenschapsorgaan kan verbeteren.
• Hoe je de wet- en regelgeving praktisch kan toepassen in relatie tot de medezeggenschap.
• Welke ondersteuning en faciliteiten realistisch zijn voor de medezeggenschap.

 

Ik bespaar je een hele zoektocht en zorg voor gerichte antwoorden.


Lees verder

Training dagelijks bestuur

Ik geef maatwerktrainingen aan dagelijks besturen waarvan de leden samen bereid zijn om met elkaar een goede basis te leggen voor leiderschap. Leiderschap dat zich richt op een inspirerende, professionele aansturing van de CR.

 

Zetjes visie op het dagelijks bestuur

Een dagelijks bestuur (DB) is een belangrijke commissie binnen de CR. Het DB geeft op een niet-hiërarchische wijze leiding en structuur aan het werk van de ondernemingsraad. Dat is geen gemakkelijke opgave. Daarom is het van groot belang voor zowel het DB als de CR dat de taak, rol, bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het DB heel duidelijk zijn vastgelegd. Een training van Zetje leidt tot inspirerend en overtuigend leiderschap.


Lees verder

Tarieven maatwerktrainingen - ondernemingsraad 2020

Een dag: 1 dagdeel – Zetje verzorgt géén trainingen van één dagdeel (*)

Een dag: 2 dagdelen € 1.900,00 (€ 950,00 per dagdeel)

Een dag: 3 dagdelen € 2.850,00 (€ 950,00 per dagdeel, inclusief 1 avonddagdeel)


Twee dagen: 4 dagdelen € 3.800,00 (€ 950,00 per dagdeel)

Twee dagen: 5 dagdelen € 4.750,00 (€ 950,00 per dagdeel, inclusief 1 avonddagdeel)


Drie dagen: 6 dagdelen € 5.700,00 (€ 950,00 per dagdeel)

Drie dagen: 7 dagdelen € 6.650,00 (€ 950,00 per dagdeel, inclusief 1 avonddagdeel)

Drie dagen: 8 dagdelen € 7.600,00 (€ 950,00 per dagdeel, inclusief 2 avonddagdelen)


De tarieven zijn inclusief:
- Een persoonlijk voorgesprek;
- De voorbereiding én voorbereidingstijd;
- Een op maat geschreven programma;
- Een op maat uitgevoerd programma;
- De begeleiding;
- Materiaal;
- Het boek: Welk Zetje heb jij nodig? voor elke deelnemer;

- 24-uurs helpdesk voor medezeggenschaps- en communicatievraagstukken;
- Reistijd én reiskosten.

 

Exclusief:
- Verblijf en verblijfskosten trainer en deelnemers.

 

Omdat Zetje, als erkende onderwijsinstelling, is ingeschreven in het Register van het CRKBO betaal je geen BTW over mijn trainingen.

 

Neem contact op

 

(*) Vanuit de overtuiging dat een training alleen effect/impact heeft wanneer er echt de tijd en ruimte is voor het onderwerp/de onderwerpen. Zetje kan dat niet garanderen in een training van een dagdeel.


Open inschrijvingen

Competente medezeggenschap CR Zitten bij jouw medezeggenschapsorgaan de juiste mensen op de juiste plaats? Benutten jullie elkaars kennis, vaardigheden en ei... Meer info en inschrijven
Nieuw in de CR Daar zit je dan, gekozen als lid van de cliëntenraad (CR). Om via de medezeggenschap jouw stem (en die van je achterban) t... Meer info en inschrijven
Vergaderetiquette CR Vergaderetiquette CR Vergaderen is de meest voorkomende bezigheid van een medezeggenschapsorgaan. Maar zeg nu zelf, hoe efficiënt en effectief ... Meer info en inschrijven
Voorzitter; lijden of leiden? (CR) Vind jij voorzitten (af en toe) best een lastige klus? Omdat de vergadering alle kanten op gaat, het een kippenhok is of leden ... Meer info en inschrijven
Teambuilding medezeggenschap CR Kun je zeggen dat jouw medezeggenschapsorgaan een (h)echt team vormt? Of is er sprake van een aantal leden dat als groep bij el... Meer info en inschrijven
Inspireren tot medeverantwoordelijkheid CR Vind je het lastig om als DB-lid “de baas te moeten spelen”? Of vind je juist dat dat helemaal jouw taak niet is en... Meer info en inschrijven
Omgaan met ongewenst gedrag CR Hoe komt het toch dat je je soms doodergert aan iemand zijn gedrag? Soms zo erg dat het je beperkt in jouw functioneren. Wat tr... Meer info en inschrijven
Vragen stellen; kunst & kunde CR Is jouw medezeggenschapsorgaan in staat om goede, open, heldere en krachtige vragen te stellen? Kan jouw medezeggenschapsorgaan... Meer info en inschrijven

Teambuilding en samenwerking

Een groep mensen is nog geen team. Zetje smeedt een groep mensen tot een (h)echt team dat effectief samenwerkt, resultaten boekt en daarin veel plezier heeft. Zetje rekent voorgoed af met tegenzin, weerstand, tegenwerking, stroperigheid, uitstellen van besluiten, niet houden aan afspraken, irritaties en conflicten.

