/ 12 mei: Dag van de zorg of Dag van de verpleging?

Net als de afgelopen jaren leidt de dag van de Verpleging ook dit jaar weer tot de nodige discussies in zorgland. Zetjes Pleidooi: Laten we 12 mei vooral als de dag van de verpleging behouden en daarmee de geschiedenis van het verpleegkundig beroep recht doen!


Nederland viert de Dag van de Verpleging sinds 1964 op 12 mei, de geboortedag van Florence Nightingale. Initiatiefnemer voor de Nederlandse dag van de verpleging was de Publiciteitscommissie van de ‘Federatie van Nederlandse Verenigingen, die de belangen van de verpleging en de verplegenden behartigen’, kortweg de Federatie. Deze koepel van beroepsorganisaties volgde hiermee het besluit van de International Council of Nurses (ICN) uit 1963 om voortaan 12 mei als 'International Nurses Day' te propageren.

 

De afgelopen jaren wordt 12 mei gebruikt om alle in de zorg werkzamen in het zonnetje te zetten. Steeds vaker wordt 12 mei als dag van de zorg bestempeld. 12 Mei is echter voor de verpleegkunde een bijzondere dag waarin de beroepsgroep niet alleen stilstaat bij de geboortedag van de grondlegger van de moderne verpleegkunde. We staan ook stil bij de ontwikkelingen en de professionalisering van het verpleegkundig beroep. Hierbij gaan we als verpleegkundigen niet voorbij aan andere professionals binnen de zorg. Vanuit Zetje begeleiden, trainen, coachen en adviseren wij naast Verpleegkundige adviesraden ook anders samengestelde professionele adviesraden in de verdere professionalisering van de zeggenschap binnen zorgorganisaties. Wij benaderen dit vanuit een maatwerkgedachte en brengen onze eigen expertise vanuit de gezondheidszorg in.

 

De laatste jaren heeft de beroepsgroep zich verder ontwikkeld en de professionaliteit vergroot, wat een sterkere positie in de gezondheidszorg heeft opgeleverd. De laatste ontwikkelingen zijn vooral gericht op de positieve bijdrage en de toegevoegde waarde die de verpleegkundige beroepsgroep aan de kwaliteit van zorg levert. De professionaliteit en betrokkenheid van de beroepsgroep hebben ertoe bijgedragen dat verpleegkundigen naast zeggenschap over de uitoefening van het eigen beroep een steeds grotere stem, en daarmee invloed, binnen de eigen organisaties en daarbuiten krijgen. Verpleegkundigen worden steeds vaker betrokken bij de totstandkoming en dus de beïnvloeding van beleid.

 

Op 1 juli 2023 treedt er een wijziging van de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz) in werking. In deze wetswijziging is vastgelegd dat zorgprofessionals recht hebben op zeggenschap binnen de eigen organisatie. Als Zetje zien we deze ontwikkeling voor de beroepsgroepen als een enorme vooruitgang. Professionele zeggenschap is met de inwerkingtreding van de wetswijziging niet meer afhankelijk van de welwillendheid van bestuurders in de zorg maar nu dus ook bij Wet geregeld.

 

Met deze steeds groter wordende invloed wordt de toegevoegde waarde van het verpleegkundig beroep op professionaliteit gewaardeerd. Laten we hier op 12 mei ieder jaar opnieuw bij stilstaan.

'Het is in mijn ogen onjuist dat 12 mei omgebogen is naar een waarderingsdag voor alle zorgmedewerkers. Zorgmedewerkers zouden alle dagen van het jaar gewaardeerd moeten worden en in het zonnetje gezet!'

 

Laten we 12 mei vooral als de dag van de verpleging behouden en daarmee de geschiedenis van het verpleegkundig beroep recht doen!

Ben je als VAR of andere professionele raad toe aan een Zetje? Het op de rails krijgen van de (mede)zeggenschap, de basis op orde krijgen, verdieping of een vervolgstap in professionalisering? Kijk dan op onze website voor de mogelijkheden en download onze gratis praktische Zetje VAR op de kaart app!

 

Rolf de Wilde
Trainer\adviseur Zetje
Verpleegkundige NP