/ Teambuilding en samenwerking

Een groep mensen is nog geen team. Zetje smeedt een groep mensen tot een (h)echt team dat effectief samenwerkt, resultaten boekt en daarin veel plezier heeft. Zetje rekent voorgoed af met tegenzin, weerstand, tegenwerking, stroperigheid, uitstellen van besluiten, niet houden aan afspraken, irritaties en conflicten.


De trainingen van Zetje zijn iedere keer anders en altijd uitdagend. De weg er naar toe ligt vast en begint met een grondige analyse van de huidige situatie op basis van een aantal gesprekken, met de leider(s) en met een aantal teamleden. Op basis van die analyse maak ik een training die precies aansluit bij de specifieke uitdagingen van jouw team.

 

De oorzaken van slecht teamwork
Veel mensen denken dat de oorzaken van slecht teamwerk altijd in de sfeer van de persoonlijke verhoudingen liggen. Maar ervaring en studie leren dat dat niet zo is. Ik werk met overtuiging vanuit het teamdoelmatigheidsmodel en gebruik de vijf frustraties van teamwork, zoals beschreven door Patrick Lencioni, als springplank voor verandering.

 

a. Onduidelijke resultaatgebieden
De oorzaken van slecht teamwerk liggen meestal in één van de resultaatgebieden van missie/visie, doelen, taken en procedures. Wil een team effectief zijn dan moeten alle teamleden de volgende vragen met overtuiging hetzelfde beantwoorden:
1. WAAR staan we voor? WAAR gaan we voor? (missie en visie)
2. WAT moet er gebeuren? (doelen)
3. WIE gaat dat doen? (taakverdeling)
4. HOE gaat dat gebeuren? (procedures)

Zetje zet alle neuzen dezelfde kant op.

 

b. Tegenstrijdige overtuigingen
Als het met deze vier resultaatgebieden goed zit en toch loopt de samenwerking niet op rolletjes, dan is het nuttig en nodig om te kijken welke tegenstrijdige overtuigingen een effectieve samenwerking tegengaan. Zetje maakt ze zichtbaar, bespreekbaar en, met medewerking van het team, hanteerbaar.

 

Wat mag je van mij verwachten?
Ik zeg wat ik zie en ervaar. Zonder oordeel, in het hier en nu, gericht op spiegelen, confrontatie en bewustwording. Als trainer maak ik bespreekbaar wat onbesproken blijft. Dat is mijn rol.

Ik geloof dat een veilige omgeving waar serieus gewerkt wordt én waar hartelijk gelachen mag worden, zorgt voor de beste, duurzame resultaten. Daarom richt ik mij tijdens een training behalve op de inhoud ook nadrukkelijk op het groepsproces en op het energieniveau van de groep. Samen halen we het onderste uit de kan.

Teambuilding en samenwerking