Persoonlijke ontwikkeling

"Ik beloof jou dat je ontdekt waar jij warm van wordt.
Vanuit mijn oprechte interesse in jouw ontwikkeling, inspireer ik je.
Ik spiegel je op een praktische manier waardoor jij werkelijk effect creëert.
Want het mooiste wat je kunt worden is jezelf!"

 

Michiel van Vliet

Lees verder

Boek - Welk Zetje heb jij nodig?

Vrijheid in onze keuzes, daar worden we gelukkiger van. Wat is dan de reden dat we toch vaak dingen doen die we liever niet willen? Hoe komt het dat we eigen verlangen, geluk en vrijheid steeds ondergeschikt maken aan de wil of mening van anderen? Hoe bewust ben jij je van je eigen communicatie, je gedrag en je lichaamstaal? Wat is de reden dat je regelmatig ja zegt en nee doet (of omgekeerd), zowel tegen jezelf als tegen anderen? Wat is dat toch met dat eeuwige moeten? Wat drijft jou nou werkelijk? Dit zijn vragen waarop ook jij een antwoord kunt krijgen!

 

Gratis exemplaar

» Vraag hier de nieuwste versie (4e druk) van het boek; Welk Zetje heb jij nodig? aan

Persoonlijke ontwikkeling

Praktische workshop - Zetje in beweging

In deze workshop ga je actief aan de slag met je eigen communicatie en gedrag. Aan de hand van de 'Zeven Zetjes' (met behulp van een speciaal ontwikkeld interactief spel) word jij je meer bewust van wat je doet en welk effect dat heeft, op jezelf en op anderen.   Workshop bij jou thuisWil ...

Meer info en inschrijven
Verdiepende training - Zetje op scherp!

In deze training ga je actief aan de slag met je eigen communicatie, denkpatronen en gedrag. Welke invloed oefen je uit op anderen en je omgeving? Hoe kun je hierin zelf anders gaan bewegen en veranderen? Deze training geeft je vele inzichten in je eigen communicatie en gedrag en dat van anderen....

Meer info en inschrijven
Intensieve leergang - Zetje roer om!

Deze leergang biedt je handvatten om je persoonlijk verder te ontwikkelen. Je leert op een professionele manier communiceren en kiest voortaan bewust je gedrag in privé- en werksituaties. Om dat te bereiken is het nodig dat je volledig bereid bent om: • kritisch naar je eigen communi...

Meer info en inschrijven

Zetje's coaching en persoonlijke ontwikkeling

Coaching is mensen doelgericht begeleiden het beste uit zichzelf te halen. Coaching helpt inzicht te verkrijgen in behoeften, drijfveren en passies. Daarnaast kan coaching hulp bieden bij het maken van bepaalde keuzes. Een coachingstraject kan de kloof tussen waar je staat en waar je naartoe wilt overbruggen.

Lees verder

Ik ga er vanuit dat ieder mens de antwoorden en de oplossingen op zijn of haar vragen in zichzelf meedraagt. Om tot die antwoorden (tot jouw eigen kern) te komen, is soms wat hulp nodig.


Medezeggenschap: ondernemingsraad

Medezeggenschap trainen vanuit visie
Zetje heeft een uitgesproken visie op medezeggenschap en de rol van de verschillende deelnemers daarin. Iedere deelnemer heeft eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden om medezeggenschap effectief en efficiënt te laten zijn. Zetje biedt aparte cursussen voor alle verschillende deelnemers: de ondernemingsraad, het dagelijks bestuur, de ambtelijk secretaris en ook voor bestuurders. Vanuit Zetje lever ik maatwerk op basis van een persoonlijke kennismaking en intake. Zo halen we samen het onderste uit de kan.

Lees verder

Zetjes visie op medezeggenschap
Een ondernemingsraad (OR) - (lees ook COR, GOR, TOR, etc.) zie ik als een volledig autonoom en zelfstandig functionerend orgaan binnen een organisatie. Vanuit zijn wettelijke bevoegdheden functioneert een ondernemingsraad altijd op basis van gelijkwaardigheid, er is geen sprake van hiërarchie. Zo kan en mag een ondernemingsraad: Meeweten, Meepraten, Meedenken en Meebeslissen over zaken die de organisatie betreffen.

