/ Referenties

Onze VVAR heeft afgelopen jaar scholing mogen ontvangen van Michiel van Zetje. We hadden deze scholing aangevraagd om te kunnen groeien als VVAR binnen de organisatie. Door veel wisselingen en weinig stabiliteit binnen de groep zijn we begonnen om de basis op orde te krijgen.

 

We stonden stil bij ieders kwaliteiten, valkuilen en ambities. Er was ruimte om als groep te groeien, maar ook individueel. Door de inspirerende trainingen hebben we veel geleerd en zijn we als groep gegroeid. Wat voor ons veel meerwaarde heeft gehad, is dat als er noodzaak voor was Michiel afweek van het programma. Hij speelde steeds in op de actualiteit. Dit heeft er mede voor gezorgd dat het boeiend bleef tot het einde! Het heeft ervoor gezorgd dat we als VVAR nu gezien worden binnen de organisatie en op deze manier meer invloed kunnen uitoefenen.

 

Hier zijn we Michiel erg dankbaar voor! Zeker een aanrader om de scholingen te volgen die aansluit bij de fase waarin de VVAR zich bevindt.

 

Evi van Rixtel,

Voorzitter van de VVAR van de Zorgboog

Helmond

 

  • Trainer Michiel van Vliet, wil ik bedanken voor zijn inzet, zijn duidelijkheid en de gekregen feedback die ik zeker meeneem naar de praktijk. De afsluitende woorden van hem waren voor mij zo positief dat ik tevreden mag zijn over wie ik ben. Zijn woorden hebben mij als persoon goed gedaan.  Door het uitspelen van deze casus heb ik geleerd dat tijd nemen voor een gesprek en neutraal blijven van essentieel belang is om een persoon het gevoel te geven dat er actief geluisterd wordt.  Het leven in het hier en nu gaat een uitdaging worden voor mij, maar die zal ik zeker aan gaan. Het was voor mij spannend om het gesprek aan te gaan, maar ik ben met een dikke glimlach naar buiten gelopen. Dankjewel.
  • Ik wil Michiel bedanken, die de situatie heeft nagespeeld en mij daar bruikbare tips bij heeft gegeven.  Als het gaat om een van zijn zetjes zat ik in het zetje zoeken (Welk Zetje heb jij nodig? pag.68-70). Vanuit welke overtuiging handel ik? In de fase “zoeken’ ga ik een confrontatie aan tussen doen en laten.
  • Goed genoeg is het nieuwe perfect. Michiel vond dat ik ineens meer mens was. De opmerking verbaasde me. Waarom ben ik meer mens als ik mijn zwaktes toon. Ik heb juist geleerd om mijn zwaktes verbergen, want anders kun je niet perfect zijn.
  • Als je kijkt naar het IJsbergmodel volgens Zetje, uit het boek van trainer Michiel van Vliet (Welk Zetje heb jij nodig?), dan zou je kunnen zeggen dat de gedachten dat ik het nooit goed genoeg kan doen zich als een demon in mijn gedachten genesteld heeft. Eigenlijk weet ik dat stiekem wel, en doe ik aan de oppervlakte alsof het allemaal goed met me gaat, maar tegelijkertijd is het soms best lastig om te erkennen dat het je eigen gedachten zijn die dit gevoel in stand houden.
  • Welk Zetje heb jij nodig? is een ‘dagboek’ dat ik meeneem tijdens deze reis. Ik ben ervan overtuigd dat er momenten zijn dat ik bewust zal zijn van mijn persoonlijkheid en dat kan confronterend zijn, tevens zal ik gaan ervaren door de groei die ik mag doormaken dat ik een goed en rijk persoon ben. De mensen om mij heen mogen dat als positief gaan ervaren en ik hoop dat ik anderen mensen er ook mee kan inspireren gedurende mijn reis.

 

Studenten HBO-V
Avans+ Hogeschool 

Trainingen, coachtrajecten, scholing, het arbeidzaam leven in Nederland zit er vol mee.

