Zetje zelf op de kaart! - Persoonlijk Leiderschap voor zorgprofessionals

“Je bent zo groot als je grootste verlangen en
zo klein als je diepste beperkende overtuiging.”

-William James-


Persoonlijk Leiderschap

Persoonlijk Leiderschap is wat Zetje betreft echt de sleutel tot meer krachtige en invloedrijke zeggenschap van alle zorgprofessionals. Op enkele uitzonderingen na zien we nog te weinig zorgprofessionals met lef en het vermogen om duidelijk voor zichzelf, hun beroep, beroepsinhoud en beroepsontwikkeling op te komen.


Zelf regie nemen
Persoonlijk Leiderschap gaat over zélf de regie nemen over jouw leven om zo vrijheid en geluk te ervaren. Meer zelfvertrouwen krijgen, assertiever reageren, meer lef tonen, sterker worden, jezelf emanciperen en voortdurend reflecteren, leren en ontwikkelen.

Jouw leven; jouw keuzes
Persoonlijk Leiderschap gaat over jou en jou alleen! Over jouw leven en jouw keuzes; over jezelf aansturen. Het betekent niet dat er dan altijd moet gebeuren wat jij wilt. Het betekent ook niet dat jij altijd je zin kunt doordrijven. En het betekent ook niet dat jij discussies moet winnen of anderen overtuigt van jouw gelijk.

 

Kwaliteiten benutten
Persoonlijk Leiderschap gaat erover dat jij jouw kwaliteiten en ambities ten volste benut. Je kent jouw sterke kanten en valkuilen en zet je gedrevenheid gericht in; door constant je focus te bewaren, doelgericht te werken en weloverwogen keuzes te maken. Zo bepaal jij je koers en benut je jouw kansen in het leven. Waar anderen aan de zijlijn staan en toekijken, ben jij spelbepalend in het veld en oefen je bewust invloed uit op je omgeving.

 

Bewuste keuze
Persoonlijk Leiderschap is dus een bewuste keuze. Een keuze die je veel kracht geeft en een boost betekent voor jouw gevoel van vrijheid en geluk. Persoonlijk Leiderschap betekent sterker in het leven staan door de regie over jouw leven te pakken en te behouden. Je wordt minder afhankelijk van anderen. Persoonlijk Leiderschap betekent vooral jezelf kunnen zijn.

Lees verder

VALSER worden!

In Zetjes visie mogen zorgprofessionals best wat VALSER worden.

 

VALSER staat voor:

V ertrouwen hebben in jezelf

A ssertief zijn

L ef tonen (Lef is Lief zonder i)

S terk zijn

E manciperen

R eflecteren en leren

 

Waarom? Omdat Zetje in haar trainingspraktijk veel sterke zorgprofessionals ontmoet die, als het om zeggenschap en eigen regie gaat, onvoldoende voor zichzelf en hun beroepsgroep opkomen. Ze zijn vaak (te) lief (lees: conflictvermijdend), kunnen dat lastig ombuigen naar lef en verwarren duidelijkheid met onvriendelijkheid. We zien ook te weinig echte emancipatie en wil om te veranderen. Persoonlijk Leiderschap vraagt om los willen en kunnen komen van vertrouwde maar belemmerende gedachten en vastgeroeste patronen. Constante en kritische reflectie biedt dé kans om bewust te leren en ontwikkelen.

 

En jij?
Hoe gaat het met jou, als je kijkt naar:
- De regie over jouw eigen leven?
- De vrijheid die je in jouw leven ervaart?
- Jezelf kunnen en mogen zijn?
- Jouw geluksgevoel?
- Zeggenschap over jouw beroep, beroepsinhoud en beroepsontwikkeling?

 

Hoe vaak denk je na over dit soort vragen?

 

Welk Zetje heb jij nodig?


Boek Persoonlijk Leiderschap voor zorgprofessionals

Op 15 mei 2024 verscheen het boek: Wegwijzer in Persoonlijk Leiderschap voor zorgprofessionals met als ondertitel: Kiezen voor jezelf of kiezen op elkaar? geschreven door Michiel van Vliet.

» Bestel het boek Persoonlijk Leiderschap voor zorgprofessionals

 

Zetjes missie
De missie van Michiel én die van Zetje is om zorgprofessionals mondiger, weerbaarder, standvastiger en veerkrachtiger te krijgen. Zodat zij bewust invloed leren uitoefenen op (totstandkoming van) zorgbeleid en opkomen voor hún belangen; met lef én een beetje humor! Dit boek draagt bij aan die missie. Het gaat over hoe je bewust en stap voor stap de regie kunt nemen over je eigen gedachten, overtuigingen en gedrag zodat ze jou als zorgprofessional gaan helpen in je ontwikkeling; persoonlijk, professioneel en in de (mede)zeggenschap. Zodat je vrijheid en geluk gaat ervaren en van daaruit keuzes maakt voor wat JIJ wilt. Dat is Persoonlijk Leiderschap.

 

Leergang Persoonlijk Leiderschap voor zorgprofessionals

Zetje heeft een prachtige en praktische zevendaagse Leergang voor zorgprofessionals ontwikkeld.

 

Klik hieronder op de gele balk Leergang - Zetje zelf op de kaart! voor meer informatie.

Zetje zelf op de kaart! - Persoonlijk Leiderschap voor zorgprofessionals

Zetje nodigt je met veel plezier uit voor een prachtige Leergang voor zorgprofessionals

We gaan het in deze intensieve Leergang over JOU hebben! En niet over kwaliteit van zorg, vakinhoudelijke thema’s, beroepsontwikkeling, wet- en regelgeving, zorg voor cliënten, enz,. Echt over jou. Om precies te zijn over jouw Persoonlijk Leiderschap.

 

Deze Leergang geeft een boost aan je persoonlijke effectiviteit en je levensgeluk.

 

Zeggenschap van zorgprofessionals, verpleegkundig leiderschap, invloed, etc., zijn begrippen die je vaak hoort. Het blijven begrippen zonder inhoud zolang zorgprofessionals hier zelf geen invulling aan geven. Het is voor de toekomst van de zorg van groot belang dat zorgprofessionals gedreven, professioneel, met lef en vooral duidelijk hun stem laten horen. In deze Leergang ontwikkel je je hierin als zorgprofessional.

 

Werken in de zorg is heel uitdagend...

Als zorgprofessional werken is om verschillenden redenen niet makkelijk:

 

De emotionele belasting: Zorgprofessionals worden vaak geconfronteerd met emotioneel uitdagende situaties, zoals het omgaan met ernstig zieke of stervende patiënten, wat emotioneel zwaar is.

 

Het werk is intensief: Veel zorgberoepen vereisen lange werktijden, nachtdiensten en weekendwerk, wat de balans tussen werk en privé kan verstoren.

 

De fysieke belasting: Het tillen van patiënten en het verrichten van zware fysieke taken kan lichamelijk veeleisend zijn en kan leiden tot uitval.

 

Een grote verantwoordelijkheid: Fouten in de zorg kunnen ernstige gevolgen hebben voor cliënten, waardoor zorgprofessionals een grote verantwoordelijkheid dragen.

 

Wet en regelgeving en een grote administratieve last: De zorgsector heeft te maken met complexe regelgeving en veel administratief werk, wat de werklast verhoogt.

 

Toenemend tekort aan middelen: In sommige gevallen zijn er tekorten aan personeel, apparatuur en financiële middelen, wat de druk op zorgprofessionals verhoogt.

Daarnaast is vaktechnische kennis niet genoeg. Je moet kunnen samenwerken met mensen die je minder goed liggen, om kunnen gaan met cliënten die bang, boos, verdrietig of gefrustreerd zijn.


Je krijgt regelmatig te maken met weerstandsgedrag, ongeduld, onbegrip, passiviteit van collega’s, cliënten of verwanten. Dat kan jou en jouw professionaliteit en weerbaarheid enorm beïnvloeden.
Hoe houd je je hoofd boven water en hoe blijf je dan zelf in balans?

 

Kies je eigen rol en invloed

 • Vraag je je weleens af hoe het komt dat mensen totaal verschillende opvattingen hebben?
 • Word je ook zo moe van mensen met een negatieve blik die altijd iets te zeuren hebben?
 • Erger jij je meer dan je lief is? En hoe ga je daar mee om, keer op keer?
 • Hoe komt het dat je met sommige mensen niet goed kunt samenwerken?
 • Wat gebeurt er met je op het moment dat jij duidelijk denkt te zijn en de ander dat niet zo ervaart?
 • Wat gebeurt er met je als er een beroep op je gedaan wordt, je ja zegt terwijl je eigenlijk nee wilt zeggen.
 • Hoe vaak raak je verstrikt in je eigen gedachten omdat je met iedereen rekening wilt houde

Deze situaties kunnen knap lastig zijn. Zetje leert jou omgaan met deze situaties door je bewust te maken van je eigen gedachten, gedrag, rol en invloed.

 

Wat leer je?

 • In de Leergang Zetje zelf op de kaart! biedt Zetje jou praktische handvatten om jouw Persoonlijke Leiderschap (verder) te ontwikkelen.
 • Je leert op een professionelere manier communiceren.
 • Je leert bewuster je gedrag kiezen in werk- en privésituaties.
 • Je leert jezelf en anderen beter begrijpen door patronen en overtuigingen te doorgronden. Op basis daarvan ben en werk je makkelijker samen met anderen.
 • Je ontdekt wat er gebeurt in de communicatie tussen jou en de ander. Wat weerhoudt jou er bijvoorbeeld van om iemand aan te spreken of feedback te geven? Of hoe komt het dat je je in bepaalde situaties erg klein en overdonderd kunt voelen?
 • Het zelfinzicht dat je verder ontwikkelt, helpt je om gemakkelijker problemen of lastige situaties op te lossen.
 • Je krijgt volop handvatten aangereikt om mensen te begeleiden en ze meer bewust aan te sturen.
   

Welke competenties ontwikkel je?

In deze Leergang ga je volop aan de slag met de (verdere) ontwikkeling van de volgende competenties: doelen stellen, aanpassingsvermogen, zelfkennis, gespreksvaardigheid, onafhankelijkheid, assertiviteit, duidelijkheid, grenzen bewaken en aangeven, luisteren, vragen stellen, doorvragen, zelfsturing, feedback geven en ontvangen, samenwerken, zelfvertrouwen, rust pakken, verantwoordelijkheid, inlevingsvermogen, zelfontwikkeling, observeren, aanspreken op gedrag, regie pakken, mensenkennis en zelfreflectie.

 

Hoe is de Leergang opgebouwd?

De Leergang Zetje zelf op de kaart! is vooral praktisch van opzet en rijk gevuld met allerlei (verwerkings)opdrachten. We werken zowel in kleine groepjes als samen met de complete groep. Jouw praktijk is leidend en uitgangspunt bij de opdrachten. Je gaat tijdens deze Leergang intensief aan de slag met persoonlijke doelen verwerkt in een persoonlijk plan.

Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Daarbij spelen we steeds in op de persoonlijke inbreng van deelnemers. De Leergang biedt je een goede en brede basis voor je verdere persoonlijke ontwikkeling in de rest van je (professionele) leven. Zetje deelt namelijk verrassende inzichten met je uit verschillende theorieën en modellen over communicatie en gedrag. Deze inzichten zetten jouw eigen gedrag en dat van collega's gegarandeerd in een nieuw licht.