 

Gratis exclusief naslagwerk voor OR

» Vraag hier een gratis naslagwerk aan

Medezeggenschap: ondernemingsraad

Ik geef maatwerktrainingen aan medezeggenschapsorganen (OR, COR, GOR, TOR enz.) die graag bereid zijn om met zichzelf aan de slag te gaan en verder willen professionaliseren om het optimale met elkaar te bereiken. Daarnaast geef ik trainingen in competentiegerichte medezeggenschap. Een uniek zelf ontworpen programma met volop kansen voor ieder medezeggenschapsorgaan om zich verder te ontwikkelen, te profileren en te professionaliseren. Kernbegrippen zijn autonomie, eigen regie, kracht, flexibiliteit, teamwork en humor.

 

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op of vul het contactformuilier hiernaast in.


Lees verder

Training dagelijks bestuur

Ik geef maatwerktrainingen aan dagelijks besturen waarvan de leden samen bereid zijn om met elkaar een goede basis te leggen voor leiderschap. Leiderschap dat zich richt op een inspirerende, professionele aansturing van de ondernemingsraad.

 

Zetjes visie op het dagelijks bestuur

Een dagelijks bestuur (DB) is een belangrijke commissie binnen de ondernemingsraad. Het DB geeft op een niet-hiërarchische wijze leiding en structuur aan het werk van de ondernemingsraad. Dat is geen gemakkelijke opgave. Daarom is het van groot belang voor zowel het DB als de ondernemingsraad dat de taak, rol, bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het DB heel duidelijk zijn vastgelegd. Een training van Zetje leidt tot inspirerend en overtuigend leiderschap.


Lees verder

Training voor bestuurders

Zetje biedt bestuurders advies, begeleiding en trainingen over:
• De(her)inrichting van de medezeggenschap binnen je organisatie.
• De effectiviteit van de medezeggenschap binnen je organisatie.
• Hoe het management beter kan inspelen op veranderingen waarbij medezeggenschap (OR, COR, GOR, BOR, TOR, etc.) betrokken moet worden.

• Hoe je de relatie met het medezeggenschapsorgaan kan verbeteren.
• Hoe je de wet- en regelgeving praktisch kan toepassen in relatie tot de medezeggenschap.
• Welke ondersteuning en faciliteiten realistisch zijn voor de medezeggenschap.

 

Ik bespaar je een hele zoektocht en zorg voor praktische antwoorden.


Lees verder

Tarieven maatwerktrainingen - ondernemingsraad 2020

Een dag: 1 dagdeel – Zetje verzorgt géén trainingen van één dagdeel (*)

Een dag: 2 dagdelen € 1.900,00 (€ 950,00 per dagdeel)

Een dag: 3 dagdelen € 2.850,00 (€ 950,00 per dagdeel, inclusief 1 avonddagdeel)


Twee dagen: 4 dagdelen € 3.800,00 (€ 950,00 per dagdeel)

Twee dagen: 5 dagdelen € 4.750,00 (€ 950,00 per dagdeel, inclusief 1 avonddagdeel)


Drie dagen: 6 dagdelen € 5.700,00 (€ 950,00 per dagdeel)

Drie dagen: 7 dagdelen € 6.650,00 (€ 950,00 per dagdeel, inclusief 1 avonddagdeel)

Drie dagen: 8 dagdelen € 7.600,00 (€ 950,00 per dagdeel, inclusief 2 avonddagdelen)


De tarieven zijn inclusief:
- Een persoonlijk voorgesprek;
- De voorbereiding én voorbereidingstijd;
- Een op maat geschreven programma;
- Een op maat uitgevoerd programma;
- De begeleiding;
- Materiaal;
- Het boek: Welk Zetje heb jij nodig? voor elke deelnemer;
- Het boek: Zetje medezeggenschap op de kaart! Voor elke deelnemer bij ondernemingsraad trainingen;

- 24-uurs helpdesk voor medezeggenschaps- en communicatievraagstukken;
- Reistijd én reiskosten.

Exclusief:
- Verblijf en verblijfskosten trainer en deelnemers.


Omdat Zetje, als erkende onderwijsinstelling, is ingeschreven in het Register van het CRKBO betaal je geen BTW over mijn trainingen.

 

Neem contact op

 

(*) Vanuit de overtuiging dat een training alleen effect/impact heeft wanneer er echt de tijd en ruimte is voor het onderwerp/de onderwerpen. Zetje kan dat niet garanderen in een training van een dagdeel.