En net zoals iedereen heb ik ook wel gedacht: moet dat nu weer?

Maar die gedachte ben ik snel kwijtgeraakt toen ik een training had van Zetje, Michiel van Vliet.

Wat en kanjer! Ik heb meerdere trainingen van hem mogen ontvangen en het was altijd inhoudelijk van hoge kwaliteit. Daar leerde je wat van. En heel belangrijk, de manier waarop Michiel met je groep aan de slag gaat , sprankelend, iedereen in de waarde latend maar zeker ook iedereen aansprekend zodat ook de meer teruggetrokken types zich uiten. Zijn zorg voor de groep en later ook zijn nazorg. En vooral niet te vergeten zijn heerlijke humor. Kortom: je leert heel veel van en met hem, je ontwikkelt tools om in de praktijk mee te werken en je hebt een geweldig leuke tijd.

Mijn laatste training zit erop en heel eerlijk… ik zal het missen.

 

Susanne Peeters

Valkenswaard.

 


 

De prettige open houding van Michiel heeft ervoor gezorgd dat we twee interactieve dagen hebben gehad, toegespitst op onze specifieke OR behoeften, een bijzonder effectieve aanpak

 

Ik vond de training zeer verhelderend, bleef interessant door de interactie en diversiteit in aangeboden lesmateriaal. Top!

 

Het was een geweldige relaxte zinvolle, ervaring rijker, en informatieve voorzetje gegeven door Michiel.

Deze boeiende  en interactief opgezette training is een must voor ieder lid in een ondernemingsraad welke inspireert en motiveert tot verbinding

 

Ik heb de training als nieuwkomer ervaren als een goede kickstarter. De training zelf vond ik erg prettig mede door het interactieve karakter en het gebruik van praktijkvoorbeelden.

 

Ook al heb ik helaas maar de helft mee mogen maken ben ik toch zeer te spreken over de cursus, de recap van dag twee was uitgebreid genoeg om tezamen met de reeds aan de muur hangende overzichten toch goed te kunnen begrijpen waar het over ging waarna ik de rest van de dag als zeer interessant en informatief heb ervaren mede door het interactieve programma waarin je actief met de droge lesstof in de weer moest wat zeker hielp om die informatie goed te verwerken, begrijpen en onthouden waarbij ik moet toevoegen dat de focus mijns inziens perfect was afgestemd op wat wij als OR nodig hadden.

 

Ik was blij verrast over deze training omdat deze zo anders was dan de vorige. Veel theorie toegepast aan de praktijk, veel praktijkoefeningen en hele grote stappen gemaakt om met de OR verder te komen. Michiel is een prettige trainer, en voelt haarscherp aan waar wij naartoe willen of wat wij nodig hebben. Erg aan te raden.

 

Ik vond de training inspirerend en mede omdat er een hoge mate van flexibiliteit van Michiel was, door niet vast te houden aan zijn agenda, was ook een ieder de volledige 2 dagen gefocust. Er zijn belangrijke stappen gezet in het verbeteren van het inzicht in de werkzaamheden van de OR de set up van een goed functionerende OR, waardoor ik terug kijk op een geslaagde 2 daagse sessie die er toe heeft geleid dat de motivatie, die toch al hoog was, verder werd aangewakkerd om de OR van Geodis nog beter op de kaart te zetten. We zijn voorbereid op toekomstige vraagstukken en de training heeft ervoor gezorgd dat de speelruimte van de OR ook beter inzichtelijk is waardoor we ook met initiatiefvoorstellen kunnen komen en niet alleen maar reageren op vraagstukken die op ons afkomen gedurende het jaar en/of de overleggen met het bestuur en of zijn afgevaardigden hetzij de reguliere of de overleggen betrekking hebbende op artikel 24 die 2 jaarlijks gehouden horen te worden.

 

 

OR-leden van Geodis Wilson Netherlands B.V.
Tweedaagse OR-training juli 2019

 


 

 

Eind 2017 – begin 2018 heb ik een 7-daagse training gevolgd bij Michiel van Vliet.