Aan het einde van elke dag krijg je een integratieopdracht om het geleerde meteen in jouw praktijk toe te passen. Zo kun je steeds nieuw gedrag uitproberen en de effecten terugkoppelen. Persoonlijke bewustwording en groei zijn gegarandeerd.

 

Wat verwacht Zetje van jou?

Zetje heeft ambitieuze doelen voor jou met deze Leergang. Om die te bereiken is het nodig dat je volledig bereid bent om:

 • intensief met persoonlijke leerdoelen aan de slag te gaan;
 • kritisch naar je eigen communicatie, denken, gedrag, voelen en functioneren te kijken;
 • de gevolgen daarvan te verkennen, te herkennen en te erkennen;
 • jezelf te ontwikkelen en wilt samenwerken met andere deelnemers;
 • (online) intervisiegesprekken met andere deelnemers voert.

Een schriftelijke intake is verplicht. Zo zorgen we samen voor een optimaal resultaat.

 

Voor wie is de Leergang bedoeld?

De Leergang Zetje zelf op de kaart! richt zich op:

 • Alle zorgprofessionals
   

Duur

Zeven dagen van twee dagdelen. Een blok van twee dagen en vijf keer een dag, verspreid over de maanden september, oktober, november, januari, februari en maart.

 

Trainer

Michiel van Vliet, senior communicatie- en gedragstrainer, coach en VAR en OR-trainer.

 

Groepsgrootte

Minimaal 6 en maximaal 12 personen.

 

Intervisie

Gedurende de Leergang kom je tenminste twee keer bij elkaar voor intervisie (zelf te plannen) in groepen van maximaal vier personen.

Fysiek of digitaal.

 

Zelfstudie en verwerkingsopdrachten

Ongeveer 20 uur voor de gehele Leergang. 

 

Data 2025 en tijd

Dag 1 & 2 – 6 en 7 maart 2025 (inclusief avondprogramma en overnachting)

 

Dag 3       – 10 april

 

Dag 4       – 8 mei

 

Dag 5       – 5 juni

 

Dag 6       – 3 juli

 

Dag 7       – 4 september

 

De trainingsdagen zijn van 10.00 tot 18.00 uur

 

Prijs

De prijs voor deze zevendaagse Leergang is €2995,00 per persoon all-in.

Je kunt in termijnen betalen.

 

Inbegrepen:

 • Overnachting van 6 op 7 maart
 • Diner op 6 maart
 • Ontbijt 7 maart
 • De lunches
 • Koffie, thee en frisdrank
 • Trainingsmateriaal
 • Boek – Wegwijzer in Persoonlijk Leiderschap voor Zorgprofessionals
 • Boek – De kunst en kunde van vragen stellen & feedback geven (kantelboekje)
 • Boek – Zetje VAR op de kaart (om cadeau te doen aan de VAR van je organisatie)
 • Certificaat Leergang Persoonlijk Leiderschap – Zetje zelf op de kaart!
   

Locatie

Samaya conferentiecentrum

Hollendewagenweg 20
3985 SG Werkhoven
https://www.samaya.nl/

 

Informatie/inschrijven:

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op of vul het inschrijfformulier in.

 

Onderwerpen/thema’s geïntegreerd in Leergang Persoonlijk Leiderschap

 • Persoonlijk Leiderschap
 • Persoonlijke leerdoelen
 • Belang van Persoonlijk Leiderschap in de Zorg
 • Zeggenschap
 • Invloed
 • Eigenwaarde
 • Zelfrespect
 • Mildheid – Zelfliefde
 • Duidelijk grenzen aangeven
 • Duidelijk behoeften aangeven
 • Daadkracht
 • Hier-en-nu!
 • ONT-moeten
 • Reflecteren, zelfreflectie, het reflectiemodel
 • Zeuren en verzuren
 • Irritaties en spanningen
 • Loslaten
 • Jezelf zijn
 • Kwaliteiten en valkuilen
 • Uitdagingen en allergieën
 • Kernkwadranten
 • Helpende en niet helpende gedachten
 • Halo & Horn effect
 • Ambities
 • Bewust keuzes maken
 • Volwassen consequenties van keuzes
 • Feedback geven en ontvangen – JOHARI venster
 • Verhogen en verlagen
 • VALSER worden
 • De Terrorist
 • Verlangen en geluk
 • Beperkende overtuigingen
 • Tot je ermee stopt…
 • Het ijsbergmodel volgens Zetje
 • Ego toestanden (Ouder, Volwassene, Kind)
 • De Dramdriehoek
 • Het mond vol tanden syndroom (MVT)
 • Van binnen naar buiten of van buiten naar binnen?
 • De cirkel van gedachten
 • De kunst en kunde van vragen stellen
 • Evalueren – proces/product
 • Structuur aanbrengen in een verhaal
 • Successen vieren
 • Weerstand
 • Verwarring
 • Cirkel van betrokkenheid en cirkel van invloed
 • Emoties en gevoelens
 • Rationele Effectiviteitstraining (RET)
 • Logische niveaus van communicatie
 • Geleide meditaties
 • Stiltes, kracht van stilte
 • Dankbaarheid
 • Representatiesystemen - zintuigen
 • In de tijd / buiten de tijd
 • Oogpatronen
 • Rapport
 • Systemisch werk
 • Taal en de betekenis die we er aan geven
 • Patronen en structuren
 • Actie = reactie => de Roos van Leary
 • De Hoeden van de Bono – een verschillende kijk op hetzelfde
 • Kalibreren
 • Samenwerking
 • Intervisie
 • Verwerkingsopdrachten
 • SMART formuleren
 • SMART doelen stellen
 • Eindopdracht 
   

Lees verder

Zetje VAR op de kaart!

Trainingen voor VAR, VVAR, ZAR, PAR, MAR, VSC en VSB

Zetje verzorgt maatwerktrainingen, begeleiding en teamcoaching voor:

 • VAR-ren - verpleegkundige adviesraden
 • VVAR-ren - verpleegkundige- en verzorgende adviesraden
 • ZAR-ren - multidisciplinaire zorgadviesraden
 • PAR-ren - multidisciplinaire professionele adviesraden
 • MAR-ren - multidisciplinaire adviesraden
 • VSC-en - verpleegkundige staf conventen
 • VSB-en - verpleegkundige stafbesturen

 

Ik werk graag en exclusief samen met teams en groepen die bereid zijn om met zichzelf aan de slag te gaan en zich verder willen professionaliseren om het optimale met elkaar te bereiken. Dat wil zeggen: goed georganiseerde medezeggenschap die vanuit een eigen missie, visie en doelen een wezenlijke bijdrage levert aan het beleid van de organisatie.

Lees verder

Zetjes visie op de VAR, VVAR, ZAR, PAR, MAR, VSC en VSB

Een VAR - VVAR - ZAR – PAR - MAR - VSC - VSB zie ik als een autonoom adviesorgaan voor de raad van bestuur of directie van een zorginstelling. Voor de leesbaarheid gebruik ik verder alleen de afkorting VAR (lees hier ook VVAR, ZAR, PAR, MAR, VSC of VSB).

 

Boek - Zetje Verpleegkundige Adviesraad op de kaart!

Vanuit de visie dat kennis er is om te delen, schreef ik dit praktische handboek voor iedereen die serieus werk wil maken van een volwassen en professionele medezeggenschap voor zorgprofessionals.
Dit boek is een bron van informatie en inspiratie voor de Verpleegkundige Adviesraad (VAR): zijn leden, voorzitters en (ambtelijk) secretarissen én hun bestuurders.

 

Ben je benieuwd naar wat dit boek voor jou of jouw VAR kan betekenen?

» Bekijk hier de inhoudsopgave Zetje VAR op de kaart!
» Bestel het boek Zetje VAR op de kaart!

 

Boeken - De kunst en kunde van vragen stellen / Feedback of 'op de bek feeden'?

Speciaal voor de medezeggenschap schreef ik de boeken De kunst en kunde van vragen stellen en Feedback of 'op de bek feeden'. Twee praktische boeken die de VAR helpen om doelgericht vragen te leren stellen en om eenvoudig effectieve feedback te geven. Interesse?

» Bekijk en download het boek De kunst en kunde van vragen stellen; een erVARing rijker!

» Bekijk en download het boek ‘Feedback of op de bek feeden’; een Zetje in voortVARende feedback!

Zetje VAR op de kaart!

Een VAR oprichten in je eigen organisatie die er werkelijk toe doet. Wat komt daar bij kijken en belangrijker; hoe pak je dat aan?.


Herken je vragen als:
- We willen wel een VAR oprichten maar weten niet waar te beginnen?
- Wat komt er allemaal kijken bij het oprichten van een VAR?
- Hoe kunnen we een VAR in onze organisatie beginnen?
- Welke stappen kunnen we nemen om een VAR op te richten?
- Hoe zetten we het proces verder in gang wanneer de VAR eenmaal is gestart?
- En als er eenmaal een VAR is; hoe weet die VAR dan wat ze kan gaan doen?
- Hoe komen we aan leden? Aan faciliteiten?

– En wat als…?

 

Dan is de training; ‘Hoe Zetje een VAR op?’ geschikt

…want tijdens deze training van een dag (twee dagdelen) krijg je alle handvatten die je met elkaar nodig hebt om een goede basis te leggen voor de oprichting van een VAR..

Opzet van de training

Tijdens deze praktische training ga je als VAR-geïnteresseerden intensief met elkaar aan de slag. Je legt samen een goede basis voor de oprichting van een VAR. Een basis waar je in organisatie verder op kunt bouwen.


Onderwerpen

 • CAO aanbeveling VAR;
 • De Governance code Zorg;
 • Bestaansrecht VAR;
 • Beroepsinhoudelijke argumenten om een VAR op te richten;
 • Gespreksonderwerpen met bestuurder en management;
 • Keuzes medezeggenschap; verpleegkundigen, verzorgenden en/of zorgprofessionals;
 • Reglement VAR;
 • Faciliteiten VAR;
 • Een VAR kost geld!
 • Samenwerkingsovereenkomst VAR – bestuurder;
 • Competentieprofiel VAR-lid;
 • Activeren en mobiliseren van je collega’s;
 • Beren op de weg.
   

Te verwachten resultaat

Na het volgen van deze training heb je een goede basis om een VAR constructief vorm te geven.

Benodigde voorkennis

Deze training is voor VAR-geïnteresseerden, verpleegkundigen, verzorgenden, zorgprofessionals management en bestuurders.

 

SBU
De trainingen van Zetje geven géén extra studiebelastingsuren.

 

De tarieven zijn inclusief:
- Een online voorgesprek;
- De voorbereiding én voorbereidingstijd;
- Een op maat geschreven programma;
- Een op maat uitgevoerd programma;
- Mijn begeleiding;
- Materiaal; pen, aantekenboekje etc.;

- Mijn boek: Zetje VAR op de kaart!, voor elke deelnemer;

- Mijn kantelboek: De kunst en kunde van vragen stellen / Feedback of op de bek feeden, voor elke deelnemer;

- 24-uurs helpdesk voor VAR- en communicatievraagstukken.


