/ Vergaderetiquette

Vergaderen is de meest voorkomende bezigheid van een medezeggenschapsorgaan. Maar zeg nu zelf, hoe efficiënt en effectief zijn jullie vergaderingen werkelijk op dit moment? Hoe vaak beland je in discussies die nergens toe leiden, besluitvorming die niet te volgen is en hoor/geef je ellenlange monologen? Komen jullie wel eens terug op eerder genomen besluiten, praten jullie door elkaar heen en vraag je je wel eens af waar de structuur gebleven is? En het plezier?


Kom dan naar de training Vergaderetiquette – hoe heurt het eigenlijk?…

…want tijdens deze praktisch toegespitste training van twee dagen (vier dagdelen) gaat (een commissie van) jouw medezeggenschapsorgaan intensief aan de slag met vergaderetiquette in al zijn facetten.


Voor wie

 • Medezeggenschapsorganen:
 • Ondernemingsraden (OR’en);
 • Cliëntenraden (CR’en);
 • overige medezeggenschapsorganen;
 • commissies van deze medezeggenschapsorganen.

 

Opzet van de training

De dagelijkse praktijk van de medezeggenschap, jouw medezeggenschap, staat twee dagen centraal. We bekijken alle facetten van vergaderen. Alles gericht op verdere ontwikkeling van medezeggenschap en hoe je samen het meest effectief resultaten behaalt.

Door een persoonlijk intake per deelnemer zijn ook alle open inschrijvingen van Zetje altijd maatwerk. Jouw eigen praktijk en andere praktijkgerichte casussen bepalen voor een belangrijk deel de invulling van de training, ondersteund door beproefde theorieën.

 

Onderwerpen tweedaagse training

Deze dagen staan in het teken van effectief, efficiënt en met plezier vergaderen.

 • Wat is vergaderen en waarom vergaderen we?;
 • Hoe stel je een agenda op?;
 • de verschillende fasen in een vergadering;
 • de vergaderdriehoek (Inhoud/Proces/Procedure);
 • besluitvormingstechnieken;
 • communicatietechnieken;
 • onderlinge omgangsvormen;
 • notulen en besluitenlijst;
 • taak, rol en functie van de voorzitter en vice-voorzitter tijdens de vergadering;
 • taak, rol en functie van de secretaris en vice-secretaris tijdens de vergadering;
 • taak, rol en functie van de ambtelijk secretaris/cliëntenraadondersteuner tijdens de vergadering; 
 • taak, rol en functie van de overige leden tijdens de vergadering;
 • ruis tijdens vergaderen;
 • evalueren en feedback geven;
 • oefenen, veel oefenen!

 

Te verwachten resultaten

Je leert tijdens deze training de basis van vergadertechnieken, besluitvormingstechnieken en communicatietechnieken kennen en goed toepassen. Zo heb je na het volgen van deze training voldoende handvatten om efficiënt en effectief te vergaderen.


Benodigde voorkennis

Deze training is te volgen door zowel beginnende als ervaren leden.

 

SBU
De trainingen van Zetje geven géén extra studiebelastingsuren.

 

Investering
De prijs is inclusief trainingsmateriaal, koffie, thee, lunch en frisdrank.

Elke deelnemer krijgt het praktische boek “Zetje medezeggenschap op de kaart!”.


Maatwerk

Uiteraard is het mogelijk om deze training exclusief voor jouw medezeggenschapsorgaan te boeken. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.


Duur Twee dagen van 9.30 – 17.00 uur
Plaats Midden van het land / nader te bepalen.
Kosten Deze tweedaagse training kost € 750,00 per persoon (vrij van BTW).
Betaalmethode Bankoverschrijving naar: NL18 RABO 0339 5029 32

Meer informatie opvragen