De training was specifiek voor ambtelijk secretarissen met als thema Zet jezelf op de kaart.

 

Ik werk sinds ongeveer 20 jaar als ZZP’er ambtelijk secretaris voor (centrale) ondernemingsraden bij diverse zorgorganisaties. Als ambtelijk secretaris zie je wat er gebeurt wanneer de communicatie tussen OR-leden of tussen de OR en de directie/bestuurder niet goed gaat.


Ik ben de training gaan volgen om:

- Mijn eigen manier van communiceren beter te leren herkennen, me beter bewust te zijn van de reactie van de ander op mijn manier van communiceren.
- De verschillende manieren van communiceren beter te leren herkennen.
- Beter leren door te vragen naar de reden waarom mensen bepaalde dingen zeggen/ doen.

 

De training was heel intensief, maar ook ontspannen.

In de diverse opdrachten werden verschillende vormen van communicatie besproken en in groepjes werd geoefend. Ik vond sommige opdrachten emotioneel intensief omdat de manier van communiceren ook te maken heeft met iemand zijn/haar persoonlijkheid en geschiedenis.

Door de training werd ik me bewust van de manier waarop ik communiceerde. Vooral het in het ‘hier en nu’ communiceren bleek voor mij lastig. Ik kan me heel druk maken om dingen die mogelijk gaan gebeuren. Tijdens de training ben ik me hier bewust van geworden en heb ik handvaten om dit patroon te leren doorbreken. 

Michiel zorgde ervoor dat ik me veilig voelde in de groep en ik aan durfde te geven waar ik steeds weer tegenaan liep. 

Als ik vastliep in de groepsopdracht kon Michiel me heel goed helpen het probleem helder te krijgen door de goede vragen te stellen.

In de thuisopdrachten zat nog meer persoonlijke diepgang. Het was heel fijn dat het altijd mogelijk was om even met Michiel te mailen of te bellen als ik vragen had of als ik het even niet zag zitten.

 

Ik ben me veel beter bewust over de manier waarop ik communiceer. Hoor mezelf toch weer de woordjes ‘ja maar’ zeggen en zeg het dan op een andere manier.

Ik heb heel veel gehad aan de training, zowel in mijn werk als thuis. Ik kan nu een probleem voorleggen zonder dit veroordelend te vertellen.

 

Communiceren is heel lastig en het blijft een leerproces, maar ik heb een hele goede start gemaakt en al lerend kom ik verder.

Ik ben blij dat ik de durf heb gehad deze stap te maken.

 

Marga Wierikx-Dorgeloos

Ik werk momenteel als ZZP ambtelijk secretaris voor de ondernemingsraden van Zuyderland Huishoudelijke Hulp en azMHerstelzorg. Daarnaast ben ik als ambtelijk secretaris in dienst bij het Forensisch Psychiatrisch Centrum de Rooyse Wissel.

 Gedurende mijn loopbaan als ambtelijk secretaris heb ik al heel wat trainers en opleidingen voorbij zien komen….

In de regel waren dat allemaal prima trainers totdat ik kennis maakte met Michiel van Vliet!!

Michiel heeft op mij een onuitwisbare indruk gemaakt. Wat een inspirerende, innemende en kundige persoonlijkheid.  


Michiel bezit een natuurlijke gave om mensen aan zich te binden met daarbij oog voor een zeer respectvolle benadering. Hij leert je out-of-the-box te denken en ook te handelen. Wat kun je verliezen en waar wordt je blij van! Hij lepelt niet standaard een verhaaltje op maar speelt adequaat in op elke situatie in; “storen mag”. Daarnaast is hij altijd bereikbaar als je, buiten de training om, behoefte hebt aan “nazorg”.


Ik heb enorm veel van Michiel geleerd en ben hem daar zeer erkentelijk voor!

Kortom: schroom niet en maak dat Zetje…..je zult er beslist geen spijt van hebben.


Mirjam van Santen
AS

 


 

Voor mij is het inmiddels alweer ruim 4 jaar geleden dat ik deze Leergang heb gevolgd.

