/ (mede)zeggenschap

Wordt alleen gebruikt als submenu.


Een groep mensen is nog geen team. Zetje smeedt een groep mensen tot een (h)echt team dat effectief samenwerkt, resultaten boekt en daarin veel plezier heeft. Zetje rekent voorgoed af met tegenzin, weerstand, tegenwerking, stroperigheid, uitstellen van besluiten, niet houden aan afspraken, irritaties en conflicten.

Medezeggenschap trainen vanuit visie
Zetje heeft een uitgesproken visie op medezeggenschap en de rol van de verschillende deelnemers daarin. Iedere deelnemer heeft eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden om medezeggenschap effectief en efficiënt te laten zijn. Zetje biedt aparte cursussen voor alle verschillende deelnemers: de ondernemingsraad, het dagelijks bestuur, de ambtelijk secretaris en ook voor bestuurders. Vanuit Zetje lever ik maatwerk op basis van een persoonlijke kennismaking en intake. Zo halen we samen het onderste uit de kan.

Trainingen voor VAR, VVAR, ZAR, PAR, MAR, VSC en VSB

Zetje verzorgt maatwerktrainingen, begeleiding en teamcoaching voor:

  • VAR-ren - verpleegkundige adviesraden
  • VVAR-ren - verpleegkundige- en verzorgende adviesraden
  • ZAR-ren - multidisciplinaire zorgadviesraden
  • PAR-ren - multidisciplinaire professionele adviesraden
  • MAR-ren - multidisciplinaire adviesraden
  • VSC-en - verpleegkundige staf conventen
  • VSB-en - verpleegkundige stafbesturen

 

Ik werk graag en exclusief samen met teams en groepen die bereid zijn om met zichzelf aan de slag te gaan en zich verder willen professionaliseren om het optimale met elkaar te bereiken. Dat wil zeggen: goed georganiseerde medezeggenschap die vanuit een eigen missie, visie en doelen een wezenlijke bijdrage levert aan het beleid van de organisatie.