/ Medezeggenschap: cliëntenraad

Training voor cliëntenraad, verwantenraad of familieraad

Ik geef maatwerktrainingen aan cliëntenraden die graag bereid zijn om met zichzelf aan de slag te gaan, die zich verder willen professionaliseren om het optimale met elkaar te bereiken.


Zetjes visie op de cliëntenraad

Ook zonder de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) heeft de cliëntenraad (CR) in mijn ogen een fundamenteel bestaansrecht. Cliënten zijn immers de belangrijkste doelgroep van de instelling.

 

Download hier gratis de WMCZ Wettekst inclusief een overzicht van het wetsvoorstel WMCZ 2018.

» Download WMCZ.


Bestel het boek Handboek cliëntenraden

» Het boek is te koop voor € 39,95 bij o.a. vakmedianet.

 

Zowel de CR als de zorgaanbieder zijn te veel bezig met overleg en discussie over wat er in de wet geregeld is of niet. Over waar wat staat en, niet te vergeten, hoe dat geïnterpreteerd moet worden. Dat leidt af van waar het werkelijk om gaat; cliëntenparticipatie in optima forma.


Een CR doet er goed aan om zelf zijn agenda en de daarbij behorende onderwerpen te bepalen. De basis daarvoor is wat de leden en hun achterban echt belangrijk vinden. De agenda van de zorgaanbieder is, hoe belangrijk ook, niet de agenda van de CR!

 

Belangrijke zaken voor de CR zijn:
1. Zelf keuzes maken.
2. Een overlegvergadering waarin echt overlegd word. Dat is wat anders dan luisteren naar een lange monoloog van de bestuurder.

 

Training en begeleiding krijgen nog te weinig aandacht in de wereld van cliëntenraden. Er wordt te weinig geïnvesteerd en dat vertaalt zich in cliëntenraden die veelal als los zand functioneren en weinig tot geen wezenlijke invloed hebben op het beleid binnen de organisatie. Een training van Zetje geeft de Cliëntenraad eigen visie en kracht.

 

Zetjes visie op besturen bij medezeggenschap

Samenwerken, gelijkwaardigheid en afspraak is afspraak zijn dé sleutelwoorden voor bestuurders/zorgaanbieders in de relatie met de medezeggenschap. Het vroegtijdig betrekken van de medezeggenschap bij organisatiebesluiten zorgt doorgaans voor beter gedragen besluiten binnen de organisatie. Zowel de bestuurder als de medezeggenschap hebben eigen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Daarbij horen verschillen in inzichten, tegengestelde meningen en het accepteren van verschillende belangen. Zetje helpt bij het organiseren van een gezonde dialoog.

 

Medezeggenschap: cliëntenraad

Ik geef maatwerktrainingen aan cliëntenraden die graag bereid zijn om met zichzelf aan de slag te gaan, die zich verder willen professionaliseren om het optimale met elkaar te bereiken. Ook zonder de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) heeft de cliëntenraad (CR) in mijn ogen een fundamenteel bestaansrecht. Cliënten zijn immers de belangrijkste doelgroep van de instelling.

 

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op of vul het contactformulier hiernaast in.


Lees verder

Training voor de ambtelijk secretaris en cliëntenraadondersteuner

Ik train en coach cliëntenraadondersteuners en ambtelijk secretarissen. Beide functies hebben een cruciale ondersteunings- en begeleidingsrol voor een cliëntenraad.

 

Ik train en coach ambtelijk secretarissen en cliëntenraadondersteuners die zich willen professionaliseren en zich meer en meer willen richten op het coachend overhevelen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden richting de medezeggenschap.

 

Als partner van het LSR (Utrecht) verzorgt Zetje leergangen voor ambtelijk secretarissen van cliënteraden.

 


Lees verder

Training voor bestuurders/zorgaanbieders

Zetje biedt bestuurders/zorgaanbieders advies, begeleiding en trainingen over:
• De(her)inrichting van de medezeggenschap binnen je organisatie.
• De effectiviteit van de medezeggenschap binnen je organisatie.
• Hoe het management beter kan inspelen op veranderingen waarbij medezeggenschap (CR, CCR) betrokken moet worden.

• Hoe je de relatie met de medezeggenschapsorgaan kan verbeteren.
• Hoe je de wet- en regelgeving praktisch kan toepassen in relatie tot de medezeggenschap.
• Welke ondersteuning en faciliteiten realistisch zijn voor de medezeggenschap.

 

Ik bespaar je een hele zoektocht en zorg voor gerichte antwoorden.


