/ Zetje zelf op de kaart! - Persoonlijk Leiderschap voor zorgprofessionals

“Je bent zo groot als je grootste verlangen en
zo klein als je diepste beperkende overtuiging.”

-William James-


Persoonlijk Leiderschap

Persoonlijk Leiderschap is wat Zetje betreft echt de sleutel tot meer krachtige en invloedrijke zeggenschap van alle zorgprofessionals. Op enkele uitzonderingen na zien we nog te weinig zorgprofessionals met lef en het vermogen om duidelijk voor zichzelf, hun beroep, beroepsinhoud en beroepsontwikkeling op te komen.


Zelf regie nemen
Persoonlijk Leiderschap gaat over zélf de regie nemen over jouw leven om zo vrijheid en geluk te ervaren. Meer zelfvertrouwen krijgen, assertiever reageren, meer lef tonen, sterker worden, jezelf emanciperen en voortdurend reflecteren, leren en ontwikkelen.

Jouw leven; jouw keuzes
Persoonlijk Leiderschap gaat over jou en jou alleen! Over jouw leven en jouw keuzes; over jezelf aansturen. Het betekent niet dat er dan altijd moet gebeuren wat jij wilt. Het betekent ook niet dat jij altijd je zin kunt doordrijven. En het betekent ook niet dat jij discussies moet winnen of anderen overtuigt van jouw gelijk.

 

Kwaliteiten benutten
Persoonlijk Leiderschap gaat erover dat jij jouw kwaliteiten en ambities ten volste benut. Je kent jouw sterke kanten en valkuilen en zet je gedrevenheid gericht in; door constant je focus te bewaren, doelgericht te werken en weloverwogen keuzes te maken. Zo bepaal jij je koers en benut je jouw kansen in het leven. Waar anderen aan de zijlijn staan en toekijken, ben jij spelbepalend in het veld en oefen je bewust invloed uit op je omgeving.

 

Bewuste keuze
Persoonlijk Leiderschap is dus een bewuste keuze. Een keuze die je veel kracht geeft en een boost betekent voor jouw gevoel van vrijheid en geluk. Persoonlijk Leiderschap betekent sterker in het leven staan door de regie over jouw leven te pakken en te behouden. Je wordt minder afhankelijk van anderen. Persoonlijk Leiderschap betekent vooral jezelf kunnen zijn.


VALSER worden!

In Zetjes visie mogen zorgprofessionals best wat VALSER worden.

 

VALSER staat voor:

V ertrouwen hebben in jezelf

A ssertief zijn

L ef tonen (Lef is Lief zonder i)

S terk zijn

E manciperen

R eflecteren en leren

 

Waarom? Omdat Zetje in haar trainingspraktijk veel sterke zorgprofessionals ontmoet die, als het om zeggenschap en eigen regie gaat, onvoldoende voor zichzelf en hun beroepsgroep opkomen. Ze zijn vaak (te) lief (lees: conflictvermijdend), kunnen dat lastig ombuigen naar lef en verwarren duidelijkheid met onvriendelijkheid. We zien ook te weinig echte emancipatie en wil om te veranderen. Persoonlijk Leiderschap vraagt om los willen en kunnen komen van vertrouwde maar belemmerende gedachten en vastgeroeste patronen. Constante en kritische reflectie biedt dé kans om bewust te leren en ontwikkelen.

 

En jij?
Hoe gaat het met jou, als je kijkt naar:
- De regie over jouw eigen leven?
- De vrijheid die je in jouw leven ervaart?
- Jezelf kunnen en mogen zijn?
- Jouw geluksgevoel?
- Zeggenschap over jouw beroep, beroepsinhoud en beroepsontwikkeling?

 

Hoe vaak denk je na over dit soort vragen?

 

Welk Zetje heb jij nodig?


Boek Persoonlijk Leiderschap voor zorgprofessionals

Op 15 mei 2024 verschijnt het boek: Wegwijzer in Persoonlijk Leiderschap voor zorgprofessionals met als ondertitel: Kiezen voor jezelf of kiezen op elkaar? geschreven door Michiel van Vliet.