Persoonlijke ontwikkeling/verdieping was (in ieder geval voor onze organisatie) toen redelijk nieuw en de training sloot goed aan bij de maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen.

In de tussentijd is er veel veranderd, zowel in de organisatie als voor mijzelf.

De ervaringen uit de cursus hebben mij zeker geholpen om voor te sorteren op nieuwe ontwikkelingen.

De training heeft mij bewuster gemaakt van mijn plaats in de organisatie en de wijze waarop mijn competenties kan inzetten en tegelijkertijd bij mezelf kan blijven.

En verder is Michiel een super fijne en veelzijdige trainer natuurlijk is het gewoon leuk om met andere ambtelijk secretarissen in contact te komen!


Anoniem
AS

 


 

In 2017 – 2018 heb ik de 7-daagse training “Zetje zelf op de kaart!” gevolgd bij Michiel van Vliet.

Zowel in mijn werk- als privésituatie wilde ik verandering brengen in de wijze waarop ik met mensen communiceer omdat ik hinder ondervond van de wijze waarop ik dat deed. Steeds terugkerende situaties waar ik de vinger niet achter kreeg: waarom voel ik me steeds aangevallen, waarom heb ik constant een mening en draag ik die continu uit, verbaal en non verbaal, hoe kan ik dat veranderen?

Dat je tijdens de training bereid moest zijn om naar jezelf te kijken was vooraf duidelijk. Dat is wel spannend om te doen. En daarom essentieel om een trainer te hebben die vertrouwen geeft, je in je waarde laat, opbouwende feedback geeft, ook als het gaat om persoonlijke gevoeligheden.

Een trainer die echter ook scherp opmerkt wat je doet en je dat teruggeeft, niet in zoveel woorden maar door je zelf te laten ‘kijken’. En dat is precies wat Michiel doet. Hij geeft je dat vertrouwen, en hij heeft de kennis en vaardigheden en tools om je te helpen in een proces dat je zelf kiest.


Het is de enige training die ik ooit gevolgd heb waar ik dusdanig veel zelfkennis heb opgedaan dat het me in positieve zin veranderd heeft: van een sterk (ver)oordelend mens ben ik meer beschouwend en accepterend geworden. Ik voel me niet meer steeds persoonlijk aangevallen. Ik heb niet meer voortdurend een mening. Het heeft me rust gebracht en meer harmonie in relaties met anderen.


Een training die ik voor geen goud had willen missen.


Marleen Claessens, ambtelijk secretaris Elker – Het Poortje (Jeugdzorg)

 


 

Het is de persoon Michiel en zijn methodiek die maken dat je in de spiegel durft te kijken die je wordt voorgehouden.

Het is een manier van trainen die de verandering die je wilt aanbrengen in gang zet of het laatste zetje geeft om tot verandering te komen.


Intuïtief, vooral praktisch en met humor maakt hij je stapsgewijs bewust van patronen waarvan je maar wat graag afscheid neemt.

Hij leert je deze energievreters aan de hand van je persoonlijk gestelde doelen, eerst toe te laten,

vervolgens te verlaten en uiteindelijk los te laten en de weg vrij is om jezelf te veranderen.

 

Bewust en wendbaar maak ik nu mijn keuzes in een voortdurende veranderende omgeving en

leer de aangereikte tools steeds beter toe te passen in elke transitie

die ik zelf of samen met de ondernemingsraad doormaak.

Mijn zelfinzicht groeit nog steeds en blijf dit samen met de andere verworven competenties verder ontwikkelen!

 

Met recht een investering voor de rest van mijn leven!


Willie Rotman, ambtelijk secretaris ondernemingsraad GGD Drenthe

 


 

Met veel plezier kijk ik terug op de training. Het Zetje voelde voor mij als een warme hand die je helpt stappen te zetten in je bewustwording. 