Lees verder

Trainingsacteur

Lezen en samen praten over hoe je kunt omgaan met veeleisende of zelfs agressieve klanten is nooit zo leerzaam als de praktijk. Maar die kan erg bedreigend zijn als je niet bent voorbereid.

Vergaderen met je OR/CR over hoe om te gaan met de bestuurder geeft geen garanties op een goed gesprek met het resultaat dat je wilt bereiken.

Met mij als trainingsacteur brengen we de praktijk op een veilige manier echt tot leven. Jij bent jezelf en ik speel de rol die je nodig hebt om situaties te oefenen en nieuwe competenties te leren.

Lees verder

Intensieve trainingen

4-daagse training voor leden van ondernemingsraden 

Welk Zetje heb jij nodig?

We gaan het in deze intensieve training over JOU hebben! En niet over de WOR, ARBO-zaken, advies- en instemmingsaanvragen, veiligheid, reorganisaties of bezuinigingen. Om precies te zijn over jouw persoonlijke ontwikkeling in communicatie en gedrag, binnen de medezeggenschap en daarbuiten.

 

De vierdaagse training geeft een boost aan je persoonlijke effectiviteit en je levensgeluk.

 

Lees verder

7-daagse intensieve training voor ambtelijk secretarissen in de medezeggenschap

Zetje zelf op de kaart!

We gaan het in deze intensieve training over JOU hebben! En niet over wet- en regelgeving, vaktechnische zaken, beleid- en  adviseurschap. Echt over jou. Om precies te zijn over jouw persoonlijke ontwikkeling in communicatie en gedrag, binnen de medezeggenschap en daarbuiten.

 

De zevendaagse training geeft een boost aan je persoonlijke effectiviteit en je levensgeluk.

 

Lees verder


Michiel van Vliet

"Welk Zetje heb jij nodig?" Dat is mijn vraag aan jou.

Ik ben Michiel van Vliet en werk als ervaren communicatie- en gedragstrainer, medezeggenschapstrainer en coach. Vanuit mijn passie om het beste uit anderen te halen werk ik graag met jouw vraag.

Meer info

Zetje in de media

Michiel van Vliet
Michiel van Vliet

Voor Michiel van Vliet betekent leven in beweging blijven, jezelf ontwikkelen, anderen daarbij helpen en genieten van iedere dag. Omdat het niet vanzelfsprekend is dat er een volgende dag komt. “Carpe Diem! Ik zeg het een paar keer per dag. Tegen mezelf en tegen anderen.”

Lees verder
Interview op Stadsradio Helmond
Interview op Stadsradio Helmond

Beluister mijn inteview op Stadsradio Helmond.

Lees verder
DDWH Interview
DDWH Interview

Bekijk mijn interview bij Door De Week Heen (DDWH) van Omroep Helmond.

Lees verder
Interview in De Helmonder
Interview in De Helmonder

Bekijk mijn interview met De Helmonder.

Lees verder
Interview in De Goudse Post
Interview in De Goudse Post

Artikel-Zetje.jpg

Lees verder
Zetje in Juvox Magazine december 2016
Zetje in Juvox Magazine december 2016

Bekijk mijn artikel in het Juvox Magazine.

Lees verder

Referenties

Trainingen, coachtrajecten, scholing, het arbeidzaam leven in Nederland zit er vol mee.

En net zoals iedereen heb ik ook wel gedacht: moet dat nu weer?

Maar die gedachte ben ik snel kwijtgeraakt toen ik een training had van Zetje, Michiel van Vliet.

Wat en kanjer! Ik heb meerdere trainingen van hem mogen ontvangen en het was altijd inhoudelijk van hoge kwaliteit. Daar leerde je wat van. En heel belangrijk, de manier waarop Michiel met je groep aan de slag gaat , sprankelend, iedereen in de waarde latend maar zeker ook iedereen aansprekend zodat ook de meer teruggetrokken types zich uiten. Zijn zorg voor de groep en later ook zijn nazorg. En vooral niet te vergeten zijn heerlijke humor. Kortom: je leert heel veel van en met hem, je ontwikkelt tools om in de praktijk mee te werken en je hebt een geweldig leuke tijd.

Mijn laatste training zit erop en heel eerlijk… ik zal het missen.

 

Susanne Peeters

Valkenswaard.

Meer info

Contact

Welk zetje heb jij nodig?
Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs

Zetje
Michiel van Vliet

Postadres:
Opaalstraat 5
5706 DW Helmond

0622828906
michiel@zetje.nl