/ Tweede Kamerlid Judith Tielen neemt deel aan een Zetje training van het Verpleegkundig Staf Bestuur van het Elkerliek Ziekenhuis

Vandaag neemt Tweede Kamerlid Judith Tielen deel aan een bijzondere training en teamcoaching georganiseerd door Zetje voor het Verpleegkundig Staf Bestuur (VSB) van het Elkerliek Ziekenhuis. Deze unieke gelegenheid is tot stand gekomen na een recente ontmoeting in de Tweede Kamer, waarbij Michiel van Vliet, trainer en teamcoach bij Zetje, zijn handboek voor Verpleegkundige Adviesraden overhandigde aan Tielen.


Judith Tielen, mede-initiatiefnemer van de wetswijziging 'kwaliteit, klachten en geschillen zorg' (Wkkgz), toont haar betrokkenheid bij de zorgsector door deel te nemen aan deze training. Sinds 1 juli van dit jaar is de Wkkgz aangepast, waardoor alle zorginstellingen die onder deze wet vallen verplicht zijn de zeggenschap voor zorgprofessionals te waarborgen en te faciliteren.

 

Judith geeft aan: “Een wet is pas zinvol als deze ook in de praktijk wordt gebruikt, dus verpleegkundigen: gebruik je zeggenschap!”

 

De VSB-training sluit goed aan bij de uitspraak van Tielen. De training biedt deelnemers de mogelijkheid om hun kennis, houding en vaardigheden met betrekking tot zeggenschap over het eigen beroep en professioneel leiderschap verder te ontwikkelen. Naast deze onderwerpen wordt ook uitgebreid ingegaan op de rol, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het VSB binnen het Elkerliek Ziekenhuis.

 

"We zijn blij dat we Tweede Kamerlid Judith Tielen kunnen verwelkomen bij onze VSB-training", aldus Hella Tulp, voorzitter van het VSB. "Haar betrokkenheid bij het wettelijk vastleggen van de zeggenschap van zorgprofessionals in de zorg is naast noodzakelijk vooral inspirerend."

 


Tweede Kamerlid Judith Tielen neemt deel aan een Zetje training van het Verpleegkundig Staf Bestuur van het Elkerliek Ziekenhuis