/ Inspireren tot medeverantwoordelijkheid CR

Vind je het lastig om als DB-lid “de baas te moeten spelen”? Of vind je juist dat dat helemaal jouw taak niet is en dat ieder lid zijn of haar eigen verantwoordelijkheid moet dragen. Heb je de behoefte op te treden als katalysator, maar heeft het niet het effect wat je ervan verwacht? Of geloof je juist in een DB als werkverdeler waarbij het werk (en óók de verantwoordelijkheid) wordt gedelegeerd naar de leden? Voel je je wel eens in een spagaat zitten of weet je zelf heel goed waar je in gelooft, maar strookt dat niet met hoe jouw mede-DB-leden jullie taak als DB ziet?

 

Kom dan naar de training Dagelijks bestuur – inspireren tot medeverantwoordelijkheid…

…want tijdens deze praktisch toegespitste training van twee dagen (vier dagdelen) gaat jouw DB intensief aan de slag met niet hiërarchisch leiding geven. De sleutel? Inspireren tot medeverantwoordelijkheid!


Voor wie

Voorzitters, vice-voorzitters, ambtelijk secretarissen van medezeggenschapsorganen:

 • Cliëntenraden;
 • Ondernemingsraden;
 • overige medezeggenschapsorganen;
 • commissies van medezeggenschapsorganen.

 

Opzet van de training

Tijdens deze praktisch toegespitste training van twee dagen ga je aan de slag met de uitdagende taak die je als DB-lid hebt; leiding geven zonder hiërarchische bevoegdheden. Deze training is gericht op de dagelijks praktijk van jouw DB. Theoretische beschouwingen worden afgewisseld met het met elkaar aan de slag gaan aan de hand van praktische opdrachten.


Onderwerpen tweedaagse training

Deze twee dagen staan in het teken van niet hiërarchisch leidinggeven.

 • taak- en rolverdeling DB;
 • het teamdoelmatigheidsmodel;
 • inspireren volgens Zetje;
 • controle versus loslaten;
 • aanspreken op gedrag;
 • evalueren en feedback geven;
 • beïnvloeden van gedrag;
 • ijsbergmodel volgens Zetje;
 • communicatie- en gedrag;
 • weerstand en passiviteit;
 • dramadriehoek;
 • coaching;
 • tips en trucs;
 • oefenen, veel oefenen!

 

Te verwachten resultaten

Na het volgen van deze training zit het DB op één lijn voor wat betreft de rol- en taakopvatting die je hebt als voorzitter, als secretaris, als ambtelijk secretaris en als DB als geheel. Bewustwording van je eigen gedrag en gedrag van anderen is de sleutel om jezelf en anderen te kunnen begrijpen. Vanuit dat begrip ben je in staat om keuzes te maken in wanneer en hoe je reageert.
Je weet van elkaar wat je goed kunt binnen je DB-functie en ook wat je niet makkelijk vindt. Je spreekt af hoe je elkaar hierin kunt helpen en tot steun kunt zijn. Daarnaast heb je persoonlijk voldoende handvatten om efficiënt en effectief leiding te geven c.q. te coachen. Ook hierin weet je wat je goed en gemakkelijk afgaat en waar je ontwikkelpunten zitten. Voor die ontwikkelpunten zet je een plan op, waarin je je voornemens en doelen (wat wil ik de komende tijd op dit gebied graag leren?) omzet in concrete acties. 


Benodigde voorkennis

Deze training is te volgen door zowel beginnende als ervaren dagelijkse besturen.

 

Investering
De prijs is inclusief trainingsmateriaal, koffie, thee, lunch en frisdrank. 

Elke deelnemer krijgt het praktische boek “Handboek Cliëntenraden”.

 

Maatwerk

Uiteraard is het mogelijk om deze training exclusief voor jouw medezeggenschapsorgaan te boeken. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

 


Duur Twee dagen van 9.30 – 17.00 uur
Plaats Midden van het land / nader te bepalen.
Kosten Deze tweedaagse training kost € 725,00 per persoon (vrij van BTW).
Betaalmethode Bankoverschrijving naar: NL18 RABO 0339 5029 32

Meer informatie opvragen