» Bestel het boek Persoonlijk Leiderschap voor zorgprofessionals

 

Zetjes missie
De missie van Michiel én die van Zetje is om zorgprofessionals mondiger, weerbaarder, standvastiger en veerkrachtiger te krijgen. Zodat zij bewust invloed leren uitoefenen op (totstandkoming van) zorgbeleid en opkomen voor hún belangen; met lef én een beetje humor! Dit boek draagt bij aan die missie. Het gaat over hoe je bewust en stap voor stap de regie kunt nemen over je eigen gedachten, overtuigingen en gedrag zodat ze jou als zorgprofessional gaan helpen in je ontwikkeling; persoonlijk, professioneel en in de (mede)zeggenschap. Zodat je vrijheid en geluk gaat ervaren en van daaruit keuzes maakt voor wat JIJ wilt. Dat is Persoonlijk Leiderschap.

 

Leergang Persoonlijk Leiderschap voor zorgprofessionals

Zetje heeft een prachtige en praktische zevendaagse Leergang voor zorgprofessionals ontwikkeld.

 

Klik hieronder op de gele balk Leergang - Zetje zelf op de kaart! voor meer informatie.

Zetje zelf op de kaart! - Persoonlijk Leiderschap voor zorgprofessionals

Zetje nodigt je met veel plezier uit voor een prachtige Leergang voor zorgprofessionals

We gaan het in deze intensieve Leergang over JOU hebben! En niet over kwaliteit van zorg, vakinhoudelijke thema’s, beroepsontwikkeling, wet- en regelgeving, zorg voor cliënten, enz,. Echt over jou. Om precies te zijn over jouw Persoonlijk Leiderschap.

 

Deze Leergang geeft een boost aan je persoonlijke effectiviteit en je levensgeluk.

 

Zeggenschap van zorgprofessionals, verpleegkundig leiderschap, invloed, etc., zijn begrippen die je vaak hoort. Het blijven begrippen zonder inhoud zolang zorgprofessionals hier zelf geen invulling aan geven. Het is voor de toekomst van de zorg van groot belang dat zorgprofessionals gedreven, professioneel, met lef en vooral duidelijk hun stem laten horen. In deze Leergang ontwikkel je je hierin als zorgprofessional.

 

Werken in de zorg is heel uitdagend...

Als zorgprofessional werken is om verschillenden redenen niet makkelijk:

 

De emotionele belasting: Zorgprofessionals worden vaak geconfronteerd met emotioneel uitdagende situaties, zoals het omgaan met ernstig zieke of stervende patiënten, wat emotioneel zwaar is.

 

Het werk is intensief: Veel zorgberoepen vereisen lange werktijden, nachtdiensten en weekendwerk, wat de balans tussen werk en privé kan verstoren.

 

De fysieke belasting: Het tillen van patiënten en het verrichten van zware fysieke taken kan lichamelijk veeleisend zijn en kan leiden tot uitval.

 

Een grote verantwoordelijkheid: Fouten in de zorg kunnen ernstige gevolgen hebben voor cliënten, waardoor zorgprofessionals een grote verantwoordelijkheid dragen.

 

Wet en regelgeving en een grote administratieve last: De zorgsector heeft te maken met complexe regelgeving en veel administratief werk, wat de werklast verhoogt.

 

Toenemend tekort aan middelen: In sommige gevallen zijn er tekorten aan personeel, apparatuur en financiële middelen, wat de druk op zorgprofessionals verhoogt.

Daarnaast is vaktechnische kennis niet genoeg. Je moet kunnen samenwerken met mensen die je minder goed liggen, om kunnen gaan met cliënten die bang, boos, verdrietig of gefrustreerd zijn.


Je krijgt regelmatig te maken met weerstandsgedrag, ongeduld, onbegrip, passiviteit van collega’s, cliënten of verwanten. Dat kan jou en jouw professionaliteit en weerbaarheid enorm beïnvloeden.
Hoe houd je je hoofd boven water en hoe blijf je dan zelf in balans?

 

Kies je eigen rol en invloed

 • Vraag je je weleens af hoe het komt dat mensen totaal verschillende opvattingen hebben?
 • Word je ook zo moe van mensen met een negatieve blik die altijd iets te zeuren hebben?
 • Erger jij je meer dan je lief is? En hoe ga je daar mee om, keer op keer?
 • Hoe komt het dat je met sommige mensen niet goed kunt samenwerken?
 • Wat gebeurt er met je op het moment dat jij duidelijk denkt te zijn en de ander dat niet zo ervaart?
 • Wat gebeurt er met je als er een beroep op je gedaan wordt, je ja zegt terwijl je eigenlijk nee wilt zeggen.
 • Hoe vaak raak je verstrikt in je eigen gedachten omdat je met iedereen rekening wilt houde

Deze situaties kunnen knap lastig zijn. Zetje leert jou omgaan met deze situaties door je bewust te maken van je eigen gedachten, gedrag, rol en invloed.