Mooi om te ontdekken 'waarom doe ik wat ik doe op deze manier' en heel goed te gebruiken in je werk en privé. Zoiets leer je niet even in een workshop van een dag. Bij Michiel staan de behoeften van de deelnemers voorop, niet het 'beoogde programma'. Toch weet hij met veel humor en afwisseling in de werkvormen de vaart er in te houden. Met elkaar werk je samen in een open, veilige omgeving. En niet te vergeten, in een mooie locatie.

Vera van Houten, ambtelijk secretaris Curium-LUMC Leiden

 


 

Een 7 daagse training over persoonlijke vaardigheden en dan niet over algemene vaardigheden maar een aanzet tot nadenken over de manier waarop je dingen doet en waarom je ze zo doet.

Ik ben zelf redelijk nuchter en zou niet direct kiezen voor een grootschalig zelfonderzoek. Michiel dwingt je nergens toe maar met zijn open houding en enthousiasme zet hij aan tot nadenken. Het heeft mij verrassende inzichten gebracht. Het is een training die veel energie kost maar ook een  jaar na de training, energie levert. De training heeft mij geleerd meer aandacht te geven aan wat de dagelijkse beslommeringen met mij doen en wat mijn eigen rol daarin is.

Je hoeft je niet te vervelen tijdens de trainingsdagen; Michiel heeft een programma wat (te) vol is en waar alle ruimte is voor de eigen inbreng en vragen van de deelnemers.

Ben je op zoek naar een training waar je je eigen gedrag beter leert begrijpen, dan is deze training een aanrader.


Johanna Nab, ambtelijk secretaris

 


 

 

Ik ben Ilonka Verweij en voorzitter van de Ondernemingsraad van Kraamzorg de Waarden. Onze raad telt 13 leden en een ambtelijk secretaris. Met elkaar hebben wij in het najaar van 2015 gekozen voor Michiel als trainer. En tot op heden zijn wij zeer tevreden en erg blij  met de keuze die destijds is gemaakt.
 
Afgelopen maart hebben wij voor de 3e keer een training mogen volgen met Michiel en hij komt op ons over als een nuchtere, actieve en humoristische man. Michiel kan goed doorpakken en het valt ons op dat hij heel positief gestemd is en zonder oordeel kan waarnemen. Dit alles helpt ons om een programma op maat samen te stellen, om alle dagdelen tijdens de training bij de les te blijven, om verrast te worden door de verschillende werkvormen en op de juiste momenten ontspanning te hebben…..heel belangrijk vinden wij ook dat er gelachen wordt…..en dat kan zeker met Michiel!! Onze ambtelijk secretaris had door de duidelijke communicatie en de fijne samenwerking een actieve rol tijdens deze training en dat is als zeer positief ervaren.
 
Michiel bedankt!
 
Groetjes, Ilonka Verweij

 


 

Gedurende mijn loopbaan als ambtelijk secretaris heb ik al heel wat trainers en opleidingen voorbij zien komen….

In de regel waren dat allemaal prima trainers totdat ik kennis maakte met Michiel!!

Michiel heeft op mij een onuitwisbare indruk gemaakt. Wat een inspirerende, innemende en kundige persoonlijkheid.  

Michiel bezit een natuurlijke gave om mensen aan zich te binden met daarbij oog voor een zeer respectvolle benadering. Hij leert je out-of-the-box te denken en ook te handelen. Wat kun je verliezen en waar word je blij van!

Michiel lepelt niet standaard een verhaaltje op maar speelt adequaat in op elke situatie in; “storen mag”. Daarnaast is hij altijd bereikbaar als je, buiten de training om, behoefte hebt aan “nazorg”.

Ik heb enorm veel van Michiel geleerd en ben hem daar zeer erkentelijk voor!

Kortom: schroom niet en maak dat Zetje… Je zult er beslist geen spijt van hebben.