Exclusief:
- Reiskosten à € 0,45 per km;

- Verblijfskosten trainer en deelnemers.

 


Géén BTW
De trainingen van Zetje zijn vrijgesteld van BTW in verband met CRKBO-registratie.


Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op of vul het contactformulier hiernaast in.


Lees verder

Daar zit je dan… je hebt een plaats weten te veroveren in de VAR. En dan?

 

Je wilt graag jouw stem laten horen en een bijdrage leveren om invloed uit te oefenen op (de totstandkoming van) zorgbeleid en op te komen voor de belangen van je beroepsgroep. Maar hoe doe je dat?

 

Hoe werkt dat nou; zo’n VAR? Wat moet je allemaal weten en kennen, waar moet je rekening mee houden en wat wordt er allemaal van je verwacht? Het is logisch dat je met dit soort vragen rondloopt.

 

Een Zetje in de goede richting!
Speciaal voor leden die nieuw zijn in een VAR (of nog moeten komen) biedt Zetje een praktische trainingsdag aan. Deze training geeft je als beginnend VAR-lid een goede basis om mee te kunnen gaan draaien in jouw eigen VAR.

 

Spreekt jou dat aan?

Mooi, want tijdens deze praktisch toegespitste training van een dag ga je intensief aan de slag met de basis van het VAR-lidmaatschap en ontdek je antwoorden op jouw vragen.

 

Opzet van de training
Tijdens deze praktische training van een dag (twee dagdelen) doorlopen we stap voor stap de basiselementen die belangrijk zijn voor jou als beginnend VAR-lid.

 

Onderwerpen

 • De basis op orde in de VAR;
 • De VAR als autonoom orgaan;
 • Structuur en cultuur;
 • De VAR binnen de VAR;
 • Samenwerking in de VAR;
 • Samenwerking VAR en bestuurder(s) en management;
 • De Koers van de VAR;
 • Doelstellingen van de VAR;
 • Taken en rollen binnen de VAR;
 • Werkwijze van de VAR;
 • Basis vergadertechnieken en besluitvorming;
 • Adviestraject VAR; gevraagd en ongevraagd;
 • De achterban of achterbang?;
 • Communicatie en gedrag.

 

Te verwachten resultaat

Na het volgen van de training heb je een stevige basis om een actieve en constructieve bijdrage te leveren binnen jouw VAR.

 

Benodigde voorkennis

Deze training is voor beginnende en onervaren VAR-leden.

 

SBU
Studiebelastingsuren; circa één uur.

 

Investering

€ 349,00 per persoon.


Dit tarief is inclusief:
- Koffie, thee, frisdrank en lunch;
- Materiaal; pen en aantekenboekje;

- Boek: Zetje VAR op de kaart!;

- Kantelboek: De kunst en kunde van vragen stellen / Feedback of op de bek feeden.

 

Voorwaarden deelname

Elke deelnemer:

- Krijgt voorafgaand aan de training een korte schriftelijke intake.
- Woont de volledige training bij en levert hierin een actieve bijdrage.

 

Data en locaties

- Woensdag 29 november 2023 in Den Haag

- Maandag 29 januari 2024 in Tilburg
- Woensdag 5 juni 2024 in Zwolle
- Woensdag 27 november 2024 in Den Haag

 

Duur

Een dag van 9.30 – 17.00 uur.


Géén BTW

De trainingen van Zetje zijn vrijgesteld van BTW in verband met CRKBO-registratie.


Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op of vul het contactformulier hiernaast in.


Lees verder

Een VAR die nog moet starten of die net gestart is heeft het vaak erg druk met zoeken naar een duidelijke en werkbare structuur, werkwijze en samenwerking.

Herken je vragen als:
- Hoe pakken we het VAR-werk aan?
- Hoe organiseren we het VAR-werk?
- Welke onderwerpen of thema’s pakken we als VAR op?
- Hoe overleggen en besluiten we als VAR?
- Hoe werken we zo goed mogelijk samen in de VAR?
- Wie doet wat in de VAR? 
- Wat moeten we als VAR weten en ontwikkelen?

Dan is de training Zetje VAR in beweging geschikt

…want tijdens deze training van een dag (twee dagdelen) leer je de dagelijkse praktijk van de VAR en zijn rol goed kennen. 


Opzet van de training

Tijdens deze praktische training ga je als VAR intensief met elkaar aan de slag om een goede basis te leggen waar je verder op kunt bouwen.


Onderwerpen

 • Bestaansrecht van de VAR;
 • Taken, rollen, bevoegdheden van de VAR;
 • Onderlinge samenwerking;
 • Samenwerking met de bestuurder;
 • Basiselementen voor het VAR-werk;
 • Werkwijze VAR;
 • Basis vergadertechnieken;
 • Besluitvormingsprocessen.
   

Te verwachten resultaat

Na het volgen van de training heeft de VAR een goede basis om met elkaar de medezeggenschap constructief vorm te geven.

Benodigde voorkennis

Deze training is voor beginnende en onervaren VAR-ren.

 

SBU
De trainingen van Zetje geven géén extra studiebelastingsuren.

 

De tarieven zijn inclusief:
- Een online voorgesprek;
- De voorbereiding én voorbereidingstijd;
- Een op maat geschreven programma;
- Een op maat uitgevoerd programma;
- Mijn begeleiding;
- Materiaal; pen, aantekenboekje etc.;

- Mijn boek: Zetje VAR op de kaart!, voor elke deelnemer;

- Mijn kantelboek: De kunst en kunde van vragen stellen / Feedback of op de bek feeden, voor elke deelnemer;

- 24-uurs helpdesk voor VAR- en communicatievraagstukken.


Exclusief:
- Reiskosten à € 0,45 per km;

- Verblijfskosten trainer en deelnemers.

 


Géén BTW
De trainingen van Zetje zijn vrijgesteld van BTW in verband met CRKBO-registratie.


Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op of vul het contactformulier hiernaast in.


Lees verder

Een VAR die eenmaal in beweging is, krijgt de behoefte om vanuit een duidelijke koers en meer verdieping resultaatgericht te gaan werken.

Wil je als VAR aan de slag met:
- Hoe bepalen we een gezamenlijke koers?
- Welke doelen stellen we ons?
- Hoe kunnen we meer afgewogen keuzes maken?

- Hoe vinden we (meer) balans in de onderwerpen die de bestuurder aandraagt
  en dat wat de VAR belangrijk vindt?
- Welke kwaliteiten hebben we in onze VAR en hoe kunnen we die zo goed
  mogelijk benutten?
- Welke ambities hebben de leden van de VAR en hoe kunnen we die realiseren?
- Hoe kunnen we efficiënter werken en vergaderen?
- Hoe kunnen we de kwaliteit van onze besluitvorming verhogen?
- Hoe vormen we meer en meer één team?

Dan is de training Zetje VAR op de kaart! geschikt

…want tijdens deze training van twee dagen (vier dagdelen) bouw je als VAR aan kwalitatieve medezeggenschap die ergens voor staat en ervoor gáát.

Opzet van de training

Tijdens deze praktische training werk je vanuit je eigen praktijk aan een VAR die aan zijn koers inhoud en betekenis geeft.

Onderwerpen

 • Werkwijze van de VAR evalueren;
 • Missie en visie (koers) van de VAR;
 • Doelstellingen van de VAR;
 • Taken en rollen binnen de VAR;
 • Kwaliteiten en ambities van VAR-leden;
 • Werkwijze van de VAR bijstellen;
 • Vergaderen en besluitvormen;
 • De hoeden van de Bono;
 • Samenwerking en teambuilding;
 • Communicatie en gedrag.
   

Te verwachten resultaat

Na het volgen van de training heeft je VAR een duidelijke Koers, doelstellingen en een taakverdeling afgesproken op basis van kwaliteiten en ambities van de VAR-leden. De werkwijze, het vergaderen en besluitvormen van de VAR krijgen een boost. Tot slot heb je elkaar beter, op een andere manier dan bij elkaar komen voor vergaderen en overleg, leren kennen.

Benodigde voorkennis

Deze training is voor VAR-ren met wat ervaring die al in beweging zijn. (zie training Zetje VAR in beweging)

 

SBU
De trainingen van Zetje geven géén extra studiebelastingsuren.

 

De tarieven zijn inclusief:
- Een online voorgesprek;
- De voorbereiding én voorbereidingstijd;
- Een op maat geschreven programma;
- Een op maat uitgevoerd programma;
- Mijn begeleiding;
- Materiaal; pen, aantekenboekje etc.;

- Mijn boek: Zetje VAR op de kaart!, voor elke deelnemer;

- Mijn kantelboek: De kunst en kunde van vragen stellen / Feedback of op de bek feeden, voor elke deelnemer;

- 24-uurs helpdesk voor VAR- en communicatievraagstukken.


Exclusief:
- Reiskosten à € 0,45 per km;

- Verblijfskosten trainer en deelnemers.

 


Géén BTW
De trainingen van Zetje zijn vrijgesteld van BTW in verband met CRKBO-registratie.


Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op of vul het contactformulier hiernaast in.


Lees verder

Een VAR die op stoom is met een duidelijke koers en concrete doelen, goed onderling samenwerkt en resultaten boekt maar toch verder de diepte in wil…


Wil je als VAR
- Meer invloed uitoefenen op beleid?
- Vroeger betrokken worden in de besluitvorming?
- Objectiever beleid kunnen beoordelen?
- Gemakkelijker beleidsstukken kunnen lezen en duiden?
- Gesprekken met de bestuurder op strategisch, tactisch en operationeel niveau
  kunnen voeren?
- Leren werken met analysemodellen?

Dan is de training ‘Zetje VAR op scherp’ geschikt

… Want tijdens deze training van twee dagen (vier dagdelen) ga je als VAR aan het werk met organisatiebeleid.

 

Opzet van de training

Tijdens deze praktische training werk je vanuit je eigen praktijk aan hoe je als VAR effectief invloed uit kunt oefenen op het organisatiebeleid.

 

Onderwerpen training

 • De beleidsagenda en de beleidscyclus;
 • Organisatiebeleid; strategisch, tactisch en operationeel;
 • Het Fuikmodel en de invloedmogelijkheden van de VAR;
 • Het BOB-model combineren met de hoeden van de Bono;
 • Analysemodel – de Doelboomanalyse. 

 

Te verwachten resultaat

Aan de hand van verschillende analysemodellen leer je om zo objectief mogelijk gedegen besluiten te nemen. Deze training geeft je stevige handvatten om op basis van een eigen visie en missie invloed uit te oefenen op beleid en voorgenomen besluiten.

 

Benodigde voorkennis

Deze training is voor meer ervaren VAR-ren die de basis goed op orde hebben.

 

SBU
De trainingen van Zetje geven géén extra studiebelastingsuren.

 

De tarieven zijn inclusief:
- Een online voorgesprek;
- De voorbereiding én voorbereidingstijd;
- Een op maat geschreven programma;
- Een op maat uitgevoerd programma;
- Mijn begeleiding;
- Materiaal; pen, aantekenboekje etc.;

- Mijn boek: Zetje VAR op de kaart!, voor elke deelnemer;

- Mijn kantelboek: De kunst en kunde van vragen stellen / Feedback of op de bek feeden, voor elke deelnemer;

- 24-uurs helpdesk voor VAR- en communicatievraagstukken.


