/ Zetje in Juvox Magazine december 2016

Bekijk mijn artikel in het Juvox Magazine.


Uit recente vragen vanuit de landelijke ondernemingsraden (OR), blijkt er nog een hoop kennis - en daarmee kracht - te ontbreken in medezeggenschapsland. Dit bleek ook al uit de in oktober 2015 georganiseerde trai- ningsdag voor OR leden. We moeten hierbij denken aan kennis over de rechten van de OR, de werkwijze van de OR (denk aan de individuele voorbereiding van de OR leden etc.) en de deskundigheidsbevordering om maar even een paar voorbeelden te noemen. Dat maakt de medezeggenschap juist sterk en krachtig en kennis is macht! Macht natuurlijk in de positieve zin van het woord.

 

Bekijk de PDF van het gehele artikel in Juvox Magazine


Zetje in Juvox Magazine december 2016