Open inschrijvingen

(W)OR – Ken je rechten De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is de basis voor het bestaan van de medezeggenschap. Het motto van Zetje is: Ken je rechte... Meer info en inschrijven
Invloed op beleid Training: Invloed op beleid Over beleid en hoe je daar als medezeggenschap invloed op kunt uitoefenen is veel te zeggen. Doe j... Meer info en inschrijven
Nieuw in de OR Daar zit je dan, gekozen als lid van de Ondernemingsraad (OR). Om via de medezeggenschap jouw stem (en die van je collega&rsquo... Meer info en inschrijven
Vergaderetiquette Vergaderetiquette Vergaderen is de meest voorkomende bezigheid van een medezeggenschapsorgaan. Maar zeg nu zelf, hoe efficiënt en effectief ... Meer info en inschrijven
Wat je uitstraalt, krijg je terug Waarom horen wij toch zo weinig van de achterban? Een veelgehoorde vraag! PR, communicatie met de achterban, berichtgeving, net... Meer info en inschrijven
Voorzitter; lijden of leiden? Vind jij voorzitten (af en toe) best een lastige klus? Omdat de vergadering alle kanten op gaat, het een kippenhok is of leden ... Meer info en inschrijven
Teambuilding medezeggenschap Kun je zeggen dat jouw medezeggenschapsorgaan een (h)echt team vormt? Of is er sprake van een aantal leden dat als groep bij el... Meer info en inschrijven
Vragen stellen; kunst & kunde Is jouw medezeggenschapsorgaan in staat om goede, open, heldere en krachtige vragen te stellen? Kan jouw medezeggenschapsorgaan... Meer info en inschrijven

Medezeggenschap: VAR / VVAR / ZAR / PAR / VSC

Trainingen voor VAR, VVAR, ZAR, PAR en VSC

Zetje verzorgt maatwerktrainingen, begeleiding en teamcoaching voor:

 • VAR-ren - verpleegkundige adviesraden
 • VVAR-ren - verpleegkundige- en verzorgende adviesraden
 • ZAR-ren - multidisciplinaire zorgadviesraden
 • PAR-ren - multidisciplinaire professionele adviesraden
 • VSC-en - verpleegkundige staf conventen

 

Ik werk graag en exclusief samen met groepen die bereid zijn om met zichzelf aan de slag te gaan en zich verder willen professionaliseren om het optimale met elkaar te bereiken. Dat wil zeggen: goed georganiseerde medezeggenschap die vanuit een eigen missie, visie en doelen een wezenlijke bijdrage levert aan het beleid van de organisatie.

Lees verder

Zetjes visie op de VAR, VVAR, ZAR, PAR en VSC

Een VAR - VVAR - ZAR – PAR - VSC zie ik als een autonoom adviesorgaan voor de raad van bestuur of directie van een zorginstelling. Voor de leesbaarheid gebruik ik verder alleen de afkorting VAR (lees hier ook VVAR, ZAR, PAR of VSC).

Medezeggenschap: VAR / VVAR / ZAR / PAR / VSC

Een VAR die nog moet starten of die net gestart is heeft het vaak erg druk met zoeken naar een duidelijke en werkbare structuur, werkwijze en samenwerking.

Herken je vragen als:
- Hoe pakken we het VAR-werk aan?
- Hoe organiseren we het VAR-werk?
- Welke onderwerpen of thema’s pakken we als VAR op?
- Hoe overleggen en besluiten we als VAR?
- Hoe werken we zo goed mogelijk samen in de VAR?
- Wie doet wat in de VAR? 
- Wat moeten we als VAR weten en ontwikkelen?

Dan is de training Zetje VAR in beweging geschikt

…want tijdens deze training van een dag (twee dagdelen) leer je de dagelijkse praktijk van de VAR en zijn rol goed kennen. 


Opzet van de training

Tijdens deze praktische training ga je als VAR intensief met elkaar aan de slag om een goede basis te leggen waar je verder op kunt bouwen.


Onderwerpen

 • Bestaansrecht van de VAR;
 • Taken, rollen, bevoegdheden van de VAR;
 • Onderlinge samenwerking;
 • Samenwerking met de bestuurder;
 • Basiselementen voor het VAR-werk;
 • Werkwijze VAR;
 • Basis vergadertechnieken;
 • Besluitvormingsprocessen.
   

Te verwachten resultaat

Na het volgen van de training heeft de VAR een goede basis om met elkaar de medezeggenschap constructief vorm te geven.