Exclusief:
- Reiskosten à € 0,45 per km;

- Verblijfskosten trainer en deelnemers.

 


Géén BTW
De trainingen van Zetje zijn vrijgesteld van BTW in verband met CRKBO-registratie.


Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op of vul het contactformulier hiernaast in.


Lees verder

Hoe vaak deel je met elkaar de onderlinge ervaringen? Hoe vaak heb je het met elkaar over hoe het in de VAR gaat? Hoe je met elkaar omgaat? Hoe de onderlinge samenwerking verloopt? Hoe de onderlinge communicatie is? Hoe je problemen met elkaar oplost? Hoe het is om het oneens met elkaar te zijn? Hoe het met de veiligheid van eenieder gesteld is?

 

Wanneer je als VAR druk bent met actualiteiten, belangrijke onderwerpen en wat er zoal op jullie afkomt, is de kans groot dat jullie nauwelijks of geen tijd besteden aan het proces. Dat kan op den duur ten koste gaan van de motivatie, het plezier, de betrokkenheid en effectiviteit van de leden van de VAR.


Scherp houden
Er was eens een man die solliciteerde om als houthakker aan de slag te kunnen. De man was erg sterk en zeer gedreven. Hij kreeg de baan! Het salaris was prima en de man had er zin in.
Op zijn eerste werkdag gaf zijn baas hem een grote bijl en liet hem het gebied zien waar hij zijn slag kon slaan. De houthakker ging fanatiek aan de slag. En aan het einde van dag één had hij 18 bomen omgehakt. ‘Gefeliciteerd’, zei de baas, ‘Ga hier mee door.’

De houthakker was erg blij met de stimulerende woorden van zijn baas. En de volgende dag ging hij weer zeer gemotiveerd aan de slag. Op de tweede dag hakte hij 15 bomen om. De derde dag probeerde hij nog beter zijn best te doen, maar hakte slechts 10 bomen om. Dag na dag presteerde hij minder.

‘Ik denk dat ik mijn kracht heb verloren’, dacht de sterke man. Hij ging naar zijn baas en verontschuldigde zich. Hij zei dat hij niet begreep wat er gaande was. ‘Wanneer heb je de bijl voor het laatst geslepen?’, vroeg de baas. ‘Geslepen?’, zei de houthakker, ‘daar heb ik helemaal geen tijd voor gehad. Ik ben druk geweest met het kappen van bomen…’

(Bron onbekend)

Hoe vaak scherpt jullie VAR “zijn bijl?”

 

Goede samenwerking binnen een VAR is gebaseerd op onderling(e):
- Vertrouwen; in elkaar en in elkaars kunnen.
- Acceptatie; van de onderlinge verschillen in zijn, denken en doen.
- Respect; voor elkaar; iedere keer weer.
Vanuit gelijkwaardigheid in een veilige omgeving.

 

Wil je als VAR de bijl scherpen of scherp houden?

 

Dan is de training Zetje erVARing in geschikt

…want tijdens deze training van een dag (twee dagdelen) of twee dagen (vier dagdelen) ga je uitgebreid met elkaar in gesprek over jullie onderlinge communicatie en gedrag.


Opzet van de training

Tijdens deze praktische training werk je vanuit je eigen praktijk aan het van bouwen aan onderling(e) Vertrouwen, Acceptatie en Respect.

 

Onderwerpen
bijvoorbeeld:

 • Uitgangspunten van teamcommunicatie;
 • Feedback geven en ontvangen;
 • Het Johari venster;
 • Luisteren;
 • Evalueren;
 • Vragen stellen of stellen;
 • De Dramadriehoek;
 • Het ijsbergmodel;
 • De Roos van Leary;
 • Kernkwadranten;
 • Omgaan met weerstand;
 • Aanspreken op gedrag;
 • Teambuilding;
 • Het Hier en Nu;
 • Duidelijkheid versus onvriendelijkheid;
 • Drie aspecten van communicatie
 • Communicatie en gedrag binnen de VAR.

 •  

Te verwachten resultaat

Na het volgen van de training heeft de VAR “zijn bijl” gescherpt. En is er tijd en aandacht geweest voor hoe het met de VAR en zijn leden gaat.

Benodigde voorkennis

Deze training is voor alle VAR-ren die hier mee aan de slag willen.

 

SBU
De trainingen van Zetje geven géén extra studiebelastingsuren.

 

De tarieven zijn inclusief:
- Een online voorgesprek;
- De voorbereiding én voorbereidingstijd;
- Een op maat geschreven programma;
- Een op maat uitgevoerd programma;
- Mijn begeleiding;
- Materiaal; pen, aantekenboekje etc.;

- Mijn boek: Zetje VAR op de kaart!, voor elke deelnemer;

- Mijn kantelboek: De kunst en kunde van vragen stellen / Feedback of op de bek feeden, voor elke deelnemer;

- 24-uurs helpdesk voor VAR- en communicatievraagstukken.


Exclusief:
- Reiskosten à € 0,45 per km;

- Verblijfskosten trainer en deelnemers.

 


Géén BTW
De trainingen van Zetje zijn vrijgesteld van BTW in verband met CRKBO-registratie.


Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op of vul het contactformulier hiernaast in.


Lees verder

Het werk van de VAR is niet altijd gemakkelijk. En hoewel we dat vaak zo ervaren hebben we het daar nooit echt over…we gaan maar door.
Het lijkt alsof we dat vanzelfsprekend vinden.


Herken je vragen als:
- Hoe komt het toch dat we ons vaak zo goed voorbereiden en er dan toch niet uitkomt wat we ons hadden voorgenomen?
- Hoe komt het dat we soms dichtslaan wanneer we met de bestuurder of managers in gesprek zijn?
- Hoe komt het dat we af en toe het gevoel krijgen dat we (vaak) in een soort underdog positie zitten?
- Hoe komt het dat we ons niet serieus genomen voelen?
- Wat kunnen we doen om wat krachtiger over te komen?
Wil je hiermee aan de slag en zoek je goede begeleiding?

Dan is de training Dat VARkentje zullen we wel (even) wassen! geschikt

…Want tijdens deze training van een dag (twee dagdelen) gaat jouw VAR intensief aan de slag met dat VARkentje..

 

Opzet van de training

Tijdens deze praktische training werk je vanuit je eigen praktijk met de VARkentjes die gewassen moeten worden.

 

Onderwerpen

 • De valkuilen van professionals in de zorg en de impact daarvan op een VAR;
 • Beperkende overtuigingen;
 • De Dramadriehoek; Aanklager – Redder – Slachtoffer; 
 • Grenzen stellen en bewaken;
 • Feedback geven die er toe doet;
 • Actie = Reactie;
 • Het Hier en Nu!


Te verwachten resultaat

Tijdens deze training ga je actief aan de slag met VAR-communicatie en -gedrag. Op basis van actuele casuïstiek/problematiek leer je, om als VAR, vanuit bewustwording andere/nieuwe keuzes te maken. Keuzes die de VAR helpen om vanuit een autonome positie krachtig zijn werk uit te voeren.


Benodigde voorkennis

Deze training is te volgen voor zowel beginnende als ervaren VAR-ren.

 

SBU
De trainingen van Zetje geven géén extra studiebelastingsuren.


De tarieven zijn inclusief:
- Een online voorgesprek;
- De voorbereiding én voorbereidingstijd;
- Een op maat geschreven programma;
- Een op maat uitgevoerd programma;
- Mijn begeleiding;
- Materiaal; pen, aantekenboekje etc.;

- Mijn boek: Zetje VAR op de kaart!, voor elke deelnemer;

- Mijn kantelboek: De kunst en kunde van vragen stellen / Feedback of op de bek feeden, voor elke deelnemer;

- 24-uurs helpdesk voor VAR- en communicatievraagstukken.


Exclusief:
- Reiskosten à € 0,45 per km;

- Verblijfskosten trainer en deelnemers.

 


Géén BTW
De trainingen van Zetje zijn vrijgesteld van BTW in verband met CRKBO-registratie.

 

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op of vul het contactformulier hiernaast in.


Lees verder

De cirkel van gedachten
“Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken,
blijf ik denken wat ik altijd heb gedacht.”

en
“Als ik blijf denken wat ik altijd heb gedacht,
blijf ik geloven wat ik altijd heb geloofd.”
want
“Als ik blijf geloven wat ik altijd heb geloofd,
blijf ik doen wat ik altijd heb gedaan.
dus
“Als ik blijf doen wat ik al altijd heb gedaan,
blijft mij overkomen wat me altijd overkomt.”


Herken je vragen als:
- Waarom doen we wat we doen?
- Wat is de reden dat we vaak hetzelfde doen?
- Kan het werk van de VAR ook anders?
- Hoe kunnen we op een andere manier naar hetzelfde kijken?
- Waarom hebben we het altijd zo druk?
- Welke alternatieven zijn er voor hoe we nu vergaderen en besluitvormen?
- Hoe verdelen we het werk evenredig?
- Hoe houden we het overzicht op het VAR-werk?
- Moeten we als VAR alles wat op ons afkomt oppakken?
- Hoe doen andere VAR-ren het?
Wil je hiermee aan de slag en zoek je goede begeleiding?

Dan is de training VARiaties op een thema! geschikt

…Want tijdens deze training van een dag (twee dagdelen) gaat jouw VAR intensief aan de slag met VARiaties op een thema!

 

Opzet van de training

Tijdens deze praktische training ga je vanuit je eigen praktijk actief aan de slag met de manier waarop je nu werkt en hoe het ook anders kan.

 

Onderwerpen

 • Patronen;
 • Het Teamdoematigheidsmodel;
 • Verkennen, herkennen en erkennen;
 • Van nieuwe inzichten naar anders inrichten;
 • De Hoeden van de Bono;
 • Overleg en besluitvorming;
 • Evaluatie en reflectie.


Te verwachten resultaat

Tijdens deze training ga je actief aan de slag met de praktijk van jouw VAR. Wanneer je eenmaal weet wat er zoal mogelijk is in werkwijzen kan de VAR daarna makkelijker en bewuster keuzes maken.

 

Benodigde voorkennis

Deze training is te volgen voor zowel beginnende als ervaren VAR-ren.

 

SBU
De trainingen van Zetje geven géén extra studiebelastingsuren.

 

De tarieven zijn inclusief:
- Een online voorgesprek;
- De voorbereiding én voorbereidingstijd;
- Een op maat geschreven programma;
- Een op maat uitgevoerd programma;
- Mijn begeleiding;
- Materiaal; pen, aantekenboekje etc.;

- Mijn boek: Zetje VAR op de kaart!, voor elke deelnemer;

- Mijn kantelboek: De kunst en kunde van vragen stellen / Feedback of op de bek feeden, voor elke deelnemer;

- 24-uurs helpdesk voor VAR- en communicatievraagstukken.


Exclusief:
- Reiskosten à € 0,45 per km;

- Verblijfskosten trainer en deelnemers.