 

Mirjam van Santen - Aveleijn

 


 

Michiel heeft in Rijnland Zorggroep groepen leidinggevenden en high-potentials getraind. Ik ken Michiel als een gedreven en authentieke trainer. Zoek je een trainer in pak met stropdas dan ben je bij hem aan het verkeerde adres. Michiel kenmerkt zich door professionele gedrevenheid. Hij bereidt zich zeer goed voor op de training en verdiept zich - ook in een groepstraining - in indivuele leervragen van deelnemers. Michiel neemt ook na en tussen de trainingen nog ruim de tijd voor vragen van deelnemers. Geen uurtje factuurtje, dat is als opdrachtgever een prettig gegeven. 


Hans Bres MBA - Senior HR-adviseur, Rijnland Zorggroep

 


 

Tijdens de 4e leergang voor ambtelijk secretaris heb ik Michiel leren kennen als een betrokken aimabel mens. Ik was onder de indruk van zijn oprechte interesse in de persoon en zijn manier van feedback geven. Geen pasklare raadgevingen maar jezelf tot nadenken zetten op een kritisch positieve respectvolle manier. Ik heb de ondernemingsraad vanuit mijn ervaring geadviseerd een training met Michiel te plannen omdat ik de indruk had dat hij veel voor de ondernemingsraad zou kunnen betekenen. Dit is gebeurd. Michiel benadert binnen een groep deelnemers op een rustige en respectvolle manier waardoor er veiligheid ontstaat binnen een groep en een groepsproces op gang wordt gebracht. Hij kan goed observeren en daar adequaat op in spelen. Hij “begeleidt” de ondernemingsraad in een proces naar regie ondernemingsraad. Dat dit lukt, is dankzij het feit dat hij de ondernemingsraadsleden zo weet te inspireren dat zij het zelf doen. Daarnaast heeft Michiel een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de samenwerking met de Raad van Bestuur. Niet het minst belangrijke in dit alles is zijn gevoel voor humor en zijn onuitputtelijke energie. Voor 2014 hebben wij alvast twee trainingen met Michiel gepland en ik heb daar zin in!


Teuna Bekkema-Bardewee, Ambtelijk secretaris OR VNN

 


 

Ik heb Michiel leren kennen als een enthousiaste trainer die dat enthousiasme ook kan overbrengen op de groep. Hij kan praktische voorbeelden larderen met typetjes zodat de lesstof beeldend wordt. Michiel is een peoples-trainer die in de groep binding bewerkstelligt.

 

Caroline Vonk,  Yarden Uitvaartorganisatie

 


 

Michiel heeft meerdere trainingen en curcussen gegeven aan mij persoonlijk (voorzitterschap ondernemingsraad) en aan de ondernemingsraad van G4S Cash Solutions. Michiel vervult nog steeds de behoefte van de groep. Behoudt continue de aandacht en komt nog steeds verrassend (vernieuwd) uit de hoek!

 

Frank Maijer - Hoofd Uitvoerende G4S Cash Solutions

 


 

In mijn hoedanigheid van leidinggevende volgde ik zowel met het team ondersteuningsfunctionarissen cliëntenraden als met het team cliëntvertrouwenspersonen een opleiding, waarbij Michiel onze trainer / docent was. Ik kan samenwerking met Michiel écht aanbevelen. Hij is gezellig, aimabel en, anders dan zijn houding doet vermoeden, toch doortastend en concreet. Ik ben onder de indruk van de manier waarop hij feedback aan mensen kan geven: direct en met groot respect voor de persoon. Een mooie combinatie die ik niet eerder in deze vorm heb ervaren. Zijn oprechte betrokkenheid en interesse is duidelijk voelbaar. Hij krijgt snel en op een hele natuurlijke manier vertrouwen van mensen; hij hoeft daar niets speciaals voor te doen. Dat vertrouwen zal hij nooit beschamen. Hij is scherp en alert in zijn vraagstelling, die aanzet tot nadenken en waardoor mensen ‘in beweging’ komen. Hij weet diepere lagen aan te boren. En, zeer belangrijk: hij is bij dit alles niet gespeend van humor. Dat zorgt voor ‘lucht en ruimte’ om met elkaar te kunnen werken. We hebben veel van hem geleerd en hebben door de samenwerking met hem absoluut aan professionaliteit in ons werk gewonnen. We hebben genoten van de samenwerking met hem. Het smaakt naar meer....!!!