Benodigde voorkennis

Deze training is voor beginnende en onervaren VAR-ren.


Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op of vul het contactformulier hiernaast in.


Lees verder

Een VAR die eenmaal in beweging is, krijgt de behoefte om vanuit een duidelijke koers en meer verdieping resultaatgericht te gaan werken.

Wil je als VAR aan de slag met:
- Hoe bepalen we een gezamenlijke koers?
- Welke doelen stellen we ons?
- Hoe kunnen we meer afgewogen keuzes maken?

- Hoe vinden we (meer) balans in de onderwerpen die de bestuurder aandraagt
  en dat wat de VAR belangrijk vindt?
- Welke kwaliteiten hebben we in onze VAR en hoe kunnen we die zo goed
  mogelijk benutten?
- Welke ambities hebben de leden van de VAR en hoe kunnen we die realiseren?
- Hoe kunnen we efficiënter werken en vergaderen?
- Hoe kunnen we de kwaliteit van onze besluitvorming verhogen?
- Hoe vormen we meer en meer één team?

Dan is de training Zetje VAR op de kaart! geschikt

…want tijdens deze training van twee dagen (vier dagdelen) bouw je als VAR aan kwalitatieve medezeggenschap die ergens voor staat en ervoor gáát.

Opzet van de training

Tijdens deze praktische training werk je vanuit je eigen praktijk aan een VAR die aan zijn koers inhoud en betekenis geeft.

Onderwerpen

 • Werkwijze van de VAR evalueren;
 • Missie en visie (koers) van de VAR;
 • Doelstellingen van de VAR;
 • Taken en rollen binnen de VAR;
 • Kwaliteiten en ambities van VAR-leden;
 • Werkwijze van de VAR bijstellen;
 • Vergaderen en besluitvormen;
 • De hoeden van de Bono;
 • Samenwerking en teambuilding;
 • Communicatie en gedrag.
   

Te verwachten resultaat

Na het volgen van de training heeft je VAR een duidelijke Koers, doelstellingen en een taakverdeling afgesproken op basis van kwaliteiten en ambities van de VAR-leden. De werkwijze, het vergaderen en besluitvormen van de VAR krijgen een boost. Tot slot heb je elkaar beter, op een andere manier dan bij elkaar komen voor vergaderen en overleg, leren kennen.

Benodigde voorkennis

Deze training is voor VAR-ren met wat ervaring die al in beweging zijn. (zie training Zetje VAR in beweging)

 

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op of vul het contactformulier hiernaast in.


Lees verder

Een VAR die op stoom is met een duidelijke koers en concrete doelen, goed onderling samenwerkt en resultaten boekt maar toch verder de diepte in wil…


Wil je als VAR
- Meer invloed uitoefenen op beleid?
- Vroeger betrokken worden in de besluitvorming?
- Objectiever beleid kunnen beoordelen?
- Gemakkelijker beleidsstukken kunnen lezen en duiden?
- Gesprekken met de bestuurder op strategisch, tactisch en operationeel niveau
  kunnen voeren?
- Leren werken met analysemodellen?

Dan is de training ‘Zetje VAR op scherp’ geschikt

… Want tijdens deze training van een dag (twee dagdelen) ga je als VAR aan het werk met organisatiebeleid.

 

Opzet van de training

Tijdens deze praktische training werk je vanuit je eigen praktijk aan hoe je als VAR effectief invloed uit kunt oefenen op het organisatiebeleid.

 

Onderwerpen training

 • De beleidsagenda en de beleidscyclus;
 • Organisatiebeleid; strategisch, tactisch en operationeel;
 • Het Fuikmodel en de invloedmogelijkheden van de VAR;
 • Het BOB-model combineren met de hoeden van de Bono;
 • Analysemodel – de Doelboomanalyse. 

 

Te verwachten resultaat

Aan de hand van verschillende analysemodellen leer je om zo objectief mogelijk gedegen besluiten te nemen. Deze training geeft je stevige handvatten om op basis van een eigen visie en missie invloed uit te oefenen op beleid en voorgenomen besluiten.

 

Benodigde voorkennis

Deze training is voor meer ervaren VAR-ren die de basis goed op orde hebben.


Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op of vul het contactformulier hiernaast in.