 


Géén BTW
De trainingen van Zetje zijn vrijgesteld van BTW in verband met CRKBO-registratie.

 

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op of vul het contactformulier hiernaast in.


Lees verder

Waarom horen wij toch zo weinig van onze achterban? Wat moeten we met onze achterban? Wie is onze achterban nu feitelijk? Veelgehoorde vragen.

PR, communicatie met de achterban, berichtgeving, netwerken, imago en identiteit…

Een eigen visie, onderbouwde keuzes en duidelijke en concrete afspraken zijn enorm belangrijk om van communicatie en PR een succes te maken.
Wil je hiermee aan de slag en zoek je goede begeleiding?

Dan is de training Zetje VAR in de schijnwerpers! geschikt

…Want tijdens deze training van een dag (twee dagdelen) gaat jouw VAR intensief aan de slag met zijn achterban.

 

Opzet van de training

Tijdens deze praktische training werk je vanuit je eigen praktijk aan hoe je als VAR invulling kunt geven aan achterbanbeleid.

 

Onderwerpen

 • Achterban of achterbang;
 • Dé achterban bestaat niet;
 • Wie is onze achterban;
 • Hoe kijkt jouw VAR naar zijn achterban? (identiteit VAR);
 • Hoe kijkt jullie achterban naar de VAR? (imago VAR);
 • Wat willen wij met onze achterban? met welke reden;
 • Wat wil jouw VAR met wie, wanneer, waarom en hoe communiceren?
 • Het belang van een persoonlijke boodschap.
 • Organiseren van een VAR-themabijeenkomst, VAR-evenement of VAR symposium;
 • Losse flodders of een VAR communicatie- en PR-plan.
   

Te verwachten resultaat

Tijdens deze training maak je inzichtelijk wie jouw achterban is en wat je met deze achterban wilt en kunt. Na het volgen van deze training heb je voldoende handvatten om bewust, doelgericht, systematisch en procesmatig invulling te geven aan eigen achterbanbeleid.


Benodigde voorkennis

Deze training is te volgen voor zowel beginnende als ervaren VAR-ren.

 

SBU
De trainingen van Zetje geven géén extra studiebelastingsuren.

 

De tarieven zijn inclusief:
- Een online voorgesprek;
- De voorbereiding én voorbereidingstijd;
- Een op maat geschreven programma;
- Een op maat uitgevoerd programma;
- Mijn begeleiding;
- Materiaal; pen, aantekenboekje etc.;

- Mijn boek: Zetje VAR op de kaart!, voor elke deelnemer;

- Mijn kantelboek: De kunst en kunde van vragen stellen / Feedback of op de bek feeden, voor elke deelnemer;

- 24-uurs helpdesk voor VAR- en communicatievraagstukken.


Exclusief:
- Reiskosten à € 0,45 per km;

- Verblijfskosten trainer en deelnemers.

 


Géén BTW
De trainingen van Zetje zijn vrijgesteld van BTW in verband met CRKBO-registratie.


Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op of vul het contactformulier hiernaast in.


Lees verder

Een autonome VAR die:
- werkelijk uitspreekt wat hij wil, of de bestuurder/het management dat nu leuk vindt of niet;
- krachtige, onderbouwde adviezen geeft die discussies of mogelijk zelfs wrijving oproepen;
- het debat aangaat met zijn bestuurder en het hartstochtelijk oneens durft te zijn met haar;
- zelf duidelijke keuzes maakt wat hij wel en niet wil of doet;
Vervangt lief door LEF. LEF is lief zonder i.


Herken je vragen als:
- Hoe komt het dat we in feite nooit echt durven zeggen wat we willen?
- Wat gebeurt er met ons als VAR wanneer we met de bestuurder in overleg zijn?
- Hoe komt het dat we (vooraf) altijd rekening houden met wat de bestuurder wil?
- Wat maakt het dat we koste wat het kost (mogelijke) onenigheid of conflicten vermijden?
- Hoe komt het dat we, als VAR, regelmatig met de mond vol tanden staan?
- Wat maakt dat we deze ongelijkwaardige relatie (blijven) accepteren?
- Wat kunnen we doen wanneer onze bestuurder afspraken niet nakomt?
- Wat moet er gebeuren om het goede gesprek, zonder ‘censuur’ met elkaar te kunnen voeren?

- Wat kunnen we doen wanneer onze bestuurder boos op ons wordt?
- Hoe komt het dat we het overleg met onze bestuurder regelmatig als onprettig of belerend
ervaren?
- Wat kunnen we doen wanneer onze bestuurder niet op onze adviezen reageert?

 

Dan is de training; ‘Zetje schrap voor een aanVARing! geschikt

…want tijdens deze training van een dag (twee dagdelen) ga je als VAR aan de slag met bewustwording van je eigen communicatie en gedrag en de communicatie en het gedrag van je bestuurder.
En ja, dat mag je best spannend vinden!

 

Opzet van de training

Tijdens deze praktische training ga je als VAR met elkaar haarfijn analyseren wat je met elkaar in stand houdt en op welke wijze je een start kunt maken om meer LEF te ontwikkelen.


Onderwerpen (sterk afhankelijk van de casuïstiek)

 • Zetje zelf op de kaart!
 • Kwaliteiten en valkuilen;
 • Onze (verwarrende en niet constructieve) gedachten;
 • Verschil tussen duidelijkheid en onvriendelijkheid;
 • Het Hier en Nu!
 • Bespreekbaar maken van communicatie en gedrag;
 • Status en hoe we daar mee omgaan;
 • Calimero en Goliath gedrag;
 • De Dramadriehoek;
 • Het ijsbergmodel;
 • Verschillen tussen een meningsverschil en een conflict;
 • Beren op de weg;
 • Team-coaching en supervisie.
   

Te verwachten resultaat

Na het volgen van deze training heb je een basis om lief om te zetten in LEF!

 

Benodigde voorkennis

Deze training is voor VAR-ren die last hebben van hun eigen onvermogen, zich professioneel willen ontwikkelen en bereid zijn om (oude) patronen los te laten.

 

SBU
De trainingen van Zetje geven géén extra studiebelastingsuren.

 

De tarieven zijn inclusief:
- Een online voorgesprek;
- De voorbereiding én voorbereidingstijd;
- Een op maat geschreven programma;
- Een op maat uitgevoerd programma;
- Mijn begeleiding;
- Materiaal; pen, aantekenboekje etc.;

- Mijn boek: Zetje VAR op de kaart!, voor elke deelnemer;

- Mijn kantelboek: De kunst en kunde van vragen stellen / Feedback of op de bek feeden, voor elke deelnemer;

- 24-uurs helpdesk voor VAR- en communicatievraagstukken.


Exclusief:
- Reiskosten à € 0,45 per km;

- Verblijfskosten trainer en deelnemers.

 

- Verblijfskosten trainer en deelnemers.


Géén BTW
De trainingen van Zetje zijn vrijgesteld van BTW in verband met CRKBO-registratie.


Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op of vul het contactformulier hiernaast in.


Lees verder

We gaan het in deze intensieve training over JOU hebben! En niet over adviseren, vaktechnische zaken of beleid om een aantal onderwerpen te noemen. Echt over jou. Om precies te zijn over jouw persoonlijke ontwikkeling in communicatie en gedrag, binnen de VAR en daarbuiten.

Persoonlijk leiderschap gaat over jouw doelen realiseren door je eigen kwaliteiten en talenten echt te benutten. Persoonlijk leiderschap ontwikkel jij door vanuit persoonlijke bewustwording en ontwikkeling richting te geven aan jouw eigen leven. Deze training geeft gegarandeerd een boost aan de persoonlijke effectiviteit van alle VAR-leden en dus ook aan de VAR zelf.

 

Kies je eigen rol en invloed
In een VAR werken is niet altijd even gemakkelijk. Vaktechnische kennis is niet genoeg. Je moet kunnen omgaan met conflicterende belangen, samenwerken met mensen die je minder goed liggen en gezamenlijk toch tot goede en breed gedragen besluiten komen. Je krijgt ongetwijfeld te maken met ongeduld, weerstandsgedrag, onbegrip, boosheid, passiviteit en meer. Bij jezelf en bij anderen, en dat kan jou weer beïnvloeden. Vraag je je weleens af hoe het komt dat mensen totaal verschillende opvattingen hebben? Word je ook zo moe van mensen met een negatieve blik die altijd iets te zeuren hebben? Erger jij je meer dan je lief is? En hoe ga je daarmee om, keer op keer? Dat kan knap lastig zijn. Zetje leert jou omgaan met deze situaties door je bewust te maken van je eigen gedachten, gedrag, rol en invloed.

 

Wat leer je?
De training Zetje zelf op de kaart! biedt je praktische handvatten voor je persoonlijke ontwikkeling:

- Je ontwikkelt een professionelere manier van communiceren.
- Je wordt je bewuster van jouw gedrag in werk- en privésituaties.
- Je leert jezelf en anderen beter begrijpen door patronen en overtuigingen te herkennen. Op basis daarvan ben en werk je makkelijker samen met anderen.

- Je ontdekt wat er gebeurt in de communicatie tussen jou en de ander. Wat weerhoudt jou er bijvoorbeeld van om iemand aan te spreken of feedback te geven? Of hoe komt het dat je je in bepaalde situaties erg klein en overdonderd kunt voelen?

 

Bewustwording:
- Wat maakt het dat je je niet altijd durft te uiten?
- Dat je ja zegt terwijl je eigenlijk nee had willen zeggen?
- Dat je denkt dat je alles goed moet doen en zeker wanneer anderen naar je kijken of luisteren.
- Duidelijkheid niet meer verwarren met onvriendelijkheid.
- Nee is ook een antwoord.
Te ONT-moeten! Je moet namelijk niets. Ook al denk jij dat ik denk dat jij denkt…
Het zelfinzicht dat je verder ontwikkelt, helpt je om gemakkelijker problemen of lastige situaties op te lossen.

 

Welke competenties ontwikkel je?
In deze training ga je aan de slag met de (verdere) ontwikkeling van de
volgende competenties: doelen stellen, aanpassingsvermogen, zelfkennis, inlevingsvermogen,

gespreksvaardigheid, onafhankelijkheid, assertiviteit, luisteren,  doorvragen, zelfsturing, feedback geven en ontvangen, samenwerken, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid, aanspreken op gedrag en zelfreflectie.

 

Hoe is de training opgebouwd?
De training Zetje zelf op de kaart! is vooral praktisch van opzet en gevuld met verwerkingsopdrachten. We werken zowel in kleine groepjes als samen met de complete groep. Jouw praktijk is leidend en uitgangspunt bij de opdrachten.

Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Daarbij spelen we steeds in op de persoonlijke inbreng van deelnemers. De training biedt je een goede en brede basis voor je verdere persoonlijke ontwikkeling in de rest van je (professionele) leven. Zetje deelt namelijk verrassende inzichten met je uit verschillende theorieën en modellen over communicatie en gedrag. Deze inzichten zetten jouw eigen gedrag en dat van collega's gegarandeerd in een nieuw licht.