Yvonne Houben,  Stichting Koraal Groep

 


 

Michiel heb ik ontmoet bij de 1e leergang voor ambtelijk secretaris. Onderdeel van die cursus was een transferdag. Michiel is een dag bij ons in de OR geweest, op een teambuildingsdag. Toen zag ik wat een trainer voor een groep kan betekenen. Wij hadden al jaren dezelfde trainer, naar volle tevredenheid. Maar met een ander voor de groep veranderde opeens de hele dynamiek. Sindsdien is Michiel onze vaste trainer. De manier waarop hij zijn rol speelt en taak invult is grandioos. Zijn grootste kracht vind ik de manier waarop hij naar de mens kijkt. Als persoon, als onderdeel van een groep, in de rol van OR-lid. Hij houdt een spiegel voor, en weet feilloos vingers op de zere plek te leggen. In zijn trainingen brengt hij niet alleen een boodschap over, de leerstof. Hij zorgt er ook voor dat die bij iedereen binnen komt, dat elk individu er iets mee kan, en dat de groep het in praktijk kan toepassen. Pijnlijke hobbels gaat hij niet uit de weg, onderlinge wrijvingen die de groep dwarszitten benoemt hij, en helpt zoeken naar oplossingen. Je merkt hier duidelijk dat hij niet alleen trainer is, maar ook coach. Ik ben er van overtuigd dat de grootste kracht van een trainer is, dat hij past bij de groep. Net als elke trainer, zal Michiel niet geschikt zijn voor elke groep. Als je een meester voor de klas wilt, denk ik niet dat Michiel je man is. Maar als je een trainer zoekt met enorme kennis en ervaring, eindeloze inzet, die alles doet wat nodig is om de doelen die je als DB en AS stelt in OR-trainingen te halen, moet je hem echt eens uitnodigen voor een kennismaking.


Inge van Hartingsveld,  G4S Cash Solutions

 


 

Ik heb Michiel leren kennen via zijn broer, toen ik hoorde wat voor werk Michiel deed en hoorde dat die daar erg goed in is, heb ik toch na wat aarzelingen van mijn kant zijn adres en gegevens gevraagd, en de stap gezet. Één ding was voor mij wel duidelijk, ik kan en wilde zo niet verder met mijn leven. Ik heb Michiel een mail gestuurd met mijn verhaal erin en of hij mij verder kon helpen. Michiel is geen coach met pasklare antwoorden, maar laat je zelf nadenken en voelen op een goede en een positieve manier. In dat coaching traject wat ik doorlopen heb bij Michiel ben ik door een zwaar en een diep dal gegaan , het was niet gemakkelijk. Ik heb veel gehad aan de coaching van Michiel, als ik hem nodig had in de moeilijke en zware tijden van behandeling traject kon ik hem altijd mailen en bellen. Michiel is een coach die je respectvol, kritisch en op een positieve en eerlijke manier behandelt. Nu na een klein jaartje kan ik dan ook zeggen dat mijn leven meer inhoud heeft gekregen veel leuker en plezieriger en mooier is geworden. Ik heb geleerd om naar mij zelf te kijken en mijn problemen onder de ogen te komen en alles een plaatsje weten te geven. Als het nu nog nodig zou zijn kan ik Michiel nog steeds bellen of mailen voor een gesprek, hij is voor mij een enorme steun geweest en ben hem daar ook erg dankbaar voor. Dank je wel Michiel!

 

Mirjan van Dee

 


 

Michiel was mijn trainer bij de leergang voor ambtelijk secretarissen; beleid en beleidsondersteuning van het DASMO. Tijdens de trainingsdag bij de OR legde hij meteen de vinger op de zere plekken en bevestigde mijn constateringen. Hij is eerlijk en durft lastige zaken te benoemen. Hij heeft een praktische instelling en denkt met je mee hoe te komen tot concrete stappen ter verbetering.

 

Antje de Ruiter,  Gemeente Ede

Referenties