/ Invloed op beleid

Training: Invloed op beleid

Over beleid en hoe je daar als medezeggenschap invloed op kunt uitoefenen is veel te zeggen. Doe je voordeel met de kennis en ervaring van Zetje. Wil je stevig in je schoenen staan en echt invloed uitoefenen?

 

Kom dan naar de training Invloed op beleid…

…want tijdens deze praktisch toegespitste training van drie dagen (zes dagdelen) gaat (een commissie van) jouw medezeggenschapsorgaan intensief aan de slag met beleid in al zijn facetten. 

 

Voor wie

Ondernemingsraden (OR-en);
overige medezeggenschapsraden.

 

Opzet van de training

De dagelijkse praktijk van de medezeggenschap, jouw medezeggenschap, staat drie dagen centraal. We bekijken alle facetten van beleid; hoe je het maakt, kunt begrijpen en beïnvloeden. Alles gericht op verdere ontwikkeling van medezeggenschap en hoe je samen het meest effectief resultaten behaalt.

Door een persoonlijk intake per deelnemer zijn ook alle open inschrijvingen van Zetje altijd maatwerk. Jouw eigen praktijk en andere praktijkgerichte casussen bepalen voor een belangrijk deel de invulling van de training, ondersteund door beproefde theorieën.

 

Onderwerpen driedaagse training

Deze dagen staan in het teken van beleid, het analyseren van beleid en invloed uitoefenen op beleid.

 • beleid als motor;
 • de beleidsagenda;
 • de beleidscyclus;
 • beleid en strategie;
 • organisatiebeleid;
 • het Fuikmodel;
 • teamdoelmatigheidsmodel;
 • beleid en de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)
 • analysemodel – de Bono;
 • analysemodel – de Doelboomanalyse;
 • het BOB-model;
 • de Matrix van Camp.

 

Te verwachten resultaten

Tijdens deze training leer je hoe de medezeggenschap effectief invloed kan uitoefenen op het organisatiebeleid. Aan de hand van verschillende analysemodellen neem je zo objectief mogelijk gedegen besluiten. Deze training geeft je stevige handvatten om concrete doelen te formuleren voor een meer bewuste OR-koers, op basis van een eigen visie en missie en met werkelijke invloed op voorgenomen besluiten.

 

Benodigde voorkennis

Deze training is te volgen door zowel beginnende als ervaren leden.

 

SBU
De trainingen van Zetje geven géén extra studiebelastingsuren.

 

Investering

De prijs is inclusief trainingsmateriaal, koffie, thee, lunch en frisdrank.

 

Géén BTW

De trainingen van Zetje zijn vrijgesteld van BTW in verband met CRKBO-registratie.

 

Maatwerk

Uiteraard is het mogelijk om deze training exclusief voor jouw medezeggenschapsorgaan te boeken. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

 


Duur Drie dagen van 9.30 – 17.00 uur
Plaats Midden van het land / nader te bepalen.
Kosten Deze driedaagse training kost € 1025,00 per persoon (vrij van BTW).
Betaalmethode Bankoverschrijving naar: NL18 RABO 0339 5029 32

Meer informatie opvragen