Lees verder

Hoe vaak deel je met elkaar de onderlinge ervaringen? Hoe vaak heb je het met elkaar over hoe het in de VAR gaat? Hoe je met elkaar omgaat? Hoe de onderlinge samenwerking verloopt? Hoe de onderlinge communicatie is? Hoe je problemen met elkaar oplost? Hoe het is om het oneens met elkaar te zijn? Hoe het met de veiligheid van eenieder gesteld is?

 

Wanneer je als VAR druk bent met actualiteiten, belangrijke onderwerpen en wat er zoal op jullie afkomt, is de kans groot dat jullie nauwelijks of geen tijd besteden aan het proces. Dat kan op den duur ten koste gaan van de motivatie, het plezier, de betrokkenheid en effectiviteit van de leden van de VAR.


Scherp houden
Er was eens een man die solliciteerde om als houthakker aan de slag te kunnen. De man was erg sterk en zeer gedreven. Hij kreeg de baan! Het salaris was prima en de man had er zin in.
Op zijn eerste werkdag gaf zijn baas hem een grote bijl en liet hem het gebied zien waar hij zijn slag kon slaan. De houthakker ging fanatiek aan de slag. En aan het einde van dag één had hij 18 bomen omgehakt. ‘Gefeliciteerd’, zei de baas, ‘Ga hier mee door.’

De houthakker was erg blij met de stimulerende woorden van zijn baas. En de volgende dag ging hij weer zeer gemotiveerd aan de slag. Op de tweede dag hakte hij 15 bomen om. De derde dag probeerde hij nog beter zijn best te doen, maar hakte slechts 10 bomen om. Dag na dag presteerde hij minder.

‘Ik denk dat ik mijn kracht heb verloren’, dacht de sterke man. Hij ging naar zijn baas en verontschuldigde zich. Hij zei dat hij niet begreep wat er gaande was. ‘Wanneer heb je de bijl voor het laatst geslepen?’, vroeg de baas. ‘Geslepen?’, zei de houthakker, ‘daar heb ik helemaal geen tijd voor gehad. Ik ben druk geweest met het kappen van bomen…’

(Bron onbekend)

 

Hoe vaak scherpt jullie VAR “zijn bijl?”

 

Goede samenwerking binnen een VAR is gebaseerd op onderling(e):
- Vertrouwen; in elkaar en in elkaars kunnen.
- Acceptatie; van de onderlinge verschillen in zijn, denken en doen.
- Respect; voor elkaar; iedere keer weer.
Vanuit gelijkwaardigheid in een veilige omgeving.


Wil je als VAR de bijl scherpen of scherp houden?

Dan is de training Zetje erVARingen in geschikt

…want tijdens deze training van een dag (twee dagdelen) ga je uitgebreid met elkaar in gesprek over de onderlinge communicatie en gedrag.


Opzet van de training

Tijdens deze praktische training werk je vanuit je eigen praktijk aan het van bouwen aan onderling(e) Vertrouwen, Acceptatie en Respect.

 

Onderwerpen
bijvoorbeeld:

 • Uitgangspunten van teamcommunicatie;
 • Feedback geven en ontvangen;
 • Het Johari venster;
 • Luisteren;
 • Evalueren;
 • Vragen stellen of stellen;
 • De Dramadriehoek;
 • Het ijsbergmodel;
 • De Roos van Leary;
 • Kernkwadranten;
 • Omgaan met weerstand;
 • Aanspreken op gedrag;
 • Teambuilding;
 • Het Hier en Nu;
 • Duidelijkheid versus onvriendelijkheid;
 • Drie aspecten van communicatie
 • Communicatie en gedrag binnen de VAR.

 •  

Te verwachten resultaat

Na het volgen van de training heeft de VAR “zijn bijl” gescherpt. En is er tijd en aandacht geweest voor hoe het met de VAR en zijn leden gaat.

Benodigde voorkennis

Deze training is voor alle VAR-ren die hier mee aan de slag willen.


Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op of vul het contactformulier hiernaast in.


Lees verder

Waarom horen wij toch zo weinig van onze achterban? Wat moeten we met onze achterban? Wie is onze achterban nu feitelijk? Veelgehoorde vragen.

PR, communicatie met de achterban, berichtgeving, netwerken, imago en identiteit…

Een eigen visie, onderbouwde keuzes en duidelijke en concrete afspraken zijn enorm belangrijk om van communicatie en PR een succes te maken.
Wil je hiermee aan de slag en zoek je goede begeleiding?

Dan is de training Zetje VAR in de schijnwerpers! geschikt

…Want tijdens deze training van een dag (twee dagdelen) gaat jouw VAR intensief aan de slag met zijn achterban.

