/ Michiel van Vliet

"Welk Zetje heb jij nodig?" Dat is de vraag aan jou, jouw VAR of jouw OR.

Michiel van Vliet en Rolf de Wilde werken als ervaren communicatie- en gedragstrainer, teamcoach en medezeggenschapstrainer. Vanuit hun passie om het beste uit anderen te halen werken zij graag met jouw vraag.


Lees meer over Michiel en Rolf hieronder: 

 

 

Michiel van Vliet is in de zorg begonnen als ziekenverzorger, daarna ben ik opgeleid en heb ik gewerkt als verpleegkundige en verpleegkundig praktijkdocent. Ik heb veertien jaar praktische medezeggenschapservaring opgedaan in een grote OR van een ziekenhuis. Ik was hier drie jaar secretaris, drie jaar voorzitter en zeven jaar beleidsmedewerker.

 

Energiek, eerlijk, dynamisch, inspirerend en strijdlustig zijn kenmerkende eigenschappen van mij. Daarnaast ben ik over het algemeen vrolijk, behulpzaam en erg mensgericht. Ik heb een natuurlijke aanleg om in en met groepen te werken en samen te werken. Handvatten bieden bij het uitstippelen van een route vind ik belangrijker dan invloed hebben op de route zelf. Daarin ben ik praktisch en erg creatief.

Ik zeg wat ik zie en ervaar. Zonder oordeel, in het hier en nu, gericht op spiegelen, confrontatie en bewustwording. Als trainer en coach maak ik bespreekbaar wat vaak onbesproken blijft.

 

In 2013 schreef ik het boek; Zeven Zetjes van verlangen naar verandering. Dit is een voorloper van de verbeterde en meer complete versie van het boek; Welk Zetje heb jij nodig? Uitgebracht op 21 juni 2014. In 2019 verscheen de vierde druk.

 

In 2014 heb ik voor medezeggenschapsraden het boek; Zetje medezeggenschap op de kaart! geschreven. Een boek met veel praktische informatie, inclusief de volledige tekst van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en exclusief voor klanten van Zetje. In 2019 verscheen de vijfde druk.

 

Aan het Handboek cliëntenraden, uitgebracht in december 2020 door Vakmedianet, heb ik een praktische bijdrage geleverd en hierin meegeschreven.

 

In juni 2021 publiceerde ik het praktische handboek Zetje Verpleegkundige AdviesRaad op de kaart! Omdat ik de tijd rijp vind dat verzorgenden, verpleegkundigen en zorgmedewerkers hun taak, rol, positie, verantantwoordelijkheden en invloed serieus gaan ontwikkelen en benutten in een VAR.

 

In oktober 2021 gaf ik een nieuw boek uit, een kantelboek met twee onderwerpen en titels: Zetje vragen op een rij! en Zetje feedback in! Ik schreef het voor medezeggenschapsraden (VAR, OR, CR, MR, etc.) omdat ik merk dat duidelijk en doelgericht vragen stellen te weinig aandacht krijgt. Aan elkaar, management en bestuurder. Doelgerichte vragen stellen kun je leren. Daar gaat dit boek over. In het andere deel leg ik uit hoe je vrij eenvoudig de basis van effectieve feedback kunt leren en toepassen. Duidelijke feedback draagt bij aan een goede en prettige onderlinge communicatie en samenwerking.

 

Ik kijk uit naar een ontmoeting met jou, jouw VAR of jouw OR.

Michiel van Vliet
Oprichter en eigenaar van Zetje

 

 

Rolf de Wilde is eind jaren 80 opgeleid tot Psychiatrisch Verpleegkundig. Na verschillende leidinggevende functies in de ouderenzorg heb ik in 2005 de overstap gemaakt naar NU’91. In mijn werk als cao-onderhandelaar heb ik vanuit verschillende bestuurlijke rollen mij beziggehouden met de positionering van de Verpleegkundige en Verzorgende beroepsgroep en de voorwaarden waaronder zij hun professionele rol kunnen pakken. Vanuit mijn latere rol binnen de beroepsorganisatie, als Lobbyist, was ik naast vele contacten met Kamerleden, ambtenaren en bewindspersonen direct betrokken bij het SER-advies “aan de slag voor de zorg” waarin de rol en de positionering van de beroepsgroep wat mij betreft centraal stonden. Met het rapport “Niets over ons zonder ons” [Bianca Buurman] waarop ik advies heb gegeven is wat mij betreft, na de witte woede eind jaren 80, de beroepsgroep opnieuw op de kaart gezet.