Lees verder

Training dagelijks bestuur

Ik geef maatwerktrainingen aan dagelijks besturen waarvan de leden samen bereid zijn om met elkaar een goede basis te leggen voor leiderschap. Leiderschap dat zich richt op een inspirerende, professionele aansturing van de CR.

 

Zetjes visie op het dagelijks bestuur

Een dagelijks bestuur (DB) is een belangrijke commissie binnen de CR. Het DB geeft op een niet-hiërarchische wijze leiding en structuur aan het werk van de ondernemingsraad. Dat is geen gemakkelijke opgave. Daarom is het van groot belang voor zowel het DB als de CR dat de taak, rol, bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het DB heel duidelijk zijn vastgelegd. Een training van Zetje leidt tot inspirerend en overtuigend leiderschap.


Lees verder

Tarieven maatwerktrainingen - cliëntenraad 2019

Een dag: 1 dagdeel – Zetje verzorgt géén trainingen van één dagdeel (*)

Een dag: 2 dagdelen € 1.790,00 (€ 895,00 per dagdeel)

Een dag: 3 dagdelen € 2.685,00 (€ 895,00 per dagdeel, inclusief 1 avonddagdeel)


Twee dagen: 4 dagdelen € 3.580,00 (€ 895,00 per dagdeel)

Twee dagen: 5 dagdelen € 4.475,00 (€ 895,00 per dagdeel, inclusief 1 avonddagdeel)


Drie dagen: 6 dagdelen € 5.370,00 (€ 895,00 per dagdeel)

Drie dagen: 7 dagdelen € 6.265,00 (€ 895,00 per dagdeel, inclusief 1 avonddagdeel)

Drie dagen: 8 dagdelen € 6.800,00 (€ 850,00 per dagdeel, inclusief 2 avonddagdelen)


De tarieven zijn inclusief:
- Een persoonlijk voorgesprek;
- De voorbereiding én voorbereidingstijd;
- Een op maat geschreven programma;
- Een op maat uitgevoerd programma;
- De begeleiding;
- Materiaal;
- Het boek: Welk Zetje heb jij nodig? voor elke deelnemer;
- Het boek: Zetje medezeggenschap op de kaart! Voor elke deelnemer bij ondernemingsraad trainingen;

- 24-uurs helpdesk voor medezeggenschaps- en communicatievraagstukken;
- Reistijd én reiskosten.

 

Exclusief:
- Verblijf en verblijfskosten trainer en deelnemers.

 

Omdat Zetje, als erkende onderwijsinstelling, is ingeschreven in het Register van het CRKBO betaal je geen BTW over mijn trainingen.

 

Neem contact op

 

(*) Vanuit de overtuiging dat een training alleen effect/impact heeft wanneer er echt de tijd en ruimte is voor het onderwerp/de onderwerpen. Zetje kan dat niet garanderen in een training van een dagdeel.


Open inschrijvingen

Competente medezeggenschap CR Zitten bij jouw medezeggenschapsorgaan de juiste mensen op de juiste plaats? Benutten jullie elkaars kennis, vaardigheden en ei... Meer info en inschrijven
Nieuw in de CR Daar zit je dan, gekozen als lid van de cliëntenraad (CR). Om via de medezeggenschap jouw stem (en die van je achterban) t... Meer info en inschrijven
Vergaderetiquette CR Vergaderetiquette CR Vergaderen is de meest voorkomende bezigheid van een medezeggenschapsorgaan. Maar zeg nu zelf, hoe efficiënt en effectief ... Meer info en inschrijven
Voorzitter; lijden of leiden? (CR) Vind jij voorzitten (af en toe) best een lastige klus? Omdat de vergadering alle kanten op gaat, het een kippenhok is of leden ... Meer info en inschrijven
Teambuilding medezeggenschap CR Kun je zeggen dat jouw medezeggenschapsorgaan een (h)echt team vormt? Of is er sprake van een aantal leden dat als groep bij el... Meer info en inschrijven
Inspireren tot medeverantwoordelijkheid CR Vind je het lastig om als DB-lid “de baas te moeten spelen”? Of vind je juist dat dat helemaal jouw taak niet is en... Meer info en inschrijven
Omgaan met ongewenst gedrag CR Hoe komt het toch dat je je soms doodergert aan iemand zijn gedrag? Soms zo erg dat het je beperkt in jouw functioneren. Wat tr... Meer info en inschrijven
Vragen stellen; kunst & kunde CR Is jouw medezeggenschapsorgaan in staat om goede, open, heldere en krachtige vragen te stellen? Kan jouw medezeggenschapsorgaan... Meer info en inschrijven