 

Opzet van de training

Tijdens deze praktische training werk je vanuit je eigen praktijk aan hoe je als VAR invulling kunt geven aan achterbanbeleid.

 

Onderwerpen

 • Achterban of achterbang;
 • Dé achterban bestaat niet;
 • Wie is onze achterban;
 • Hoe kijkt jouw VAR naar zijn achterban? (identiteit VAR);
 • Hoe kijkt jullie achterban naar de VAR? (imago VAR);
 • Wat willen wij met onze achterban? met welke reden;
 • Wat wil jouw VAR met wie, wanneer, waarom en hoe communiceren?
 • Het belang van een persoonlijke boodschap.
 • Organiseren van een VAR-themabijeenkomst, VAR-evenement of VAR symposium;
 • Losse flodders of een VAR communicatie- en PR-plan.
   

Te verwachten resultaat

Tijdens deze training maak je inzichtelijk wie jouw achterban is en wat je met deze achterban wilt en kunt. Na het volgen van deze training heb je voldoende handvatten om bewust, doelgericht, systematisch en procesmatig invulling te geven aan eigen achterbanbeleid.


Benodigde voorkennis

Deze training is te volgen voor zowel beginnende als ervaren VAR-ren.

 

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op of vul het contactformulier hiernaast in.


Lees verder

Open inschrijvingen

Zetje competente voorzitter in! Elke VAR heeft voorzitter; dat is een gegeven. Vaak is de voorzitter een VAR-lid met veel ervaring en verbindende kwaliteiten. ... Meer info en inschrijven
Zetje competente secretaris in! Elke VAR heeft een secretaris. Regelmatig is dat iemand die deze functie op zich heeft genomen “omdat niemand anders het ... Meer info en inschrijven
Zetje competente dagelijkse bestuur in! Bijna elke VAR heeft een dagelijks bestuur (DB). Er zijn verschillende vormen van een DB bekend en denkbaar. - Voorzitter &nd... Meer info en inschrijven

Medezeggenschap: cliëntenraad

Training voor cliëntenraad, verwantenraad of familieraad

Ik geef maatwerktrainingen aan cliëntenraden die graag bereid zijn om met zichzelf aan de slag te gaan, die zich verder willen professionaliseren om het optimale met elkaar te bereiken.

Lees verder

Zetjes visie op de cliëntenraad

Ook zonder de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) heeft de cliëntenraad (CR) in mijn ogen een fundamenteel bestaansrecht. Cliënten zijn immers de belangrijkste doelgroep van de instelling.

 

Download hier gratis de WMCZ Wettekst inclusief een overzicht van het wetsvoorstel WMCZ 2018.

» Download WMCZ.

Medezeggenschap: cliëntenraad

Ik geef maatwerktrainingen aan cliëntenraden die graag bereid zijn om met zichzelf aan de slag te gaan, die zich verder willen professionaliseren om het optimale met elkaar te bereiken. Ook zonder de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) heeft de cliëntenraad (CR) in mijn ogen een fundamenteel bestaansrecht. Cliënten zijn immers de belangrijkste doelgroep van de instelling.

 

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op of vul het contactformulier hiernaast in.


Lees verder

Training voor bestuurders/zorgaanbieders

Zetje biedt bestuurders/zorgaanbieders advies, begeleiding en trainingen over:
• De(her)inrichting van de medezeggenschap binnen je organisatie.
• De effectiviteit van de medezeggenschap binnen je organisatie.
• Hoe het management beter kan inspelen op veranderingen waarbij medezeggenschap (CR, CCR) betrokken moet worden.

• Hoe je de relatie met de medezeggenschapsorgaan kan verbeteren.
• Hoe je de wet- en regelgeving praktisch kan toepassen in relatie tot de medezeggenschap.
• Welke ondersteuning en faciliteiten realistisch zijn voor de medezeggenschap.

 

Ik bespaar je een hele zoektocht en zorg voor gerichte antwoorden.


Lees verder

Training dagelijks bestuur

Ik geef maatwerktrainingen aan dagelijks besturen waarvan de leden samen bereid zijn om met elkaar een goede basis te leggen voor leiderschap. Leiderschap dat zich richt op een inspirerende, professionele aansturing van de CR.