 

Ik heb op 1 april 2023 bewust de stap gezet naar Zetje. Verandering komt niet van buiten. Als we als beroepsgroep zeggenschap willen tonen, invloed uit willen oefenen op zorgbeleid en onze professionele rol daarbinnen willen innemen, dan zal de individuele professional zelf en daarmee de beroepsgroep in beweging moeten komen.

En dat laatste begint steeds met de vraag: wat ga jij doen om dit te bereiken?

Met mijn Verpleegkundige, bestuurlijke en politieke ervaring ben ik in staat om Verpleegkundigen en Verzorgenden hun professionele rol te laten pakken, kan ik ondernemingsraden inhoudelijk en strategisch adviseren, trainen en ondersteunen. Daarnaast adviseer ik professionele adviesraden. 

 

Eigenschappen die op mij van toepassing zijn: energiek, kritisch, praktisch, open en generalistisch.

 

Ik ben over het algemeen vrolijk, behulpzaam en mensgericht. Ik vind het leuk om in en met groepen te werken en samen te werken. Praktische handvatten bieden aan het uitstippelen van richting, vind ik belangrijker dan invloed hebben op de richting zelf.

Ik zeg wat ik zie en ervaar. Zonder oordeel, in het hier en nu, gericht op spiegelen, confrontatie en bewustwording. Als trainer en coach maak ik bespreekbaar wat vaak onbesproken blijft.

 

Mijn loopbaan ziet er in vogelvlucht als volgt uit:

1988-1999 B-Verpleegkundige

1999-2005 leidinggevende in verschillende VVT-organisaties.

2005-2023 Cao-onderhandelaar: Cao’s: UMC, ziekenhuizen, VVT, GHZ, Geboortezorg, CIZ. Bestuurslid arbeidsmarktfondsen, bestuurslid nationale zorgklas, lid bedrijfscommissie zorg, lid team extra handen voor de zorg, lid SER-commissie “Aan de slag voor de Zorg”, Lobbyist, teamleider team belangenbehartiging, manager arbeidszaken, MT-lid.  

     

Ik kijk ook uit naar een ontmoeting met jou, jouw VAR of jouw OR.

 

Rolf de Wilde

Teamcoach/trainer van Zetje

 

 

Michiel van Vliet

Zetje’s kijk op ons werkveld

 

Zetje brengt jou en je collega zorgprofessionals steeds dichterbij invloedrijke (mede)zeggenschap door

 

  • Jullie uit te dagen om in jezelf te geloven, om boven jezelf uit te stijgen en als team jullie volledige potentieel te benutten.
  • Jullie spiegels voor te houden, jullie te laten ervaren én bewustwording aan te wakkeren.
  • Kennis en vaardigheden aan jullie over te dragen.
  • Bespreekbaar te maken wat vaak onbesproken blijft. 
     

Zorgprofessionals stimuleren om Persoonlijk Leiderschap en lef te tonen zien we als belangrijk Zetje voor invloedrijke zeggenschap.

 

Uitstekende en passende zorg bieden kan alléén met de invloed en bijdrage van zorgprofessionals. De kwaliteit en continuïteit van zorg staat of valt met de kwaliteit van de zorgprofessional als individueel zorgverlener én als onderdeel van de organisatie. Juist om die reden is (mede)zeggenschap een vereiste.

 

Zetje investeert in duurzame en open relaties met haar opdrachtgevers. We hebben een praktische aanpak, zijn creatief, oprecht, positief en houden van humor. 

 

Zetjes aanpak
Zetje Zaait en doet dat:

 

  • Zorgvuldig;
  • Zelfbewust én
  • Zelfverzekerd!

 

Zaait
Zetje zaait om te oogsten. Zo simpel is het. Zaaien is niet vertellen hoe het moet. Zaaien is zorgprofessionals voldoende handreikingen bieden om hen vanuit bewustwording zelf te laten leren, zelf te laten ontwikkelen en zelf te laten doen.

 

Zorgvuldig
Zetje gaat gedegen en grondig te werk. Iedere keer weer. We hebben oog voor detail en de vraag achter de vraag. We zijn alert, kritisch en doortastend.

 

Zelfbewust
Vanuit innerlijk ‘weten’ beseffen we dat we over voldoende praktische kennis en vaardigheden beschikken en de ambities hebben om zorgprofessionals het beste uit zichzelf te laten halen.

 

Zelfverzekerd
We zijn vol vertrouwen omdat we onze kwaliteiten kennen en ervaren dat we, wat we doen, ook goed doen.

 

Wij geven praktische Zetjes!

 

Welk Zetje heeft jouw VAR/OR nodig?