Wat verwacht Zetje van jou?
Zetje heeft ambitieuze doelen voor jou en jouw VAR met deze training. Om die te bereiken is het nodig dat je volledig bereid bent om:

Als gehele VAR deze training te volgen;
Je gedachten; “zo ben ik nu eenmaal” te laten varen;
Kritisch naar je eigen communicatie, denken, gedrag en functioneren te kijken;
De gevolgen daarvan te verkennen, te herkennen en te erkennen;
Jezelf te ontwikkelen en je wilt samenwerken met andere deelnemers.

 

Een schriftelijke intake is vereist. Zo zorgen we samen voor een optimaal resultaat.

 

Voor wie is de training bedoeld?
Deze training Zetje zelf op de kaart! richt zich op VAR’en die zich willen ontwikkelen in hun communicatie en gedrag. Om de eigen Regie te pakken en zelf duidelijke, afgewogen keuzes te maken. Lef te tonen in plaats van lief te doen en dreigende spanningen of conflicten aan te gaan in plaats van te vermijden.

 

Duur
Drie afzonderlijke dagen verspreid over een periode van maximaal zes maanden. Een trainingsdag duurt van 09.00 tot 17.00 uur, inclusief pauzes, tenzij anders overeengekomen.


Trainer

Michiel van Vliet, erVARen communicatie- en gedragstrainer en (team)coach.

 

Te verwachten resultaat

Na het volgen van de training hebben de VAR-leden een boost in hun persoonlijke ontwikkeling gehad


Benodigde voorkennis

Deze training is voor alle VAR’en die hier mee aan de slag willen.


SBU
De trainingen van Zetje geven géén extra studiebelastingsuren.

 

De tarieven zijn inclusief:

- Een online voorgesprek;

- Een schriftelijke intake van elke deelnemer

- De voorbereiding én voorbereidingstijd;
- De uitvoering van het programma;
- Mijn begeleiding;
- Materiaal; pen, aantekenboekje etc.;

- Mijn boek: Zetje VAR op de kaart!, voor elke deelnemer;

- Mijn kantelboek: De kunst en kunde van vragen stellen / Feedback of op de bek feeden, voor elke deelnemer;

- 24-uurs helpdesk voor VAR- en communicatievraagstukken;


Exclusief:
- Locatie en verblijfskosten trainer en deelnemers.
- Reistijd trainer à 0,45 cent per km. gerekend van postcode 5706DW.


Géén BTW
De trainingen van Zetje zijn vrijgesteld van BTW in verband met CRKBO-registratie.


Locatie:

Door de opdrachtgever te regelen.


Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op of vul het contactformulier hiernaast in.


Lees verder

Elke VAR heeft (vice)voorzitter; dat is een gegeven. Vaak is de (vice)voorzitter een VAR-lid met veel ervaring en verbindende kwaliteiten.

 

(Vice)Voorzitter zijn van de VAR vraagt nogal wat van je als mens. In feite ben je hèt aanspreekpunt, het kopstuk, de leider en soms de kop van Jut van de VAR. Ga er maar aanstaan, naast de vaak drukke reguliere baan. De meeste VAR-voorzitters en vicevoorzitters zijn autodidacten; leren zichzelf het voorzitterswerk aan en hebben het werk afgekeken van hun voorganger(s).

 

Wil je als VAR: 

- Een meer competente en complete (vice)voorzitter die een professionele bijdrage levert aan het werk van de VAR?

- Een (vice)voorzitter met meer kennis over zijn functie, taken, rol, verantwoordelijkheden en bevoegdheden?

- Een (vice)voorzitter die met meer inzicht en plezier zijn werk uitvoert?

 

Schrijf je (vice)voorzitter dan vandaag nog in voor de training ‘Zetje competente (vice)voorzitter in!’
... Want tijdens deze training van een dag (twee dagdelen) gaat de (vice)voorzitter van jouw VAR intensief aan de slag met zichzelf in de rol van voorzitter.

 

Opzet van de training

Tijdens deze praktische training werkt je voorzitter vanuit zijn eigen praktijk aan nieuwe inzichten, bewustwording, kennis, vaardigheden en verdieping om een professionele bijdrage te leveren aan het VAR-werk.

 

Onderwerpen training

- Taak, rol en functie (vice)voorzitter
- Verantwoordelijkheden en bevoegdheden (vice)voorzitter
- Positie ten opzichte van- en samenwerking met de secretaris

- Jaarplanning van de VAR-werkzaamheden
- Taken en rollen van de vergaderdeelnemers

- Voorzitten
- Verschillende fasen in een vergadering
- Besluitvormingsprocessen

- Evalueren en feedback geven
- Communicatie en gedrag
- Tips & trucs

 

Te verwachten resultaat

Deze training geeft je (vice)voorzitter praktische handvatten, bewustwording en inzichten om het werk competenter en met meer plezier uit te voeren.

 

Benodigde voorkennis

Deze training is voor onervaren (vice)voorzitters en voor (vice)voorzitters die hun kennis, inzichten en vaardigheden willen aanscherpen.

 

SBU
Studiebelastingsuren; circa twee.

 

Voorwaarden deelname en certificaat

 Elke deelnemer:

- Krijgt voorafgaand aan de training een schriftelijke intake, formuleert ten minste twee persoonlijke leerdoelen en levert die voor aanvang van de training in.

- Woont de volledige training bij en levert hierin een actieve bijdrage

- Studiebelastingsuren circa twee.

 

Inschrijving

De training is op basis van open inschrijvng en gaat door bij inschrijving van tenminste zes deelnemers.

 

Plaats en datum van de training

Maandag 12 februari 2024 in Zwolle

Woensdag 26 juni 2024 in Den Haag

Woensdag 20 november 2024 in Tilburg

 

Duur

Een dag van 9.30 – 17.00 uur.

 

Investering

€ 349,00 per persoon.

 

Dit tarief is inclusief:
- Koffie, thee, frisdrank en lunch;
- Materiaal; pen en aantekenboekje;

- Boek: Zetje VAR op de kaart!;

- Kantelboek: De kunst en kunde van vragen stellen / Feedback of op de bek feeden.

 

Géén BTW

De trainingen van Zetje zijn vrijgesteld van BTW in verband met CRKBO-registratie.


Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op of vul het contactformulier hiernaast in.


Lees verder

Elke VAR heeft een secretaris. Regelmatig is dat iemand die deze functie op zich heeft genomen “omdat niemand anders het wilde’. Wellicht herkenbaar?


Een secretaris heeft een uitermate belangrijke en verantwoordelijke functie die serieus genomen moet worden. Toch blijkt in de praktijk dat veel secretarissen nauwelijks enige administratieve of secretariële achtergrond hebben. Vaak vinden ze opnieuw de wielen uit of gaan zo goed en zo kwaad als het gaat verder in de voetsporen van hun voorganger.

 

Wil je als VAR:
- Een meer competente en complete secretaris die een professionele bijdrage levert aan het werk van de VAR?

- Een secretaris met meer kennis over haar functie, taken, rol, verantwoordelijkheden en bevoegdheden?

- Een secretaris die met meer inzicht en plezier haar werk uitvoert?

 

Schrijf je secretaris dan vandaag nog in voor de training ‘Zetje competente secretaris in!’
... Want tijdens deze training van een dag (twee dagdelen) gaat de secretaris van jouw VAR intensief aan de slag met zichzelf in de rol van secretaris.

 

Opzet van de training

Tijdens deze praktische training werkt je secretaris vanuit haar eigen praktijk aan nieuwe inzichten, bewustwording, kennis, vaardigheden en verdieping om een professionele bijdrage te leveren aan het VAR-werk.

 

Onderwerpen training

- Taak, rol en functie secretaris
- Verantwoordelijkheden en bevoegdheden secretaris
- Positie ten opzichte van en samenwerking met de voorzitter

- Jaarplanning van de VAR-werkzaamheden
- SMART-formuleren
- Vergadercyclus van de VAR
- Opstellen van een agenda
- Verslagleggen en notuleren; tips & trucs
- Uitwerken van het verslag/de notulen
- Actielijst, besluitenlijst
- Archiveren van documenten
- Correspondentie VAR

 

Te verwachten resultaat

Deze training geeft je secretaris praktische handvatten, bewustwording en inzichten om het werk competenter en met meer plezier uit te voeren.

 

Benodigde voorkennis

Deze training is voor onervaren (plaatsvervangende) secretarissen en voor (plaatsvervangende) secretarissen die hun kennis, inzichten en vaardigheden willen aanscherpen.

 

SBU
Studiebelastingsuren; circa twee.

Voorwaarden deelname en certificaat

Elke deelnemer:

- Krijgt voorafgaand aan de training een schriftelijke intake, formuleert ten minste twee persoonlijke leerdoelen en levert die voor aanvang van de training in.

- Woont de volledige training bij en levert hierin een actieve bijdrage.

 

Inschrijving

De training is op basis van open inschrijvng en gaat door bij inschrijving van tenminste zes deelnemers.

 

Plaats en datum van de training

Dinsdag 3 oktober 2023 in Tilburg

Dinsdag 30 januari 2024 in Tilburg

Woensdag 19 juni 2024 in Zwolle

Woensdag 16 oktober 2024 in Den Haag

 

Duur

Een dag van 9.30 – 17.00 uur.

 

Investering

€ 349,00 per persoon.

 

Dit tarief is inclusief:
- Koffie, thee, frisdrank en lunch;
- Materiaal; pen en aantekenboekje;

- Boek: Zetje VAR op de kaart!;

- Kantelboek: De kunst en kunde van vragen stellen / Feedback of op de bek feeden.

 

Géén BTW

De trainingen van Zetje zijn vrijgesteld van BTW in verband met CRKBO-registratie.

 

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op of vul het contactformulier hiernaast in.


Lees verder

Bijna elke VAR heeft een dagelijks bestuur (DB).

Er zijn verschillende vormen van een DB bekend en denkbaar.

- Voorzitter – vicevoorzitter – secretaris
- Voorzitter – secretaris
- Voorzitter – ambtelijk secretaris
- Voorzitter – vicevoorzitter – ambtelijk secretaris

- Voorzitter – secretaris – ambtelijk secretaris

- Voorzitter – vicevoorzitter
- Voorzitter – secretaris – DB-lid
- Voorzitter –  DB-lid – ambtelijk secretaris

- Andere vormen zijn mogelijk.

 

Meestal bestaat een DB uit twee of drie personen.

Een DB is een belangrijk orgaan binnen een VAR. Het DB geeft op een niet- hiërarchische manier leiding en structuur aan het werk van de VAR. Dat is geen gemakkelijke opgave. Daarom is onderlinge samenwerking en duidelijkheid zo belangrijk. Duidelijkheid over de taak, rol, bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het DB. Die afspraken leg je samen vast. Sleutelwoord voor een DB is Leiderschap.

 

Wil je als DB:

- De onderlinge samenwerking optimaliseren en makkelijker onderling samenwerken: elkaar beter begrijpen, aanvoelen en aanvullen?

- Leiderschap ontwikkelen zonder hiërarchie?
- Meer inhoud en daadkracht om je beter te kunnen profileren in de VAR?

- De VAR op een hoger niveau brengen?