 

Wat leer je?

 • In de Leergang Zetje zelf op de kaart! biedt Zetje jou praktische handvatten om jouw Persoonlijke Leiderschap (verder) te ontwikkelen.
 • Je leert op een professionelere manier communiceren.
 • Je leert bewuster je gedrag kiezen in werk- en privésituaties.
 • Je leert jezelf en anderen beter begrijpen door patronen en overtuigingen te doorgronden. Op basis daarvan ben en werk je makkelijker samen met anderen.
 • Je ontdekt wat er gebeurt in de communicatie tussen jou en de ander. Wat weerhoudt jou er bijvoorbeeld van om iemand aan te spreken of feedback te geven? Of hoe komt het dat je je in bepaalde situaties erg klein en overdonderd kunt voelen?
 • Het zelfinzicht dat je verder ontwikkelt, helpt je om gemakkelijker problemen of lastige situaties op te lossen.
 • Je krijgt volop handvatten aangereikt om mensen te begeleiden en ze meer bewust aan te sturen.
   

Welke competenties ontwikkel je?

In deze Leergang ga je volop aan de slag met de (verdere) ontwikkeling van de volgende competenties: doelen stellen, aanpassingsvermogen, zelfkennis, gespreksvaardigheid, onafhankelijkheid, assertiviteit, duidelijkheid, grenzen bewaken en aangeven, luisteren, vragen stellen, doorvragen, zelfsturing, feedback geven en ontvangen, samenwerken, zelfvertrouwen, rust pakken, verantwoordelijkheid, inlevingsvermogen, zelfontwikkeling, observeren, aanspreken op gedrag, regie pakken, mensenkennis en zelfreflectie.

 

Hoe is de Leergang opgebouwd?

De Leergang Zetje zelf op de kaart! is vooral praktisch van opzet en rijk gevuld met allerlei (verwerkings)opdrachten. We werken zowel in kleine groepjes als samen met de complete groep. Jouw praktijk is leidend en uitgangspunt bij de opdrachten. Je gaat tijdens deze Leergang intensief aan de slag met persoonlijke doelen verwerkt in een persoonlijk plan.

Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Daarbij spelen we steeds in op de persoonlijke inbreng van deelnemers. De Leergang biedt je een goede en brede basis voor je verdere persoonlijke ontwikkeling in de rest van je (professionele) leven. Zetje deelt namelijk verrassende inzichten met je uit verschillende theorieën en modellen over communicatie en gedrag. Deze inzichten zetten jouw eigen gedrag en dat van collega's gegarandeerd in een nieuw licht.

Aan het einde van elke dag krijg je een integratieopdracht om het geleerde meteen in jouw praktijk toe te passen. Zo kun je steeds nieuw gedrag uitproberen en de effecten terugkoppelen. Persoonlijke bewustwording en groei zijn gegarandeerd.

 

Wat verwacht Zetje van jou?

Zetje heeft ambitieuze doelen voor jou met deze Leergang. Om die te bereiken is het nodig dat je volledig bereid bent om:

 • intensief met persoonlijke leerdoelen aan de slag te gaan;
 • kritisch naar je eigen communicatie, denken, gedrag, voelen en functioneren te kijken;
 • de gevolgen daarvan te verkennen, te herkennen en te erkennen;
 • jezelf te ontwikkelen en wilt samenwerken met andere deelnemers;
 • (online) intervisiegesprekken met andere deelnemers voert.

Een schriftelijke intake is verplicht. Zo zorgen we samen voor een optimaal resultaat.

 

Voor wie is de Leergang bedoeld?

De Leergang Zetje zelf op de kaart! richt zich op:

 • Alle zorgprofessionals
   

Duur

Zeven dagen van twee dagdelen. Een blok van twee dagen en vijf keer een dag, verspreid over de maanden september, oktober, november, januari, februari en maart.

 

Trainer

Michiel van Vliet, senior communicatie- en gedragstrainer, coach en VAR en OR-trainer.