 

Zetjes visie op het dagelijks bestuur

Een dagelijks bestuur (DB) is een belangrijke commissie binnen de CR. Het DB geeft op een niet-hiërarchische wijze leiding en structuur aan het werk van de ondernemingsraad. Dat is geen gemakkelijke opgave. Daarom is het van groot belang voor zowel het DB als de CR dat de taak, rol, bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het DB heel duidelijk zijn vastgelegd. Een training van Zetje leidt tot inspirerend en overtuigend leiderschap.


Lees verder

Tarieven maatwerktrainingen - ondernemingsraad 2020

Een dag: 1 dagdeel – Zetje verzorgt géén trainingen van één dagdeel (*)

Een dag: 2 dagdelen € 1.900,00 (€ 950,00 per dagdeel)

Een dag: 3 dagdelen € 2.850,00 (€ 950,00 per dagdeel, inclusief 1 avonddagdeel)


Twee dagen: 4 dagdelen € 3.800,00 (€ 950,00 per dagdeel)

Twee dagen: 5 dagdelen € 4.750,00 (€ 950,00 per dagdeel, inclusief 1 avonddagdeel)


Drie dagen: 6 dagdelen € 5.700,00 (€ 950,00 per dagdeel)

Drie dagen: 7 dagdelen € 6.650,00 (€ 950,00 per dagdeel, inclusief 1 avonddagdeel)

Drie dagen: 8 dagdelen € 7.600,00 (€ 950,00 per dagdeel, inclusief 2 avonddagdelen)


De tarieven zijn inclusief:
- Een persoonlijk voorgesprek;
- De voorbereiding én voorbereidingstijd;
- Een op maat geschreven programma;
- Een op maat uitgevoerd programma;
- De begeleiding;
- Materiaal;
- Het boek: Welk Zetje heb jij nodig? voor elke deelnemer;

- 24-uurs helpdesk voor medezeggenschaps- en communicatievraagstukken;
- Reistijd én reiskosten.

 

Exclusief:
- Verblijf en verblijfskosten trainer en deelnemers.

 

Omdat Zetje, als erkende onderwijsinstelling, is ingeschreven in het Register van het CRKBO betaal je geen BTW over mijn trainingen.

 

Neem contact op

 

(*) Vanuit de overtuiging dat een training alleen effect/impact heeft wanneer er echt de tijd en ruimte is voor het onderwerp/de onderwerpen. Zetje kan dat niet garanderen in een training van een dagdeel.


Teambuilding en samenwerking

Een groep mensen is nog geen team. Zetje smeedt een groep mensen tot een (h)echt team dat effectief samenwerkt, resultaten boekt en daarin veel plezier heeft. Zetje rekent voorgoed af met tegenzin, weerstand, tegenwerking, stroperigheid, uitstellen van besluiten, niet houden aan afspraken, irritaties en conflicten.

Lees verder

Trainingsacteur

Lezen en samen praten over hoe je kunt omgaan met veeleisende of zelfs agressieve klanten is nooit zo leerzaam als de praktijk. Maar die kan erg bedreigend zijn als je niet bent voorbereid.

Vergaderen met je OR/CR over hoe om te gaan met de bestuurder geeft geen garanties op een goed gesprek met het resultaat dat je wilt bereiken.

Met mij als trainingsacteur brengen we de praktijk op een veilige manier echt tot leven. Jij bent jezelf en ik speel de rol die je nodig hebt om situaties te oefenen en nieuwe competenties te leren.

Lees verder

Intensieve trainingen

4-daagse training voor leden van ondernemingsraden 

Welk Zetje heb jij nodig?

We gaan het in deze intensieve training over JOU hebben! En niet over de WOR, ARBO-zaken, advies- en instemmingsaanvragen, veiligheid, reorganisaties of bezuinigingen. Om precies te zijn over jouw persoonlijke ontwikkeling in communicatie en gedrag, binnen de medezeggenschap en daarbuiten.

 

De vierdaagse training geeft een boost aan je persoonlijke effectiviteit en je levensgeluk.

 

Lees verder

7-daagse intensieve training voor ambtelijk secretarissen in de medezeggenschap

Zetje zelf op de kaart!

We gaan het in deze intensieve training over JOU hebben! En niet over wet- en regelgeving, vaktechnische zaken, beleid- en  adviseurschap. Echt over jou. Om precies te zijn over jouw persoonlijke ontwikkeling in communicatie en gedrag, binnen de medezeggenschap en daarbuiten.

 

De zevendaagse training geeft een boost aan je persoonlijke effectiviteit en je levensgeluk.