 

Schrijf je DB dan vandaag nog in voor de training ‘Zetje competente DB in!’
... Want tijdens deze training van een dag (twee dagdelen) gaat het DB van jouw VAR (twee of drie personen) intensief aan de slag met de kern van het bestaansrecht van een DB: op een niet hiërarchische manier leiding geven aan de VAR om zo de kwaliteit en de coninuïteit van het VAR-werk te waarborgen.

 

Opzet van de training

Tijdens deze praktische training werkt jouw DB vanuit haar eigen praktijk aan Leiderschap: nieuwe inzichten, bewustwording en kennis om als DB een fundamentele bijdrage te leveren aan het VAR-werk.

 

Onderwerpen training

- Taak, rol en functie DB
- Verantwoordelijkheden en bevoegdheden DB

- Onderlinge verhoudingen binnen het DB
- Leiderschap!
- Ken je pappenheimers
- De coachmatrix
- Evalueren en feedback geven
- Beïnvloeden van gedrag
- Weerstand en omgaan met weerstand
- Oefenen en intervisie

 

Te verwachten resultaat

Deze training geeft jouw DB praktische handvatten, bewustwording en inzichten om het werk competenter en met meer plezier uit te voeren.

 

Benodigde voorkennis

Deze training is voor onervaren en meer ervaren dagelijks besturen die Leiderschap! in de praktijk willen toepassen.

 

SBU
Studiebelastingsuren; circa twee.


Voorwaarden deelname en certificaat

Elk DB:

- Krijgt voorafgaand aan de training een schriftelijke intake, formuleert gezamenlijk ten minste twee concrete leerdoelen en levert die voor aanvang van de training in.

- Woont de volledige training bij en levert hierin een actieve bijdrage.


Inschrijving

De training is op basis van open inschrijving en gaat door bij inschrijving van tenminste drie dagelijks besturen.

 

Datum en plaats training

Dinsdag 5 september 2023 in Zwolle

Dinsdag 16 januari 2024 in Den Haag

Woensdag 12 juni 2024 in Tilburg

Woensdag 2 oktober 2024 in Zwolle

 

Duur

Een dag van 9.30 – 17.00 uur.

 

Investering

€  349,00 per persoon bij een DB van twee personen
€  299,00 per persoon bij een DB van drie personen

Dit tarief is inclusief:
- Koffie, thee, frisdrank en lunch;
- Materiaal; pen en aantekenboekje;

- Boek: Zetje VAR op de kaart!;

- Kantelboek: De kunst en kunde van vragen stellen / Feedback of op de bek feeden.


Géén BTW

De trainingen van Zetje zijn vrijgesteld van BTW in verband met CRKBO-registratie.


Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op of vul het contactformulier hiernaast in.


Lees verder

Zetje OR op de kaart!

Medezeggenschap trainen vanuit visie
Zetje heeft een uitgesproken visie op medezeggenschap en de rol van de verschillende deelnemers daarin. Iedere deelnemer heeft eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden om medezeggenschap effectief en efficiënt te laten zijn. Zetje biedt aparte cursussen voor alle verschillende deelnemers: de ondernemingsraad, het dagelijks bestuur, de ambtelijk secretaris en ook voor bestuurders. Vanuit Zetje lever ik maatwerk op basis van een persoonlijke kennismaking en intake. Zo halen we samen het onderste uit de kan.

Lees verder

Zetjes visie op medezeggenschap
Een ondernemingsraad (OR) - (lees ook COR, GOR, TOR, etc.) zie ik als een volledig autonoom en zelfstandig functionerend orgaan binnen een organisatie. Vanuit zijn wettelijke bevoegdheden functioneert een ondernemingsraad altijd op basis van gelijkwaardigheid, er is geen sprake van hiërarchie. Zo kan en mag een ondernemingsraad: Meeweten, Meepraten, Meedenken en Meebeslissen over zaken die de organisatie betreffen.

 

Gratis exclusief naslagwerk voor OR

» Vraag hier een gratis naslagwerk aan

 

Boeken - Zetje vragen op een rij! & Zetje feedback in!

Speciaal voor de medezeggenschap schreef ik de boeken Zetje vragen op een rij! en Zetje feedback in!. Twee praktische boeken die de OR helpen om doelgericht vragen te leren stellen en om eenvoudig effectieve feedback te geven. Interesse?

» Bekijk en download het boek Zetje vragen op een rij!

» Bekijk en download het boek Zetje feedback in!

Zetje OR op de kaart!

Ik geef maatwerktrainingen aan medezeggenschapsorganen (OR, COR, GOR, TOR enz.) die graag bereid zijn om met zichzelf aan de slag te gaan en verder willen professionaliseren om het optimale met elkaar te bereiken. Daarnaast geef ik trainingen in competentiegerichte medezeggenschap. Een uniek zelf ontworpen programma met volop kansen voor ieder medezeggenschapsorgaan om zich verder te ontwikkelen, te profileren en te professionaliseren. Kernbegrippen zijn autonomie, eigen regie, kracht, flexibiliteit, teamwork en humor.

 

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op of vul het contactformuilier hiernaast in.

 

SBU
De trainingen van Zetje geven géén extra studiebelastingsuren.


Lees verder

Training dagelijks bestuur

Ik geef maatwerktrainingen aan dagelijks besturen waarvan de leden samen bereid zijn om met elkaar een goede basis te leggen voor leiderschap. Leiderschap dat zich richt op een inspirerende, professionele aansturing van de ondernemingsraad.

 

Zetjes visie op het dagelijks bestuur

Een dagelijks bestuur (DB) is een belangrijke commissie binnen de ondernemingsraad. Het DB geeft op een niet-hiërarchische wijze leiding en structuur aan het werk van de ondernemingsraad. Dat is geen gemakkelijke opgave. Daarom is het van groot belang voor zowel het DB als de ondernemingsraad dat de taak, rol, bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het DB heel duidelijk zijn vastgelegd. Een training van Zetje leidt tot inspirerend en overtuigend leiderschap.

 

SBU
De trainingen van Zetje geven géén extra studiebelastingsuren.


Lees verder

Training voor bestuurders

Zetje biedt bestuurders advies, begeleiding en trainingen over:
• De(her)inrichting van de medezeggenschap binnen je organisatie.
• De effectiviteit van de medezeggenschap binnen je organisatie.
• Hoe het management beter kan inspelen op veranderingen waarbij medezeggenschap (OR, COR, GOR, BOR, TOR, etc.) betrokken moet worden.

• Hoe je de relatie met het medezeggenschapsorgaan kan verbeteren.
• Hoe je de wet- en regelgeving praktisch kan toepassen in relatie tot de medezeggenschap.
• Welke ondersteuning en faciliteiten realistisch zijn voor de medezeggenschap.

 

Ik bespaar je een hele zoektocht en zorg voor praktische antwoorden.

 

SBU
De trainingen van Zetje geven géén extra studiebelastingsuren.


Lees verder

Open inschrijvingen

(W)OR – Ken je rechten De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is de basis voor het bestaan van de medezeggenschap. Het motto van Zetje is: Ken je rechte... Meer info en inschrijven
Competente medezeggenschap Zitten bij jouw medezeggenschapsorgaan de juiste mensen op de juiste plaats? Benutten jullie elkaars kennis, vaardigheden en ei... Meer info en inschrijven
Invloed op beleid Training: Invloed op beleid Over beleid en hoe je daar als medezeggenschap invloed op kunt uitoefenen is veel te zeggen. Doe j... Meer info en inschrijven
Nieuw in de OR Daar zit je dan, gekozen als lid van de Ondernemingsraad (OR). Om via de medezeggenschap jouw stem (en die van je collega&rsquo... Meer info en inschrijven
Vergaderetiquette Vergaderetiquette Vergaderen is de meest voorkomende bezigheid van een medezeggenschapsorgaan. Maar zeg nu zelf, hoe efficiënt en effectief ... Meer info en inschrijven
Wat je uitstraalt, krijg je terug Waarom horen wij toch zo weinig van de achterban? Een veelgehoorde vraag! PR, communicatie met de achterban, berichtgeving, net... Meer info en inschrijven
Voorzitter; lijden of leiden? Vind jij voorzitten (af en toe) best een lastige klus? Omdat de vergadering alle kanten op gaat, het een kippenhok is of leden ... Meer info en inschrijven
Teambuilding medezeggenschap Kun je zeggen dat jouw medezeggenschapsorgaan een (h)echt team vormt? Of is er sprake van een aantal leden dat als groep bij el... Meer info en inschrijven
Vragen stellen; kunst & kunde Is jouw medezeggenschapsorgaan in staat om goede, open, heldere en krachtige vragen te stellen? Kan jouw medezeggenschapsorgaan... Meer info en inschrijven

Teambuilding en samenwerking

Een groep mensen is nog geen team. Zetje smeedt een groep mensen tot een (h)echt team dat effectief samenwerkt, resultaten boekt en daarin veel plezier heeft. Zetje rekent voorgoed af met tegenzin, weerstand, tegenwerking, stroperigheid, uitstellen van besluiten, niet houden aan afspraken, irritaties en conflicten.

Lees verder

Michiel van Vliet

"Welk Zetje heb jij nodig?" Dat is de vraag aan jou, jouw VAR of jouw OR.

Michiel van Vliet en Rolf de Wilde werken als ervaren communicatie- en gedragstrainer, teamcoach en medezeggenschapstrainer. Vanuit hun passie om het beste uit anderen te halen werken zij graag met jouw vraag.

Meer info

Zetje’s kijk op ons werkveld

 

Zetje brengt jou en je collega zorgprofessionals steeds dichterbij invloedrijke (mede)zeggenschap door

 

 • Jullie uit te dagen om in jezelf te geloven, om boven jezelf uit te stijgen en als team jullie volledige potentieel te benutten.
 • Jullie spiegels voor te houden, jullie te laten ervaren én bewustwording aan te wakkeren.
 • Kennis en vaardigheden aan jullie over te dragen.
 • Bespreekbaar te maken wat vaak onbesproken blijft. 
   

Zorgprofessionals stimuleren om Persoonlijk Leiderschap en lef te tonen zien we als belangrijk Zetje voor invloedrijke zeggenschap.

 

Uitstekende en passende zorg bieden kan alléén met de invloed en bijdrage van zorgprofessionals. De kwaliteit en continuïteit van zorg staat of valt met de kwaliteit van de zorgprofessional als individueel zorgverlener én als onderdeel van de organisatie. Juist om die reden is (mede)zeggenschap een vereiste.

 

Zetje investeert in duurzame en open relaties met haar opdrachtgevers. We hebben een praktische aanpak, zijn creatief, oprecht, positief en houden van humor. 

 

Zetjes aanpak
Zetje Zaait en doet dat:

 

 • Zorgvuldig;
 • Zelfbewust én
 • Zelfverzekerd!

 

Zaait
Zetje zaait om te oogsten. Zo simpel is het. Zaaien is niet vertellen hoe het moet. Zaaien is zorgprofessionals voldoende handreikingen bieden om hen vanuit bewustwording zelf te laten leren, zelf te laten ontwikkelen en zelf te laten doen.

 

Zorgvuldig
Zetje gaat gedegen en grondig te werk. Iedere keer weer. We hebben oog voor detail en de vraag achter de vraag. We zijn alert, kritisch en doortastend.

