/ Teambuilding medezeggenschap CR

Kun je zeggen dat jouw medezeggenschapsorgaan een (h)echt team vormt? Of is er sprake van een aantal leden dat als groep bij elkaar komt, of misschien zelfs tot elkaar veroordeeld is…?

Teams zijn uniek omdat ze prestaties kunnen leveren die voor een individu of een groep losse personen onhaalbaar zijn. Een team kan zorgen voor beweging en unieke veranderingen tot stand brengen. Wil je meer uit de medezeggenschap halen, wil je meer en beter op elkaar kunnen bouwen? Kortom, wil je van los zand groeien naar een sterke onderlinge verbinding?

 

Meld je dan aan voor de maatwerktraining

Teambuilding in de medezeggenschap…

want tijdens deze praktisch toegespitste training gaat (een commissie van) jouw medezeggenschapsorgaan intensief aan de slag met teambuilding.

 

Voor wie

Medezeggenschapsorganen en commissies van medezeggenschapsorganen.

 

Opzet van de training

Teambuilding in medezeggenschap is volledig maatwerk omdat ieder team uniek is in zijn samenstelling en behoeften. Sommige teams hebben genoeg aan een dag, anderen hebben meer tijd nodig en krijgen die dan ook. Op locatie of in company, alles is mogelijk.

Samenwerken in medezeggenschap is vooral leuk en boeiend wanneer doelen worden gehaald en er echt resultaten worden geboekt. Daarvoor heb je een (h)echt team en een goede 'flow' nodig. Hoe bereik je dat samen? Daar gaat deze training over. Jouw eigen praktijk en andere praktijkgerichte casussen bepalen voor een belangrijk deel de invulling van de training, ondersteund door beproefde theorieën. Trainer Michiel van Vliet onderzoekt de situatie van nu en werkt samen met de leden toe naar de gewenst situatie voor de toekomst. 

 

Onderwerpen training

De training staat in het teken van de invloed van communicatie en gedrag op de effectiviteit van het team en daarmee op de medezeggenschap. Onderwerpen die aan bod kunnen komen:

 • communicatiestijlen- en rollen;
 • teamwork en dynamische processen;
 • teamrollen, teampatronen en structuren;
 • teamdoelmatigheidsmodel;
 • Lencioni’s vijf frustraties van teamwork;
 • communicatietechnieken;
 • relaties en de dramadriehoek;
 • actie = reactie; de Roos van Leary;
 • respect, vertrouwen en integriteit;
 • bewustwording van verbaal en non-verbaal gedrag;
 • basis Rationele EffectiviteitsTraining (RET);
 • beperkende overtuigingen (ijsbergmodel volgens Zetje);
 • uit handen geven, delegeren en loslaten;
 • verantwoordelijkheid- en verantwoordelijkheidsgevoel;
 • evalueren en feedback geven;
 • aanspreken op gedrag;
 • simulatiespellen;
 • teambuildingsspellen;
 • Oefenen, veel oefenen!

 

Te verwachten resultaten

Na het volgen van deze training heeft het team voldoende handvatten om samen te werken vanuit openheid, kracht en doelgerichtheid.

 

Benodigde voorkennis

Deze training is te volgen door elk team van maximaal 17 personen.

 

Investering
De investering hangt af van het aantal dagdelen, vraag vrijblijvend een offerte aan.

Elke deelnemer krijgt het praktische boek “Handboek Cliëntenraden”.


Duur In overleg
Plaats In overleg
Betaalmethode Bankoverschrijving naar: NL18 RABO 0339 5029 32

Meer informatie opvragen