/ Zetje OR op de kaart!

Medezeggenschap trainen vanuit visie
Zetje heeft een uitgesproken visie op medezeggenschap en de rol van de verschillende deelnemers daarin. Iedere deelnemer heeft eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden om medezeggenschap effectief en efficiënt te laten zijn. Zetje biedt aparte cursussen voor alle verschillende deelnemers: de ondernemingsraad, het dagelijks bestuur, de ambtelijk secretaris en ook voor bestuurders. Vanuit Zetje lever ik maatwerk op basis van een persoonlijke kennismaking en intake. Zo halen we samen het onderste uit de kan.


Zetjes visie op medezeggenschap
Een ondernemingsraad (OR) - (lees ook COR, GOR, TOR, etc.) zie ik als een volledig autonoom en zelfstandig functionerend orgaan binnen een organisatie. Vanuit zijn wettelijke bevoegdheden functioneert een ondernemingsraad altijd op basis van gelijkwaardigheid, er is geen sprake van hiërarchie. Zo kan en mag een ondernemingsraad: Meeweten, Meepraten, Meedenken en Meebeslissen over zaken die de organisatie betreffen.

 

Gratis exclusief naslagwerk voor OR

» Vraag hier een gratis naslagwerk aan

 

Boeken - Zetje vragen op een rij! & Zetje feedback in!

Speciaal voor de medezeggenschap schreef ik de boeken Zetje vragen op een rij! en Zetje feedback in!. Twee praktische boeken die de OR helpen om doelgericht vragen te leren stellen en om eenvoudig effectieve feedback te geven. Interesse?

» Bekijk en download het boek Zetje vragen op een rij!

» Bekijk en download het boek Zetje feedback in!


De ondernemingsraad bepaalt zelf zijn eigen agenda en is duidelijk naar de bestuurder in zijn werkwijze: “Zo snel als het kan en zo langzaam als het moet!”. Deze werkwijze stimuleer ik enorm in trainingen. Een ondernemingsraad met een duidelijke richting en koers (missie, visie en doelstellingen), waarbinnen de samenwerking goed verloopt, kan wezenlijke invloed uitoefenen op het organisatiebeleid.

• Zo'n ondernemingsraad zorgt voor betere en meer gedragen organisatiebesluiten.

• Zo'n ondernemingsraad is een belangrijke en onmisbare partner voor de bestuurder waarbij de raad invloed uitoefent op de beleidscyclus vanaf het moment van beleidsontwikkeling.

 

De ervaring en competenties van de OR-leden, apart én samen, bepalen de kracht, invloed en slagvaardigheid van de ondernemingsraad. Een training van Zetje ondersteunt de ontwikkeling van competenties waardoor de ondernemingsraad stap voor stap kan groeien van een (re)actieve naar een (pro)actieve ondernemingsraad.

Zetje OR op de kaart!

Ik geef maatwerktrainingen aan medezeggenschapsorganen (OR, COR, GOR, TOR enz.) die graag bereid zijn om met zichzelf aan de slag te gaan en verder willen professionaliseren om het optimale met elkaar te bereiken. Daarnaast geef ik trainingen in competentiegerichte medezeggenschap. Een uniek zelf ontworpen programma met volop kansen voor ieder medezeggenschapsorgaan om zich verder te ontwikkelen, te profileren en te professionaliseren. Kernbegrippen zijn autonomie, eigen regie, kracht, flexibiliteit, teamwork en humor.

 

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op of vul het contactformuilier hiernaast in.

 

SBU
De trainingen van Zetje geven géén extra studiebelastingsuren.


Lees verder

Training dagelijks bestuur

Ik geef maatwerktrainingen aan dagelijks besturen waarvan de leden samen bereid zijn om met elkaar een goede basis te leggen voor leiderschap. Leiderschap dat zich richt op een inspirerende, professionele aansturing van de ondernemingsraad.

 

Zetjes visie op het dagelijks bestuur

Een dagelijks bestuur (DB) is een belangrijke commissie binnen de ondernemingsraad. Het DB geeft op een niet-hiërarchische wijze leiding en structuur aan het werk van de ondernemingsraad. Dat is geen gemakkelijke opgave. Daarom is het van groot belang voor zowel het DB als de ondernemingsraad dat de taak, rol, bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het DB heel duidelijk zijn vastgelegd. Een training van Zetje leidt tot inspirerend en overtuigend leiderschap.

 

SBU
De trainingen van Zetje geven géén extra studiebelastingsuren.


Lees verder

Training voor bestuurders

Zetje biedt bestuurders advies, begeleiding en trainingen over:
• De(her)inrichting van de medezeggenschap binnen je organisatie.
• De effectiviteit van de medezeggenschap binnen je organisatie.
• Hoe het management beter kan inspelen op veranderingen waarbij medezeggenschap (OR, COR, GOR, BOR, TOR, etc.) betrokken moet worden.

• Hoe je de relatie met het medezeggenschapsorgaan kan verbeteren.
• Hoe je de wet- en regelgeving praktisch kan toepassen in relatie tot de medezeggenschap.
• Welke ondersteuning en faciliteiten realistisch zijn voor de medezeggenschap.

 

Ik bespaar je een hele zoektocht en zorg voor praktische antwoorden.

 

SBU
De trainingen van Zetje geven géén extra studiebelastingsuren.


Lees verder

Open inschrijvingen

(W)OR – Ken je rechten De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is de basis voor het bestaan van de medezeggenschap. Het motto van Zetje is: Ken je rechte... Meer info en inschrijven
Competente medezeggenschap Zitten bij jouw medezeggenschapsorgaan de juiste mensen op de juiste plaats? Benutten jullie elkaars kennis, vaardigheden en ei... Meer info en inschrijven
Invloed op beleid Training: Invloed op beleid Over beleid en hoe je daar als medezeggenschap invloed op kunt uitoefenen is veel te zeggen. Doe j... Meer info en inschrijven
Nieuw in de OR Daar zit je dan, gekozen als lid van de Ondernemingsraad (OR). Om via de medezeggenschap jouw stem (en die van je collega&rsquo... Meer info en inschrijven
Vergaderetiquette Vergaderetiquette Vergaderen is de meest voorkomende bezigheid van een medezeggenschapsorgaan. Maar zeg nu zelf, hoe efficiënt en effectief ... Meer info en inschrijven
Wat je uitstraalt, krijg je terug Waarom horen wij toch zo weinig van de achterban? Een veelgehoorde vraag! PR, communicatie met de achterban, berichtgeving, net... Meer info en inschrijven
Voorzitter; lijden of leiden? Vind jij voorzitten (af en toe) best een lastige klus? Omdat de vergadering alle kanten op gaat, het een kippenhok is of leden ... Meer info en inschrijven
Teambuilding medezeggenschap Kun je zeggen dat jouw medezeggenschapsorgaan een (h)echt team vormt? Of is er sprake van een aantal leden dat als groep bij el... Meer info en inschrijven
Vragen stellen; kunst & kunde Is jouw medezeggenschapsorgaan in staat om goede, open, heldere en krachtige vragen te stellen? Kan jouw medezeggenschapsorgaan... Meer info en inschrijven