 

Zelfbewust
Vanuit innerlijk ‘weten’ beseffen we dat we over voldoende praktische kennis en vaardigheden beschikken en de ambities hebben om zorgprofessionals het beste uit zichzelf te laten halen.

 

Zelfverzekerd
We zijn vol vertrouwen omdat we onze kwaliteiten kennen en ervaren dat we, wat we doen, ook goed doen.

 

Wij geven praktische Zetjes!

 

Welk Zetje heeft jouw VAR/OR nodig?


Zetje in het nieuws

Boek 'Wegwijzer in Persoonlijk Leiderschap voor Zorgprofessionals' lanceert op 15 mei 2024!
Boek 'Wegwijzer in Persoonlijk Leiderschap voor Zorgprofessionals' lanceert op 15 mei 2024!

Vanuit Zetjes missie om zorgprofessionals mondiger, weerbaarder, standvastiger en veerkrachtiger te krijgen is Michiel van Vliet ruim 2 jaar geleden begonnen met het schrijven van een boek, speciaal voor deze zorgprofessionals.

 

Het boek gaat over hoe je bewust en stap voor stap de regie kunt nemen over je eigen gedachten, overtuigingen en gedrag zodat ze jou als zorgprofessional gaan helpen in je ontwikkeling; persoonlijk, professioneel en in de (mede)zeggenschap. Zodat je vrijheid en geluk gaat ervaren en van daaruit keuzes maakt voor wat JIJ wilt.

 

Op 15 mei 2024 komt het langverwachte boek 'Wegwijzer in Persoonlijk Leiderschap voor Zorgprofessionals' uit:

Lees verder
Wij gaan verhuizen!
Wij gaan verhuizen!

Op 1 maart 2024 verhuizen wij naar een nieuw pand; het voormalige Kantongerecht van Tilburg.

 

De keuze voor het oude Kantongerecht aan het Stadhuisplein in Tilburg was zo gemaakt. Een uniek pand in het centrum van Tilburg.

 

Edo Grosveld, directeur Geerts & Partners: “wij zijn de afgelopen jaren zo hard gegroeid, niet alleen in onze dienstverlening maar ook in het aantal medewerkers. Het kantoor aan de Charles Stulemeijerweg is nu echt te klein geworden voor MZ Services, Zetje, &BAS en Geerts & Partners.”

Lees verder
Blog: ‘Waarom zie ik steeds verpleegkundigen op podia, en geen verzorgenden?’
Blog: ‘Waarom zie ik steeds verpleegkundigen op podia, en geen verzorgenden?’

Onze trainer-teamcoach Rolf De Wilde heeft een mooie blog geschreven over professionele zeggenschap in de zorg.

In deze blog schrijft Rolf hoe je als verzorgende meer invloed kan uitoefenen op het beleid van de organisatie en hoe jij met een paar praktische tips zelf die toegevoegde waarde op zeggenschap niet verloren kan laten gaan.

Lees verder
Eindhovens Dagblad interviewt Michiel van Vliet over zeggenschap zorgprofessionals
Eindhovens Dagblad interviewt Michiel van Vliet over zeggenschap zorgprofessionals

Vrijdag 14 juli 2023 - Redacteur Zorg Vanda van der Kooi van het Eindhovens Dagblad pikte ons persbericht op over de wijziging in de Wkkgz. Ze schreef over de bijdrage van Michiel van Vliet en Zetje aan de ontwikkeling van zeggenschap voor zorgprofessionals. Dankjewel Vanda. Lees hier het hele bericht.

Lees verder
Boek Zetje VAR op de kaart! overhandigd aan Tweede Kamerleden
Boek Zetje VAR op de kaart! overhandigd aan Tweede Kamerleden

Op 1 juli jl. is de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangepast. Door deze wetswijziging krijgen zorgprofessionals, zoals verzorgenden en verpleegkundigen, meer te zeggen over hun eigen werk. Om dit te vieren overhandigde Michiel van Vliet op 4 juli jl. zijn handboek voor Verpleegkundige Adviesraden aan Tweede kamerleden Corinne Ellemeet (Groen Links - tweede van rechts) en Judith Tielen (VVD - 2e van links). Dankzij hun initiatief en inzet is de wet er gekomen.

 

Anita de Vette (links), voorzitter VSB OLVG en Sanne Boshuizen (rechts), voorzitter VAR Franciscus & Vlietland droegen bij aan een interressant gesprek met de kamerleden.

Lees verder
Tweede Kamerlid Judith Tielen neemt deel aan een Zetje training van het Verpleegkundig Staf Bestuur van het Elkerliek Ziekenhuis
Tweede Kamerlid Judith Tielen neemt deel aan een Zetje training van het Verpleegkundig Staf Bestuur van het Elkerliek Ziekenhuis

Vandaag neemt Tweede Kamerlid Judith Tielen deel aan een bijzondere training en teamcoaching georganiseerd door Zetje voor het Verpleegkundig Staf Bestuur (VSB) van het Elkerliek Ziekenhuis. Deze unieke gelegenheid is tot stand gekomen na een recente ontmoeting in de Tweede Kamer, waarbij Michiel van Vliet, trainer en teamcoach bij Zetje, zijn handboek voor Verpleegkundige Adviesraden overhandigde aan Tielen.

Lees verder
12 mei: Dag van de zorg of Dag van de verpleging?

Net als de afgelopen jaren leidt de dag van de Verpleging ook dit jaar weer tot de nodige discussies in zorgland. Zetjes Pleidooi: Laten we 12 mei vooral als de dag van de verpleging behouden en daarmee de geschiedenis van het verpleegkundig beroep recht doen!

Lees verder
Interview in De Helmonder
Interview in De Helmonder

Bekijk mijn interview met De Helmonder.

Lees verder
Vacature (mede)zeggenschapstrainer-teamcoach in de zorgsector
Vacature (mede)zeggenschapstrainer-teamcoach in de zorgsector

Wil jij als ervaren verpleegkundige een stevige bijdrage leveren aan de ontwikkeling van daadkracht, invloed én zeggenschap van zorgprofessionals? Zie je een uitdaging in de effectieve ondersteuning van hun ambitie om meer invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van beleid, gericht op zowel de beroepsinhoud als op de beroepsontwikkeling?

Lees verder
Michiel van Vliet

Voor Michiel van Vliet betekent leven in beweging blijven, jezelf ontwikkelen, anderen daarbij helpen en genieten van iedere dag. Omdat het niet vanzelfsprekend is dat er een volgende dag komt. “Carpe Diem! Ik zeg het een paar keer per dag. Tegen mezelf en tegen anderen.”

Lees verder
Interview op Stadsradio Helmond
Interview op Stadsradio Helmond

Beluister mijn inteview op Stadsradio Helmond.

Lees verder
Zetje in Juvox Magazine december 2016
Zetje in Juvox Magazine december 2016

Bekijk mijn artikel in het Juvox Magazine.

Lees verder
DDWH Interview
DDWH Interview

Bekijk mijn interview bij Door De Week Heen (DDWH) van Omroep Helmond.

Lees verder
Interview in De Goudse Post
Interview in De Goudse Post

Artikel-Zetje.jpg

Lees verder

Referenties

Onze VVAR heeft afgelopen jaar scholing mogen ontvangen van Michiel van Zetje. We hadden deze scholing aangevraagd om te kunnen groeien als VVAR binnen de organisatie. Door veel wisselingen en weinig stabiliteit binnen de groep zijn we begonnen om de basis op orde te krijgen.

 

We stonden stil bij ieders kwaliteiten, valkuilen en ambities. Er was ruimte om als groep te groeien, maar ook individueel. Door de inspirerende trainingen hebben we veel geleerd en zijn we als groep gegroeid. Wat voor ons veel meerwaarde heeft gehad, is dat als er noodzaak voor was Michiel afweek van het programma. Hij speelde steeds in op de actualiteit. Dit heeft er mede voor gezorgd dat het boeiend bleef tot het einde! Het heeft ervoor gezorgd dat we als VVAR nu gezien worden binnen de organisatie en op deze manier meer invloed kunnen uitoefenen.

 

Hier zijn we Michiel erg dankbaar voor! Zeker een aanrader om de scholingen te volgen die aansluit bij de fase waarin de VVAR zich bevindt.

 

Evi van Rixtel,

Voorzitter van de VVAR van de Zorgboog

Helmond

 

 • Trainer Michiel van Vliet, wil ik bedanken voor zijn inzet, zijn duidelijkheid en de gekregen feedback die ik zeker meeneem naar de praktijk. De afsluitende woorden van hem waren voor mij zo positief dat ik tevreden mag zijn over wie ik ben. Zijn woorden hebben mij als persoon goed gedaan.  Door het uitspelen van deze casus heb ik geleerd dat tijd nemen voor een gesprek en neutraal blijven van essentieel belang is om een persoon het gevoel te geven dat er actief geluisterd wordt.  Het leven in het hier en nu gaat een uitdaging worden voor mij, maar die zal ik zeker aan gaan. Het was voor mij spannend om het gesprek aan te gaan, maar ik ben met een dikke glimlach naar buiten gelopen. Dankjewel.
 • Ik wil Michiel bedanken, die de situatie heeft nagespeeld en mij daar bruikbare tips bij heeft gegeven.  Als het gaat om een van zijn zetjes zat ik in het zetje zoeken (Welk Zetje heb jij nodig? pag.68-70). Vanuit welke overtuiging handel ik? In de fase “zoeken’ ga ik een confrontatie aan tussen doen en laten.
 • Goed genoeg is het nieuwe perfect. Michiel vond dat ik ineens meer mens was. De opmerking verbaasde me. Waarom ben ik meer mens als ik mijn zwaktes toon. Ik heb juist geleerd om mijn zwaktes verbergen, want anders kun je niet perfect zijn.
 • Als je kijkt naar het IJsbergmodel volgens Zetje, uit het boek van trainer Michiel van Vliet (Welk Zetje heb jij nodig?), dan zou je kunnen zeggen dat de gedachten dat ik het nooit goed genoeg kan doen zich als een demon in mijn gedachten genesteld heeft. Eigenlijk weet ik dat stiekem wel, en doe ik aan de oppervlakte alsof het allemaal goed met me gaat, maar tegelijkertijd is het soms best lastig om te erkennen dat het je eigen gedachten zijn die dit gevoel in stand houden.
 • Welk Zetje heb jij nodig? is een ‘dagboek’ dat ik meeneem tijdens deze reis. Ik ben ervan overtuigd dat er momenten zijn dat ik bewust zal zijn van mijn persoonlijkheid en dat kan confronterend zijn, tevens zal ik gaan ervaren door de groei die ik mag doormaken dat ik een goed en rijk persoon ben. De mensen om mij heen mogen dat als positief gaan ervaren en ik hoop dat ik anderen mensen er ook mee kan inspireren gedurende mijn reis.

 

Studenten HBO-V
Avans+ Hogeschool

Meer info

Contact

Welk zetje heb jij nodig?
Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs

Zetje
Michiel van Vliet

Postadres:
Stadhuisplein 75D
5038 TB Tilburg

06-22828906 of 013-4676597
info@zetje.nl

Zetje reageert uiterlijk binnen twee werkdagen op uw bericht.