/ Klachten en geschillen

Zetje doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over een van de diensten van Zetje. Een klacht wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld.

 

Om duidelijk, open en transparant te zijn hanteert Zetje onderstaande klachten en geschillenregeling.

 

Klachten en geschillenregeling Zetje

Klachten kunnen tot vier weken na het optreden van het ongenoegen worden gemeld bij;

 

Zetje

De schriftelijke uiting moet worden gezonden aan:

    Zetje.

    Opaalstraat 5 5706 DW Helmond

 

Of per mail:

    michiel@zetje.nl

 

Direct bij ontvangst wordt de klacht gelezen en beoordeeld. Indien mogelijk wordt direct (binnen 2 werkdagen) contact opgenomen met de klager om te kijken of gezamenlijk tot een vergelijk te komen is. Binnen vier weken komen we tot een oplossing.

Wordt niet tot een vergelijk gekomen of moeten er zaken worden uitgezocht, dan wordt een afspraak gemaakt op welke termijn erop zal worden gereageerd.

 

In het geval dat ook in tweede aanleg niet tot een vergelijk wordt gekomen, wordt de klager de mogelijkheid geboden om het geschil voor een bindende uitspraak voor te leggen aan de onafhankelijke derde;

    De Voort Hermes De Bont Advocaten en Mediators

    Professor Cobbenhagenlaan 75 Postbus 414
    5000 AK TILBURG
    Telefoon 013 466 88 88

    Email j.hermes@devoort.nl

 

De kosten daarvan worden betaald door Zetje.

Indien de klager daar niet op in gaat, dan wordt de klacht als afgehandeld beschouwd.

 

Na bekendmaking van de uitspraak door de onafhankelijke derde (binnen zes weken na het voorleggen) neemt Zetje direct contact op met de klager om afspraken te maken over de afhandeling van de uitspraak. Waarbij Zetje binnen twee weken gevolg geeft aan de uitkomst van de afspraak.

 

In het geval dat er sprake is van restitutie van (een deel van) het cursusgeld, dan wordt dit binnen 2 weken na overeenkomstdatum betaalbaar gesteld aan de klager.

 

Binnen 3 maanden na de bindende uitspraak vernietigt Zetje alle aan de klachtencasus gerelateerde formularia.