 

Groepsgrootte

Minimaal 6 en maximaal 12 personen.

 

Intervisie

Gedurende de Leergang kom je tenminste twee keer bij elkaar voor intervisie (zelf te plannen) in groepen van maximaal vier personen.

Fysiek of digitaal.

 

Zelfstudie en verwerkingsopdrachten

Ongeveer 20 uur voor de gehele Leergang. 

 

Data 2024 / 2025 en tijd

Dag 1 & 2 – 26 en 27 september 2024 (inclusief avondprogramma en overnachting)

 

Dag 3       – 24 oktober 2024

 

Dag 4       – 21 november 2024

 

Dag 5       – 9 januari 2025

 

Dag 6       – 6 februari 2025

 

Dag 7       – 6 maart 2025

 

De trainingsdagen zijn van 10.00 tot 18.00 uur

 

Prijs

De prijs voor deze zevendaagse Leergang is €2995,00 per persoon all-in.

Je kunt in termijnen betalen.

 

Inbegrepen:

 • Overnachting van 26 op 27 september
 • Diner op 26 september
 • Ontbijt op 27 september
 • De lunches
 • Koffie, thee en frisdrank
 • Trainingsmateriaal
 • Boek – Wegwijzer in Persoonlijk Leiderschap voor Zorgprofessionals
 • Boek – De kunst en kunde van vragen stellen & feedback geven (kantelboekje)
 • Boek – Zetje VAR op de kaart (om cadeau te doen aan de VAR van je organisatie)
 • Certificaat Leergang Persoonlijk Leiderschap – Zetje zelf op de kaart!
   

Locatie

Samaya conferentiecentrum

Hollendewagenweg 20
3985 SG Werkhoven
https://www.samaya.nl/

 

Informatie/inschrijven:

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op of vul het inschrijfformulier in.

 

Onderwerpen/thema’s geïntegreerd in Leergang Persoonlijk Leiderschap

 • Persoonlijk Leiderschap
 • Persoonlijke leerdoelen
 • Belang van Persoonlijk Leiderschap in de Zorg
 • Zeggenschap
 • Invloed
 • Eigenwaarde
 • Zelfrespect
 • Mildheid – Zelfliefde
 • Duidelijk grenzen aangeven
 • Duidelijk behoeften aangeven
 • Daadkracht
 • Hier-en-nu!
 • ONT-moeten
 • Reflecteren, zelfreflectie, het reflectiemodel
 • Zeuren en verzuren
 • Irritaties en spanningen
 • Loslaten
 • Jezelf zijn
 • Kwaliteiten en valkuilen
 • Uitdagingen en allergieën
 • Kernkwadranten
 • Helpende en niet helpende gedachten
 • Halo & Horn effect
 • Ambities
 • Bewust keuzes maken
 • Volwassen consequenties van keuzes
 • Feedback geven en ontvangen – JOHARI venster
 • Verhogen en verlagen
 • VALSER worden
 • De Terrorist
 • Verlangen en geluk
 • Beperkende overtuigingen
 • Tot je ermee stopt…
 • Het ijsbergmodel volgens Zetje
 • Ego toestanden (Ouder, Volwassene, Kind)
 • De Dramdriehoek
 • Het mond vol tanden syndroom (MVT)
 • Van binnen naar buiten of van buiten naar binnen?
 • De cirkel van gedachten
 • De kunst en kunde van vragen stellen
 • Evalueren – proces/product
 • Structuur aanbrengen in een verhaal
 • Successen vieren
 • Weerstand
 • Verwarring
 • Cirkel van betrokkenheid en cirkel van invloed
 • Emoties en gevoelens
 • Rationele Effectiviteitstraining (RET)
 • Logische niveaus van communicatie
 • Geleide meditaties
 • Stiltes, kracht van stilte
 • Dankbaarheid
 • Representatiesystemen - zintuigen
 • In de tijd / buiten de tijd
 • Oogpatronen
 • Rapport
 • Systemisch werk
 • Taal en de betekenis die we er aan geven
 • Patronen en structuren
 • Actie = reactie => de Roos van Leary
 • De Hoeden van de Bono – een verschillende kijk op hetzelfde
 • Kalibreren
 • Samenwerking
 • Intervisie
 • Verwerkingsopdrachten
 • SMART formuleren
 • SMART doelen stellen
 • Eindopdracht 
   

Lees verder