 

Lees verder


Michiel van Vliet

"Welk Zetje heb jij nodig?" Dat is mijn vraag aan jou.

Ik ben Michiel van Vliet en werk als ervaren communicatie- en gedragstrainer, medezeggenschapstrainer en coach. Vanuit mijn passie om het beste uit anderen te halen werk ik graag met jouw vraag.

Meer info

Zetje in de media

Michiel van Vliet
Michiel van Vliet

Voor Michiel van Vliet betekent leven in beweging blijven, jezelf ontwikkelen, anderen daarbij helpen en genieten van iedere dag. Omdat het niet vanzelfsprekend is dat er een volgende dag komt. “Carpe Diem! Ik zeg het een paar keer per dag. Tegen mezelf en tegen anderen.”

Lees verder
Interview op Stadsradio Helmond
Interview op Stadsradio Helmond

Beluister mijn inteview op Stadsradio Helmond.

Lees verder
DDWH Interview
DDWH Interview

Bekijk mijn interview bij Door De Week Heen (DDWH) van Omroep Helmond.

Lees verder
Interview in De Helmonder
Interview in De Helmonder

Bekijk mijn interview met De Helmonder.

Lees verder
Interview in De Goudse Post
Interview in De Goudse Post

Artikel-Zetje.jpg

Lees verder
Zetje in Juvox Magazine december 2016
Zetje in Juvox Magazine december 2016

Bekijk mijn artikel in het Juvox Magazine.

Lees verder

Referenties

 • De acteur, Michiel van Vliet, wil ik bedanken voor zijn inzet, zijn duidelijkheid en de gekregen feedback die ik zeker meeneem naar de praktijk. De afsluitende woorden van hem waren voor mij zo positief dat ik tevreden mag zijn over wie ik ben. Zijn woorden hebben mij als persoon goed gedaan.  Door het uitspelen van deze casus heb ik geleerd dat tijd nemen voor een gesprek en neutraal blijven van essentieel belang is om een persoon het gevoel te geven dat er actief geluisterd wordt.  Het leven in het hier en nu gaat een uitdaging worden voor mij, maar die zal ik zeker aan gaan. Het was voor mij spannend om het gesprek aan te gaan, maar ik ben met een dikke glimlach naar buiten gelopen. Dankjewel.
 • Daarnaast wil ik Michiel bedanken, die de situatie heeft nagespeeld en mij daar bruikbare tips bij heeft gegeven.  Als het gaat om een van zijn zetjes zat ik in het zetje zoeken (Welk Zetje heb jij nodig? pag.68-70). Vanuit welke overtuiging handel ik? In de fase “zoeken’ ga ik een confrontatie aan tussen doen en laten.
 • Goed genoeg is het nieuwe perfect. De trainingsacteur vond dat ik ineens meer mens was. De opmerking verbaasde me. Waarom ben ik meer mens als ik mijn zwaktes toon. Ik heb juist geleerd om mijn zwaktes verbergen, want anders kun je niet perfect zijn.
 • Als je kijkt naar het IJsbergmodel volgens Zetje, uit het boek van trainingsacteur Michiel van Vliet (Welk Zetje heb jij nodig?), dan zou je kunnen zeggen dat de gedachten dat ik het nooit goed genoeg kan doen zich als een demon in mijn gedachten genesteld heeft. Eigenlijk weet ik dat stiekem wel, en doe ik aan de oppervlakte alsof het allemaal goed met me gaat, maar tegelijkertijd is het soms best lastig om te erkennen dat het je eigen gedachten zijn die dit gevoel in stand houden.
 • Welk Zetje heb jij nodig? is een ‘dagboek’ dat ik meeneem tijdens deze reis. Ik ben ervan overtuigd dat er momenten zijn dat ik bewust zal zijn van mijn persoonlijkheid en dat kan confronterend zijn, tevens zal ik gaan ervaren door de groei die ik mag doormaken dat ik een goed en rijk persoon ben. De mensen om mij heen mogen dat als positief gaan ervaren en ik hoop dat ik anderen mensen er ook mee kan inspireren gedurende mijn reis.

 

Studenten HBO-V
Avans+ Hogeschool

Meer info

Contact

Welk zetje heb jij nodig?
Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs

Zetje
Michiel van Vliet

Postadres:
Opaalstraat 5
5706 DW Helmond

0622828906
michiel@zetje.nl